Ärkeängel Mikael och KaRa och OWS via James McConnell 28 juli 2019

Ärkeängel Mikael och KaRa och OWS via James McConnell

28 juli 2019

Ärkeängeln Mikael

Jag är Ärkeängeln Mikael. Det har gått en tid sen jag var med er senast. Men vi mäter förstås inte dessa tillfällen med tid.

Vi mäter dessa tillfällen med vibration, och hur vibration skiftar och förändras över planeten, och hur tidslinjer som ni upplevt en tid nu har gått samman tills det bara är två tidslinjer kvar. Det är inte fullbordat ännu, men det är på väg mot den punkt där två tidslinjer går samman och sedan går isär. Och de är på väg mot den punkt nu där de kommer att gå isär: en tidslinje som leder till en högre vibration och dimension, den andra leder till att vara kvar i en tredje-dimensionell förståelse och frekvens, och därför en fortsatt illusion.

Det är vad som kommer nu, snabbt, dit ni är på väg. Ni, de av er som står i resonans med dessa ord, rör er snabbt mot den tidslinje som tar er till dessa högre vibrationer. Ni har alla, mer och mer, upplevt en känsla av en förhöjd vibration, en känsla av förhöjd frekvens.

Ni har känt det i era kroppar. Ni har känt det i ert centrala nervsystem. Ni har känt det och fått förståelse och kunskap genom de uppstigningssymptom som ni har, som kallar på det här. Och de är symptom på denna uppstigningsprocess. Många av er kan hantera dessa energier bättre och bättre, vilket kan vara orsaken till att ni inte haft så mycket av dessa symptom på sistone. Några av er har fortfarande det. Men några av er har det inte. Och det kommer att fortsätta så. De som har dessa symptom, för dem kan det fortsätta en tid till.

Men vet att allt går enligt den stora planen för tillfället. Och de av er som har acklimatiserats till dessa energier och fortsätter så, och fortsätter på denna nya tidslinje som driver bort från den gamla, den gamla som ni blivit så vana vid, som har gett er en känsla av komfort, en komfort-zon som ni hållit fast vid. Därför att denna illusion, denna tredje-dimensionella illusion har varit lite av en komfort-zon. En del av er kanske ser på detta och hör dessa ord och säger ”inte så komfortabelt för mig”. Men vet att det är något ni blivit vana vid.

Men ni är på väg bort från detta, ni kommer att röra er bort från denna komfort-zon. Och då ni gör det kommer förändring in i era liv. Och förändringen kommer att öka snabbt hos er alla. Och då denna förändring fortsätter att öka, då dessa energier fortsätter att flerfaldigas och vågorna av energi fortsätter komma in, och det gör de, och de kommer att bli starkare och starkare, därför att de filter som genomgående använts av dem som ni kallar de Uråldriga, som hållit tillbaka dessa energier, kommer inte att göra det så mycket längre. De filtreras fortfarande, men filtren tas nu bort, mer och mer. Och energierna kommer in starkare. Och de kommer att fortsätta komma in starkare och starkare.

Och de av er som fortsätter ta in dessa energier, och jag menar som verkligen tar in dessa energier, accepterar dem, tillåter dem att komma in i ert centrala nervsystem, tillåter dem att komma in i era kroppsmeridianer för att släppa de energier som blockerats inom dessa meridianer, som om det är en akupunktur eller akupressur som kommer in och frisläpper dessa energier. Se det på det viset. Energierna blir avblockerade, för det måste de. Och då dessa sanningar kommer fram hjälper det också energierna att avblockeras. För sanningarna kommer fram. Och kommer att fortsätta komma fram. De dominobrickor som det talats om, har börjat. Inte de största ännu, men några mindre har börjat. Och det kommer att fortsätta, och det kommer att leda till de större dominobrickorna. Eller, som vissa uttrycker det, lavinen som vinner kraft när den rusar nedför berget.

Alla dessa visualiseringar, alla dessa sätt att förstå vad som sker. Och vi kan ge er olika förståelser, olika visualiseringar, olika bilder för att börja förstå detta, men inget av detta kommer att ge rättvisa till allt det som kommer att ge er hela förståelsen, hela bilden. Ja, en bild är värd tusen ord. Och vi kan ge er tusentals ord och många, många bilder, men ingenting kommer nära det som faktiskt kommer att ske.

Så allt vi kan fortsätta säga är, fortsätt vara redo. Fortsätt vara redo, fortsätt ta in dessa energier, fortsätt arbeta med er själva att vara i NU-ögonblicket. För, då ni fortsätter att vara i NU-ögonblicket, kommer ni att finna er själva i dessa högre vibrationer och högre frekvenser.

Och, då ni är i de dessa högre frekvenser kommer ni att upptäcka att sjukdomarna, symptomen, de olika saker som gör er sjuka i de lägre vibrationerna, inte längre påverkar er. Vet detta: Sjukdomarna från det förflutna kommer att vara borta. De medicinska tillstånden kommer att vara borta. Cancer, immunologiska sjukdomar, allt sådant kommer att vara borta då ni fortsätter in i dessa högre vibrationer, så gör så i hela er vakna tid, var i dessa vibrationer. Bara höj er vibration helt enkelt: ni kan göra det med ert sinne. Ni kan göra det med er visualiseringsförmåga. Gör det mer och mer. Och om det hjälper att vara ute i naturen, vilket det ofta gör, var då det. Vänta inte längre. VAR i dessa högre vibrationer. VAR dessa högre vibrationer.

Jag är Ärkeängeln Mikael och jag lämnar er nu med mitt Svärd av Sanning för att fortsätta hålla er stadigt på er resa framåt, för att fortsätta låta detta Svärd av Sanning skära genom alla de vibrationella frekvenser som håller er tillbaka, dessa band, dessa bindningar, dessa psykiska bindningar som fortsätter hålla er tillbaka i den tredje-dimensionella illusionen vilket många av er, de flesta, nu nästan lämnat bakom er för gott.

Jag lämnar er nu för en annan att komma genom, er Älskade Syster, Plejadiska Syster, KaRa, ska nu tala.

KaRa

Och jag är KaRa. Jag tycker om dessa stunder när jag kan vara med er och dela med er och fortsätta ge er delar av den större bilden.

Jag säger ”delar” nu, för vi kan inte ge er hela bilden på en gång, men vi kan ge er delarna. De delar som vi spelar. De delar som ni spelar. Och ni spelar alla era delar så bra som ni kan så här långt. Så låt allt detta bli processat, låt denna uppstigningsprocess fortsätta föra er framåt. Och om ni tillåter den göra det, så kommer den att göra det.

Fortsätt se er själva i dessa högre vibrationer, som Ärkeängeln Mikael sade, så mycket som möjligt, närhelst ni har möjlighet. Och vet att energierna, då de fortsätter komma in, leder mer och mer och mer mot avslöjande. Inte bara avslöjande av oss, det ni benämner ”utomjordingarna” utan avslöjande av sanningarna som kommer fram. För dessa sanningar måste avslöjas. Sanningen kommer verkligen att göra er fria. Och det sades för länge sedan och har upprepats många, många gånger.

Och dessa sanningar kommer fram nu och för fram dem som varit i skuggorna så länge, för fram dem i ljuset. Och då de befinner sig i ljuset, kan de inte hantera ljuset. De kan inte hantera sanningen själva. För då de försöker förstå ljuset, för det dem direkt tillbaka till den gamla illusoriska komfort-zonen som de är vana vid. Och i den komfort-zonen kommer de att förbli. Och det är ingenting ni behöver bekymra er för.

Det enda ni behöver tänka på är var ni är i hela denna process och i hela denna vibrationella upplyftningsprocess ni alla flyttat in i. Därför att då ni fortsätter göra det, kommer ni att fortsätta se er själva komma närmare och närmare att matcha våra vibrationer. Och då ni matchar vår vibration, kommer ni närmare och närmare full kontakt med oss. Och det är den process vi arbetar på nu, att föra den kontakten till er, som ni för er kontakt till oss.

Var redo. Var redo att öppna upp för de högre vibrationerna så att ni bättre kan träffa oss på ett mer fysiskt sätt. De av er som vill göra detta kan få det att hända. Bara skapa det i ert sinne. Välj det för er själva och ni kommer närmare och närmare att göra det verkligt. De som kom in med kontrakt som sade att detta ska ske kommer förstår också att få det att ske.

Men även de av er som inte skapade detta i era kontrakt innan denna livstid, även ni kan välja att göra det och få det att hända. Ni kan ändra kontraktet ni kom in med då ni är redo för det.

Och det är vad denna grupp, och många andra grupper, arbetar mot just nu. För vi, alla de civilisationer som kommer utifrån, arbetar mot att få denna kontakt med er, och ni med oss.

Må all min frid och kärlek vara med er alla då vi fortsätter att komma närmare och närmare samman.

ONE WHO SERVES

Om, mani, padme, hum; om mani padme hum, hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här, och Shosanna står också redo, då hon också sa ”Hälsningar” precis nu. Så vi är redo att ”rocka loss” som ni brukar säga, och gå framåt här.

Vi ser så fram emot detta nästa Avancemang som ni kommer att ha här nästa månad. Vi ser fram emot det. Många ser fram mot det.

Och vi kan berätta för er att det kommer att finnas många, många, många åskådare där som tittar på förfarandena där, som deltar i förfarandena. Ni kommer att ha många besökare, många gäster som kommer att delta. De kommer att finnas överallt omkring er och inom er. Så gör er redo för dessa energier, för de kommer att vara monumentala.

Vi är redo för frågor nu. Vi vet att det finns en fråga från mailen, och vi börjar med den, ok?

Gäst: Ja, One Who Serves. Den här frågan kom med mailen och här är den. När händelsen inträffar, när den stora energivågen flödar över jorden och människorna slås av den och den stora vågen kommer igenom, vad händer med de som inte är stationära, som de som kör bilar eller flyger flygplan. Vad händer med alla dessa?

OWS: Det vi kan säga är att många av er tittar på för mycket filmer. Många av er ser på dessa saker som beskrivs av dem som är mer benägna att tro att den typen av scenarier kommer att ske, eller att religiös tro ger en bild av att hänryckning eller något av den naturen ska inträffa. Och om det sker, så blir det momentant och människor i flygplan försvinner från sina säten, och alla sådana saker som ni ser i era olika filmer.

Och vi kan säga – nej, det är inte planen här. Det är inte något som skulle komma från en kärleksfull Källa. Det är något som inte skulle vara bra för mänskligheten. Så tänk inte i termer om vad som skulle hända på det viset, utan vad som skulle hända över en tidsperiod.

Det kommer inte att vara så momentant att de som flyger, eller de som kör bil, försvinner omedelbart. Ingen kommer att försvinna. Det kommer inte att bli på det viset. Ni skulle fortfarande kunna göra det ni håller på med. Och de som inte är i processen av att gå framåt, i den Första Vågen, låt säga, de kommer också in i de högre energierna vid den tiden, men de kommer att hållas tillbaka från den. Med andra ord, om en pilot flyger ett plan och denna energi kommer genom och han eller hon känner energin men inte är redo för den just då, så kommer den inte att påverka dem då, utan över en period. Med andra ord, mer efter landning, förstår ni? Eller den som kör bil, när bilen har stannat. Eller vad det nu kan vara.

Så tänk inte i termer av katastrofala händelser. Tänk i termer av andliga händelser. Ok?

Shosanna?

SHOSANNA (Kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi håller helt med dig, så vi har inget mer att säga i den frågan.

OWS: Mycket bra. Då är vi klara med den frågan. Vi fortsätter, är det några andra frågor här?

Gäst: Hej. Jag vill bara få klarhet i det vi talade om. Faktiskt, i denna klass, angående att vara trollkarlar, jag ombads ta reda på vem jag var som trollkarl, och det första jag fick till mig var att namnet börjar på M, för det är min initial, MM. Så det var allt jag kunde tänka på. Men namnet på den trollkarl jag tonar in mig på börjar med ett M, jag undrar om det är korrekt?

OWS: Som alltid då vi hanterar den här typen av frågor, ber vi dig se tillbaka på dig själv, och vet att då du kommer till denna förståelse, för du rör dig in i dessa högre vibrationer, denna förståelse kommer till dig mer och mer. Och då den kommer till dig är det som intuition, ett inre vetande. Och det för dig verkligen på rätt spår. Då du lyssnar på viskningar inifrån. Det är vad som är viktigt, då det kommer från hjärtcentret.

Så då det gör så, talar ditt högre själv till dig och ger dig en hågkomst, som vi ser det. Och det är precis vad det måste vara just nu. Det behövs inte att vi eller någon annan bekräftar det för dig, för du har redan gjort det, när du ställer denna fråga. Ok? Shosanna:

Gäst: Åh. Ok. Tack

Shosanna: Vi vill dela något. Får vi dela vårt perspektiv med dig? Kan vi gå vidare?

Gäst: Ja, gärna.

Shosanna: Föreställningen om trollkarlar är en arketyp som finns hos er alla. Det finns många berömda trollkarlar som fört fram energin av trolleri i kulturen och lärt många hur man använder den magiska kraften. En mycket känd trollkarl var Merlin. Och alla känner till Merlin. Alla har hört talas om Merlin, för han är arketypen för trolleri. Det vi vill säga dig är att det inte spelar någon roll vilken ditt namn är. Det spelar ingen roll vad du kallar dig: det är en mänsklig uppfattning att du måste ha ett namn. Det som är viktigare är att du utövar trollerikonsten på ett ljust sätt, ett kärleksfullt sätt, för att hela och lyfta upp alla. Det är vad vi kan säga dig. Namaste.

Gäst: Tack så mycket.

OWS: Mycket bra. Vi tillägger här att ni måste förstå att allt är vibration och medvetande. Och inom den vibrationen och det medvetandet har ni varit i Lemurien, i Atlantis och andra civilisationer på den här planeten, vi talar inte om något bortom det så här långt, utan här på planeten. Och då, då var ni i dessa högre vibrationer, i den fjärde och femte dimensionen, ibland till och med högre än så. Och vid dessa tillfällen hade ni tillgång till dessa trollerikonster. Ni kände till magi. Så det är något många av er har upplevt tidigare och går åter i den riktningen. När ni fortsätter in i dessa högre vibrationer, och därmed högre medvetande, kommer ni återigen att få tillgång till trollerikonsten. Ok?

Vi går vidare till nästa fråga.

Gäst: Tack så väldigt mycket.

En annan gäst: Hej Kära Broder och Syster. Ja, vi talade om drömmar idag. Jag kommer ihåg att i hela mitt liv har det funnits tillfällen då jag kommit tillbaka från en dröm och bokstavligen inte kunnat röra min fysiska kropp. Det är som om jag sitter där och försöker tänka, försöker få den att röra sig, försöker tvinga den att röra sig. Jag fick lite panik av det när jag var yngre. Och då kunde det ta kanske 30 sekunder till en minut innan jag gradvis fick tillbaka förmågan att röra på min fysiska kropp. Och då vi talade om drömmar, slog det mig, och jag undrar om det kanske har något att göra med vart jag reste i mitt drömtillstånd, eller hur djupt jag var i drömtillståndet. Hänger allt det samman på något vis? Kan ni berätta mer om det?

OWS: Mycket, absolut. Vi skulle säga att vid det särskilda tillfället var du i högt gamma tillstånd, till och med bortom det på många sätt. Och ditt medvetande hade inte helt kommit tillbaka till din fysiska kropp. Så du var ”långt borta”, kan man säga. Då du kom tillbaka blev du medveten om din fysiska kropp igen, men du var fortfarande ”därute”, så att säga, och hade inte till fullo kommit tillbaka in.

Det är mycket likt när ni arbetar med den astrala världen och gör astralresor. Ni kommer tillbaka till er kropp, men har inte kommit in fullt ut, ni är delvis inne och delvis ute. Det kan ge er en känsla av yrsel eller andra symptom tills ni kommit tillbaka helt och hållet, förstår ni?

Shosanna, vi vet att ni vill tillägga något här.

Shosanna: Ja, vi har något att dela här. Får vi dela vårt perspektiv med er, Syster?

Gäst: Javisst.

Shosanna: Det vi vill säga, och allt som One Who Serves har sagt är absolut historien bakom vad som händer dig. Vad det är, är att det är spännande att veta att du rest så djupt och så långt och varit i någon annan dimension så det tar ett tag att komma tillbaka till den fysiska kroppen. Så det här är en bra sak. Det här är en rolig sak.

Det som är fel med detta är att kulturen du lever i kallar detta något negativt. Kulturen du lever i kallar det här som du upplever ”sömnparalys” vilket är mycket långt från sanningen. Det är helt enkelt föreställningen att det medvetna sinnet som fungerar i det vakna tillståndet lagts att sova och sakta vaknar upp för att komma tillbaka till det fysiska vakna tillståndet för att fortsätta aktiviteter i det fysiska.

Så detta är mycket normalt. Och om du upplever det igen, njut av det. Vet att du har tillgång till delar av dig själv som på djupet inte är tillgängliga i vaket tillstånd, och det är en spännande sak. Namaste.

Gäst: Wow. Tack, tack. Det var bra.

OWS: Mycket bra. Vi går till nästa fråga om det finns någon.

Gäst: Jag har också en fråga gällande drömmar, och det drömtillstånd jag var i precis efter meditationen. Det har hänt mig många gånger tidigare. Ibland gör det inte det, ofta gör det det. Jag menar, jag gör en del meditationer så det händer inte mycket, men idag, så fort James började guida meditationen så var jag ute. Sedan kom jag tillbaka vid någon punkt, och jag försöker verkligen att förbli vaken och medveten, och går hela tiden in och ut. Vad sjutton är det?

OWS: Det är mycket enkelt. Du går in i ett högre frekvenstillstånd, in i ett högre hjärntillstånd, som vi precis sa här. Och ditt medvetna vetande själv är inte tillgängligt för dig under en kort period. Även om du kan fånga små fraser här och där, eller något, så är du i stort sett ute ur bilden. I stort sett har du ”lämnat byggnaden” då.

Gäst: (Skrattar) Ja, det är precis så det verkar. Men jag vill inte missa något.

OWS: Och du kommer tillbaka in vid en viss tid, och sedan är du tillbaka. Så enkelt är det. Nästan som om du går genom drömtillståndet då. Men du går helt enkelt in i ett tillstånd med högre hjärnvågor.

Det är inget att oroa sig för. Faktiskt är det ganska underbart, därför att du går djupt in i dessa tillstånd och i de tillstånden kan du faktiskt ackumulera en hel del mer än du kan föreställa dig. Så även om du inte medvetet hör vad vi eller andra säger, så tar du in det på någon nivå. Ok?

Shosanna?

Gäst: Gärna, Syster.

Shosanna: Ja. Vi kan dela angående detta om du vill att vi delar vårt perspektiv?

Gäst: Gärna, Syster.

Shosanna: Det vi vill säga dig, Kära Gudinna, är att allt som sagts av One Who Serves är mycket riktigt, och du måste lyssna på det, då det vi vet om dig är att du tenderar att, med ditt medvetna sinne, analysera vad som sägs.

Ditt Högre Själv, och vi ber om ursäkt för att vi säger det så direkt, men ditt Högre Själv föredrar att du lägger ditt medvetna vakna sinne åt sidan så att det som sägs assimileras på en högre dimensionell nivå dit du är på väg. Du drar fortfarande nytta av det, nej – du drar mer nytta av att ditt medvetna sinne finns på sidan om än om du kunde höra orden i ett vaket tillstånd.

Så det här är något bra. Vi hoppas vi kunde hjälpa och klargöra. Även om vi bara upprepar det One Who Serves sade. Namaste, Kära Syster.

Gäst: Ja. Tack, och namaste.

OWS: Vi skulle tillägga att det tillstånd som James och Joanna befinner sig i, som Shosanna befinner sig i, är lika på några sätt, även om de kan höra vad som sägs här. De kommer inte nödvändigtvis att minnas det. Men de är på en plats där de kan minnas det på djupare nivåer. Med andra ord, de tar in dem. De tar emot det och det kommer möjligtvis tillbaka senare beroende på relevansen av det som sades. Ok?

Gäst: Ja, tack.

OWS: Vi går vidare nu. Någon annan fråga?

Mycket bra frågor, förresten. Vi tycker så om dessa högre vibrationella frågor som kommit in de senaste månaderna. Något annat?

(Paus) Det där skrämde bort folk!

Gäster: (Skrattar)

Gäst: Jag har en fråga nu då vi alla talar om drömmar. Jag känner mig inte riktigt vaken. Det tar en stund för mig att anpassa mig. Finns det något jag kan göra för att komma tillbaka helt och hållet? För det känns som om jag har en del någon annanstans och en del i denna dimension.

OWS: Det här är vad vi talade om tidigare i termer av att vara långt därute, och inte komma tillbaka fullt ut, inte fullt ut få tillbaka medvetandet i din fysiska kropp. Det är inget att oroa sig för, låt det bara vara.

Notera dock, och det här gäller er alla, notera då ni fortsätter in i dessa högre vibrationer mer och mer, ut ur den tredje dimensionen och, som ni hörde från Sananda förra veckan, ni är till stora delar ute ur den tredje dimensionen. Ni kanske inte tror det. Ni kanske tror att det här är samma gamla, samma gamla, men ni är inte det. Ni är till stora delar i den fjärde dimensionen nu, mer och mer och mer.

I de högre vibrationerna kommer ni att upptäcka att ert drömtillstånd blir mer och mer livfullt över en tidsperiod då vibrationerna fortsätter att öka. Så gör er redo. Ert drömtillstånd kommer att bli livfullt. Ert vakna tillstånd kommer också att riktigt livfullt. Det här är, som vi tidigare sagt, då slöjan blir tunnare och tunnare, och ni kommer att kunna se genom den. Saker som ni förut kan ha benämnt ”skumpa fram i natten”. Men ni behöver inte bli oroade för detta, för ni kommer bara helt enkelt att kunna se in i andra dimensioner. Och då ni fortsätter att göra er redo för detta, kommer ni att vara förberedda för att kunna förstå vad som händer. Ok?

Shosanna, vill ni tillägga något här?

Shosanna: Vi hörde dig fråga om det finns något du kan göra för att snabba upp processen med att komma tillbaka och gå in i din fysiska kropp. Det vi måste säga här är att du får inte skynda dig genom processen. Du får inte be om en uppsnabbning här, då vad som sker i denna mitt-emellan tid är tid för processande. Du processar allt du fått veta utanför ditt vakna tillstånd för att föra det tillbaka till ditt vakna tillstånd.

Så, vad som krävs här är tålamod för att låta processen ske, och faktiskt också njuta av den, hellre än att be om att den ska bli snabbare. Låter det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja, det är mycket vettigt. Den enda svårigheten är när jag har ett möte om något rörande mitt 3D-jobb och jag inte hinner dit för att jag helt enkelt inte kan. Jag känner mig till och med knäpp; på fel ställe. Men jag förstår.

Shosanna: Ja, och vi förstår din oro. Du ska kanske lägga mötet senare så att du kan processa.

Gäst: Ja, jag har tänkt på det. Tack så mycket.

Shosanna: Ja. Det är en perfekt lösning. Namaste, Kära Syster.

Gäst: (Skrattar) Namaste.

OWS: Bra. Några andra frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: One Who Serves? Hej. Precis innan du sade “saker som skumpar fram i natten”, yttrade jag de orden, en sekund innan. Det var galet! Det fick mig i alla fall att skratta.

Nå, här är de upplevelser jag gått genom nyligen. När jag ser mig omkring utomhus i mörkret, ser jag många saker hända. Så det är mycket rörelse, skuggor, saker som flyger förbi mig i himlen eller nära.

Ibland, om jag bara fokuserar på min närmaste omgivning, ser jag mycket saker. Många gånger tittar jag på stjärnorna eller efter skepp eller så, så jag är ute längre. Men jag har lagt märke till att när jag lägger mitt fokus av min vision på ett speciellt område, ser jag fler saker i de områdena, liksom något parallellt. Jag ser saker komma in och ut. Bara galet, galet. Det är galet, och jag älskar det, jag bara älskar det. Ja, mycket saker.

Men här är en sak som hänt mig två gånger nu. Och det är ett vitt objekt, mycket lysande vitt. Det är inte en fågel, men det är stort. Det är stort som en fågel. Det är heller inte ett skepp. Det bara far förbi, inte för högt, precis som en fågel skulle göra, på lite avstånd, men inte för högt. Men det är stort och liksom rör sig snabbt, nästan som en fågel, men det är ingen fågel. Jag ser inga vingslag eller så. Två gånger nu. När jag såg den den andra gången, var den snabbare, mindre, men samma grej. Har ni någon aning om vad det kunde vara?

OWS: Får vi vara uppriktiga mot dig angående detta?

Gäst: Ja.

OWS: Känner du till att vi tidigare sagt att några av er bokstavligen kommer att se döda människor?

Gäst: Ja.

OWS: Att se bortom slöjan. Att se bortom in i andra dimensioner. Det är vad vi pratade om. Och du specifikt förbereds för denna process. Du har förberetts för detta. Du lade in det i ditt kontrakt att du skulle vara en som gick före andra, inte före alla, men andra, och du skulle vara i en situation där du kunde ta in dessa energier och arbeta med dem, och sedan kunna öppna upp de portaler som tar dig till dessa högre frekvenser och därför genom slöjan och in i den dimension där de som gått över väntar. Och du kommer att kunna se genom detta, inte så långt bort, som vi ser det. Du rör dig ganska snabbt i den riktningen. Så var redo för det.

Du kommer att se skuggor först, men de kommer att ta mer och mer form då du fortsätter att tillåta processen. Och vi säger, det är mycket viktigt, tillåt processen. Därför att om du inte tillåter den, om du försöker stoppa den, kommer du att stoppa den. Ok? Det är upp till dig om du vill fortsätta i den riktningen.

Gäst: Det vill jag. Ja.

OWS: Men gör dig redo, för det finns en del saker som kommer att skrämma dig i början, ska vi säga.

Gäst: Det gör de redan (skrattar).

OWS: Det kräver en del lärande och arbete med detta då när du är redo.

Shosanna?

Shosanna: Vi har något specifikt att dela med dig om du vill, Kära Syster. Vill du ha vår information?

Gäst: Det vill jag.

Shosanna: Vi måste tala om för dig att det finns två individer som levde i tredje-dimensionella kroppar och som gick över till andra sfärer, som du kände, som du kände på en mycket, inte i betydelsen sexuellt intim, men på en mycket djup nivå. Det finns två. Och vi ska säga, du vet vilka vi talar om, för du har drömt om dessa individer, träffat dem igen, och ljusen som du ser kanske är deras ljus som ansluter tillbaka till dig på en lätt andlig nivå. Låter det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Hm. Ok, det var individer som var på jorden tillsammans med mig, nu har de gått över: är det vad ni menar?

Shosanna: Ja.

Gäst: Eller någon från en annan livstid?

Shosanna: Nej, det är nu. Det här är nu. Vet du vad vi talar om?

Gäst: Ungefär. Jag är fortfarande lite förvirrad. Jag hade en del vänner och en släkting som gick över, och ville att de skulle arbeta med mig i healingen av Gaia och mänskligheten. Men de gick över innan detta kunde ske. Så mitt hjärta är så förbundet med dem.

Shosanna: Ja. Men vi säger att de inte måste vara i fysiska kroppar för att arbeta med dig.

Gäst: Visst, visst.

Shosanna: Du förstår. Så du måste lägga ihop detta. Då du nu fått pusselbitarna, kan du lägga ihop det.

OWS: Så där ja. Och vi kan kanske ge dig ytterligare en pusselbit här. Deltar du personligen i Avancemanget?

Gäst: Det gör jag inte. Och jag har inte ens bekräftat telefon, men jag ska vara med på telefon. Situationer omkring mig. Min syster. Så jag måste vara öppen.

OWS: Det är lite olyckligt att du inte kan delta i person, men även om du bara är med på telefon kan du delta i manifestationsprocessen som planeras där, och du kan vara en viktig del av denna manifestationsprocess för de andra, då du kommer att bli medveten om mycket som en del andra kanske inte är medvetna om.

Gäst: Mycket bra. Tack. Jag lägger det i Guds händer.

OWS: Några andra frågor innan vi släpper kanalen?

Shosanna: Det finns en till.

Gäst: Hej One Who Serves och Shosanna. Jag har inte någon fråga.

Det jag vill säga är att jag bara vill skicka tacksamhet och kärlek till er, som våra Uppstigna Värdar och Mästare som väglett oss på denna resa. Det har varit en verklig ögonöppnare, och sättet som ni uppmuntrar oss på är fantastiskt. Så, ja. Jag är lite nervös att säga det här, men personligen uppskattar jag verkligen er, precis som alla vi som grupp uppskattar er. Tack till våra ledare, älskade Sananda, St. Germain, Ärkeängel Mikael, jag känner de andra som vi inte ser, KaRa som vi fick träffa nu.

Så, tack, tack, tack, och mängder av kärlek och välsignelser till er. Det är vad jag ville säga.

OWS: Vi säger till er alla: Allt det tillbaka till er.

Gäst: Vi älskar er.

Shosanna: Får vi dela?

OWS: Ja, gör det.

Shosanna: Vår Kära Syster, du har också väglett oss. Vi måste förstå att alla är ett, och processen sker för att den är tillåten att ske, och de som är med på denna resa med oss har varit guider för oss också, tillåtande också oss att expandera vår förståelse. Så vi känner ert hjärta. Vi känner er kärlek. Vi känner tårarna i dennas ögon då hon talar.

Vi kommer att säga att vi älskar er, och vi älskar alla som varit med på den här resan och bortom, och uppskattar er alla, och det finns inga ord som verkligen kan beskriva vår uppskattning. Namaste.

Gäst: Tack. Vi älskar er alla.

OWS: Underbart. Finns det fler frågor nu?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja.

Gäst: Jag brukar inte ställa personliga frågor, men för några veckor sedan kom en melodi in i mitt sinne. Det var ingen hallucination. Det hände på eftermiddagen. Så jag gick till mitt piano och satte mig, och spelade hela melodin med båda händer precis som om jag kanaliserade den. Då slog det mig att jag möjligen spelat eller hört den melodin i en av mina livstider. Och jag undrar hur det kunde ske så snabbt och lätt.

OWS: Vi vill att du föreställer dig något här, Kära Du. Vi vill att du föreställer dig själv på Nya Jerusalem sittande vid ett piano som säkert finns där (och om det inte finns där så kan det alltid skapas närhelst du vill), och du sitter där och du spelar den melodin, och också många andra. Och det kommer tillbaka till dig, Du har spelat det här tidigare. Ok?

Gäst: Åh. Underbart. Det gör mig så lycklig!

OWS: Shosanna, vill du tillägga något?

Shosanna: Vi tro, Kära Syster, att One Who Serves har gett dig ett perspektiv på detta. Men vi har ett annat att dela. Får vi dela med dig?

Gäst: Ja, gärna

Shosanna: Vår Kära Syster, det finns många, många briljanta musiker som lever bortom 3D-sfären, som går in i medvetandet hos individer som accepterar denna lilla knuff, denna hjälp, och de komponerar med er då ni är ett med dem. Vi vill berätta för er att vi sett detta hända många gånger. Det finns aldrig någon musiker som är ensam. Det finns många som gör er sällskap, i stor glädje och stor kärlek, därför att musik är sfärernas röst, änglarnas röst. Det är en mycket hög vibration. Och ni deltar i detta med dem som vill göra er sällskap. Vi säger inte att det inte är er orkestrering, att det inte är er komposition. Vi säger att ni är gynnade. Ni är gynnade av dessa, som Bach, sådana typer, och de gör er sällskap i lovsång och kärlek till Källan. Namaste.

Gäst: Åh min Gud. Tack så mycket.

OWS: Vi lägger till en sak här. Du kan betrakta detta som något av en energetisk förbindelse mellan dig och dem på Nya Jerusalem, som förbinder er som en navelsträng eller något sådant, och för dessa minnen och förståelser tillbaka till dig. Ok?

Shosanna: Vi måste lägga till en sak till. Vår Kära Syster, vi måste tillägga en sak, en förståelse, att dessa stora kompositörer som prövat tiderna och kommit genom oavsett hur länge sedan de komponerade, är från många olika galaxer och planeter, och de förkroppsligade 3D-kropparna för att föra denna komposition till mänskligheten på den här nivån. Så när One Who Serves talar om Nya Jerusalem, så har kompositörerna vi talar om, de stora, också varit på detta skepp. Namaste.

Gäster: Wow. Wow. Wow.

Gäst: Den här sången är som, ni vet, som gratulationskort, och ni öppnar ett sådant kort och en melodi spelas. Den bok jag skriver är att när ni öppnar den här boken så spelas den melodin, och den spelas av mig på ett stort piano någonstans. Så det var inte bara en tillfällighet. Jag tror det nu. Tack mycket, båda två. Tack.

Shosanna: Ja. Namaste.

OWS: Du fick nu förmodligen mer än du kanske trodde. Ibland väcks andra saker, andra nivåer av medvetande av era frågor.

Gäst: Kan jag fråga en liten sak?

OWS: Vi kan en fråga till, sedan måste vi släppa kanalen.

Gäst: Tack. I min livstid har jag haft en serie av olika drömmar som står ut. En av dem var en flygande dröm som talade om tidigare. Sedan var det en dröm i vilken jag ville komma tillbaka till framtiden därför att jag spelade piano precis som Elton John och sjöng en sång som var så mysig, och jag visste att det var min sång och hörde den i den drömmen, men jag har aldrig kunnat komma tillbaka till den, men jag vet att det kommer jag att göra i framtiden. Det var en så mysig sång. I alla fall, det var en av de drömmar som står ut i mitt liv. Jag är flöjtist nu. Det här var ett piano och jag sjöng precis som Elton John ungefär. I alla fall, jag vill bara veta om ni kan säga något om detta.

OWS: Så du vill ha bekräftelse på din dröm, och den förbindelse som finns till dig? Är det vad du säger?

Gäst: Ja, på den där särskilda drömmen när jag spelar piano som Elton John. Det är något som funnits med mig länge, och jag vill komma tillbaka till den. Jag vet inte om det är en parallell verklighet, eller om det mitt Högre Själv, jag är inte säker på vad det är.

OWS: Det här är vad vi skulle säga här, det som Shosanna talade om, i termer av andra kompositörer, andra musiker som har förbindelse till dig på olika sätt. Kanske inte så mycket att du har den musikaliska förmåga som du hade i tidigare livstider. Du kan ha en del, men du har inte den fulla musikaliska förmågan, du tog inte med dig den hit, eller det var inte viktigt för dig i den här livstiden direkt. Men den finns där. Den finns där i dina gångna livskontakter, som vi ser det, och den finns där för att ansluta till dessa tidigare kompositörer och musiker som har den förbindelsen till dig.

Shosanna, något att tillägga?

Shosanna: Ja. Käre Broder, vi har något vi vill dela. Får vi det?

Gäst: Absolut.

Shosanna: Käre Broder. Det som du observerat, och vi vill inte säga mot något som sagts, men det som du observerat var, och är, en livstid som du levt. Och det som du observerade finns inom din karaktär i denna livstid att eftersträva.

Vi kan säga dig, från det vi vet om dig, att om du vill spela piano, skulle det vara lätt för dig. Du kunde studera det och inom några månader skulle du spela. Vi vet det om dig. Vi känner till din musikaliska klarhet. Vi känner din musikaliska förmåga, och vi vet att den finns inom dig om du skulle vilja göra det. Du har ett flertal intressen på detta existensplan. Du har många, många intressen, så du kanske inte vill ta dig tid till detta, men det ligger inom din förmåga att göra det om du vill. Det är vad vi har att dela med dig. Namaste.

Gäst: Åh, tack så mycket till er båda. Skål.

OWS: Mycket bra. Shosanna, har ni något slutligt meddelande innan vi släpper kanalen?

Shosanna: Vi har inget speciellt meddelande till alla som lyssnar, men vi vill säga att ni är alla – och vi har sagt det tidigare, det känns som vi upprepar oss – ni är alla på rätt spår! Ni går alla framåt med blixtens hastighet mot ert öde av högre dimensionell medvetenhet och högre frekvenser med allt ni gör och talar om. Ni är på rätt spår. Det vi säger är att ni ska fortsätta fokusera ert medvetna sinne på detta uppstigningsspår, och ni kommer snart att uppleva den. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi slutar med det här: då ni fortsätter vidare här genom denna uppstigningsprocess. Genom den övergång som nu sker fortsätter ni att ta in dessa energier och arbetar med dem och höjer era vibrationer. Och när ni gör det, rör ni er själva – det här är viktigt – rör ni er själva som ett kollektivt medvetande närmare och närmare Händelsen och, före Händelsen, till de många mini-händelser som är i processen nu, till de många dominobrickorna som kommer att fortsätta falla, de sanningar som kommer fram, och fullt avslöjande som är nära nu.

Shanti. Frid vare med er. Var Ett

Gäster: Shanti. Frid

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...