Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 april 2019

Judas Iskariot

30 april 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och det är med ödmjukhet och tacksamhet som jag kommer till Er idag. Många människor har släppt in ljuset i sina hjärtan och det ljuset sprider sig nu till deras medmänniskor, deras bröder och systrar. Det har bildats en större gloria runt det mänskliga kollektivet som håller ihop mänskligheten som ett. Den lyser starkare nu och påverkar varje sinne som finns på Jorden. Det har lett till stora förändringar i människornas förhållningssätt till sig själva och den värld de lever i. Nya situationer har uppstått i deras liv som har förändrat deras tillvaro. Gamla läxor har sopats bort och nya utmaningar har tillkommit som vänder upp och ner på deras liv. Med ljuset intågande i sitt hjärta bildas nya perspektiv och en annan varseblivning blir gällande än den som legat där förut. Gamla troll spolas bort för att ge mer plats åt ljusets väsen.

Världen börjar nu ses ur ett helt annat perspektiv. Det som var förmörkat börjar ljusna och Jordens vackra klädnad börjar åter att få färg. Det inre seendet börjar skifta från det mörka till det ljusa. Du börjar förstå att livet är mer än det har varit. Att livet har så mycket mer att erbjuda än alla de prylar som du har investerat i. Du börjar inse hur betydelselösa de är inför den storhet som så sakta börjar att uppenbara sig för dig. De kunde aldrig ersätta den frid och kärlek som du har inom dig. Kärlek som växer och blir starkare för var dag och som gör att du kan dela din kärlek med andra. Det är då den blommar ut och blir än starkare. Den kraft ni har tillsammans i ljusets tjänst är så stor och vacker att inget kan mäta sig med den. Den suger upp allt mörker som den sedan omvandlar till ljus. Allt blir ljust kärleksfullt och vackert.

Det är detta ljusarbete som ni människor på Jorden just nu håller på med. Det är detta arbete som gör mig så ödmjuk och tacksam till sinnet. Det är en fröjd att se hur ljuset sprider sig till alla människors hjärtan. Det är likaså en fröjd att se hur detta påverkar er själva och er Jord. Ni håller på att förändra er värld nu, kära Jordbor. Vi ser att ni arbetar flitigt, som små myror för att förändra er värld såväl inom som utom er själva. Det är många som har vaknat upp från sömnen och börjat att dra sitt strå till stacken. Stacken börjar nu få en form av välmående och energi. Var stolta över detta och fortsätt på den väg som ni påbörjat. Ingenting kan hindra er när ni använder er av ljusets tjänst och lyssnar på den Heliga rösten i ert inre. Det är den inre Heliga rösten som kommer att leda er fram till ert mål. Målet att återförenas med era bröder och systrar i ljus och kärlek.

Kalla på oss och kalla på er frälsare Jesus och vi tar er i hand så att ni inte ska gå vilse. Ni är alla våra bröder och systrar och ni är en del av oss. Tillsammans är vi starka och vi leder hela detta människosläkte hem till sin Fader som redan står och väntar vid ljusets port.

Vi avlsutar detta med att vi tar varann i hand och skickar kärlek från hjärta till hjärta.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...