Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 februari 2019

Judas Iskariot

25 februari 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas I. och idag skiner solen på några människor samtidigt som molnen hopar sig över andra. Det här växlar emellertid och regnet som faller kan vara renande för era själar och för Moder Jord. Det är när ni släpper allt som har med mörkret att göra som friden infinner sig. Er själ vandrar på molnen likaväl som den finns i solstrålarna. Den faller med regndropparna och torkar era tårar med vindens hjälp. Allt som finns på Jorden, allt ni möter och allt ni ser är era läromästare hem till er själva. Den rena sanna anden som verkar i er själva och som endast finns ett andetag bort. Egentligen finns det redan i ert andetag. Det lever och rör sig i dig och väntar bara på att du ska varsebli det.

Många människor på Jorden har nu börjat sin resa hem till sig själva. Det är dessa människor som nu transformerar om den värld de lever i. Det är den inre transformationen som formar den yttre och om detta har det skrivits många gånger. En del av dessa människor arbetar så att det ger ett yttre uttryck men merparten arbetar i det tysta. Det är en tyst flod som sprider sig över jordklotet idag. Ingen ser den, ingen kan ta på den, men likväl så är den där. Den tysta floden river ner den gamla strukturen och lämnar nya avtryck efter sig. Det är det här man kan kalla en tsunamivåg av kärlek. Kärleken övervinner allt mina kära vänner. Kärleken är en kraft så stor så den är helt omätbar därför att det egentligen är allt som finns. Allt som är verkligt och sant är kärlek.

Hur ska man kunna stoppa en tsunamivåg av kärlek? Det går inte mina kära vänner, den bara böljar fram i en förödande hastighet och den lämnar ingen opåverkad. Den är här nu och sprider sina vingar på vattnet och vänder upp och ner på allt som ni tror på.

Sanningen är vis … Sanningen är kärlek .. Sanningen är allt som är …

Inom er växer denna sanning fram som ett ljus i mörkret och det finns inget som kan skydda er från det om ni vill följa ljuset i ert hjärta. Er frihet har alltid varit er rättighet och ni kan fortfarande välja vilken väg ni vill gå, illusionens eller sanningens väg. Båda finns inom er, den ena föder rädsla och den andra ger er frid. Nu har ni kommit till en tidpunkt i livet då ni har möjlighet att välja vilken röst ni vill lyssna på. Det oroliga sinnets röst, (egots röst) eller rösten från det högre sinnet som är styrt av den Helige Ande. Det är här ni står nu, kära Jordbor. Det är här ni står och väger .. ska ni följa kärlekstsunamin eller ska ni vara en del av den värld som ni har byggt upp. En värld som för det mesta står i brand av de rädslor och det hat som dessa rädslor framkallar. Ni har nu i stället möjlighet att stiga in i Fridens rike, ett rike fullt av kärlek och där rädslan ej får plats. I detta rike finns det ingen rädsla och ej heller några motsatser. Allt är gott, allt är kärlek.

Ert kommande rike byggs på en helt annan grund än vad ert nuvarande rike gör och det startar inom dig. Det har redan börjat att spira i era hjärtan och det växer sig allt större. Möt kärlekstsunamin med tillförsikt för den finns redan inom dig. Möt dig själv, ditt sanna själv och du befinner dig redan i det nya riket av frid och kärlek.

Jesus är en förlossare, så kalla på honom om ni behöver hjälp med att ta er fram den sista biten till det ljusa rike som så tålmodigt väntar på Er. ”Den som söker kommer att finna” som det så vackert står i bibeln. All hjälp finns nu tillgänglig för er att finna er väg hem. Ni är innerligt älskade och varenda steg ni tar nu följs av många, som gör allt för att stötta er på den fortsatta vägen hem till Er Faders boningar.

 

Jag är Judas och jag älskar er så mycket

Du gillar kanske också...