Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 oktober 2018

Judas Iskariot

Torsdag 25 oktober 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag önskar Er ett långt och lyckligt liv. Nu undrar ni kanske varför jag säger det. Ja, och det kan man undra. Men med en fot in i den femte dimensionen så blir livet både längre och lyckligare. Hela mänskligheten har nu börjat att trampa åt rätt håll. Ni håller ihop i det kollektiva och gör framsteg på framsteg. Ni är fler nu som har börjat hjälpa Jorden att hela dess sargade yta. Ni är fler som har hört om dess ”tusenåriga” historia, ni är fler som förstår att Jorden är er Moder, er skapare och er bästa vän. En kär vän som består er i vått och torrt, och ger sitt liv för er möjlighet att växa och frodas. Hon ger all kärlek som hon har och är värd att få er kärlek tillbaka. Hon älskar Er så mycket och skickar hela tiden små kärlekshälsningar till ert hjärta så att ni ska förstå hur älskade ni är och att kärleken är det viktigaste av allt.

Den högre kärleken av ljus omfattar allt och alla. Det finns ingenting som den inte ser eller känner. Den högre kärleken av ljus bor också i er kropp och sänder er signaler om att vara i kärlek. Att det är i glädjen och harmonin som ni finner den äkta kärleken för allt levande runt omkring er. När ni mår som bäst, det är då ni kan ta ”hela världen i er famn”. Allt är då fantastiskt och underbart. Det är dit ni ska höja er vibration nu. Det är i den vibrationen som alla hinder upplöses av sig själv, för ni ser dem inte, ni ser bara de möjligheter som finns. Förstår ni nu varför det är så viktigt att ni rensar ut allt det negativa som har fastnat i er emotionella kropp. Det negativa blockerar glädjen och ni tappar er styrka och er kraft. Jag tror ni förstår vad jag menar, vi har alla känt kraften i vår glädje och kärlek, likaledes har vi känt hur kraften försvinner och hur tungt det känns i våra negativa uttryck. Nu är det dags att ta fram glädjen och kraften igen och bli starka och oövervinneliga.

Den nya tiden kommer med styrka, kraft, mod, glädje och kärlek till allt som existerar vid er sida. Jag vill att ni gör något som ger er glädje idag, jag vill att ni gör något som ger er glädje varje dag. Jag vill att ni sedan meditera över den glädje ni kände och förstärker den i er kropp. Det kommer att stärka glädjen i ert hjärta och det kommer att komma fler stunder av glädje, då hjärtat söker efter mer och ni följer ert hjärta. Till slut kommer er kropp att stråla av glädje och styrka och ni blir en sann gåva till Moder Jord. Ni har fullföljt er resa på Jorden och arbetar nu sida vid sida med er Gudomliga Moder. Det är en fröjd att se och många av er har redan börjat på denna nya resa.

Låt nu kärleken och glädjen omsluta er, ty det är de som tillsammans med er utför underverk på Jorden. Ni utvecklar er multidimensionalitet och förstår betydelsen av att vara i ert sanna själv. Det är då ni redan befinner er i ert långa lyckliga liv. En ny resa har börjat på Jorden med mycket kärlek och ljus.

Vi går med Er nu … Vi går med Er nu kära Jordbor. Triumfen väntar vid hörnet där du minst anar det. En stor vacker regnbåge har bildats i skyn.

Jag sänder Er mycket kärlek

Judas

Du gillar kanske också...