Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 juni

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 26 juni 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Det som händer på Er jord nu är det som vi talat om i tidigare meddelanden. Den nya valutan är på väg ut i många olika länder. Den kommer att släppas i flera olika länder samtidigt. Regeringsskiften har redan påbörjats och kommer att avslutas inom en kort framtid. Många kommer att visa sina rätta ansikten och spelet i kulisserna kommer att avta. Den kommer att ersättas av en mer ärlig och rak kommunikation. Alla missförstånd bör undvikas och alla ärliga avsikter bör läggas fram på bordet. Tiden har kommit för att förändra världen. Återställa dess sargade yta till en bättre plats för människor och djur att leva på. Pengar och teknologi kommer att gå hand i hand. Samvetsgranna människor kommer att använda teknologin till att hjälpa människor och natur med rent vatten och el som inte utarmar vår jord.

Forskare som har hållits tillbaka kommer nu att stiga fram och erbjudas möjligheter att utveckla sina produkter för miljön och människors hälsa. Människor kommer i framtiden att ta kontroll över sin hälsa. De kommer att förstå hur allt fungerar och hur de ska åtgärda det. Du blir din egen mästare i din egen kropp. Tills dess behöver vi hjälp med att återställa våra kroppar till en optimal nivå. De har utstått många gifter och arbetat intensivt med att förminska dess verkan och om möjligt eliminera dem. Detta har ibland vuxit till en oöverstiglig uppgift allt eftersom gifterna bara ökat på. Precis som Jorden nu kommer att få hjälp att rensa bort sina gifter, så kommer kroppen att få hjälp att rensa det gift som finns kvar där.

Folket går mot en seger av sällan skådat slag, för både sig själva, kollektivt och för sin Jord. Den kära Gaia är rörd och lycklig över allt som händer nu. Det sker saker på olika plan på Jorden idag och det är därför det nu kan gå fram så fort. Mänskligheten som kollektiv marscherar raskt fram men den enskilda människan springer andfått bakefter. Hur kan det komma sig? Jo i det kollektiva har alla framgångar manifesterat sig men det har inte riktigt nått fram till den enskilda individen än.     Allt snurrar väldigt hastigt och många människor upplever idag att de inte riktigt hinner med. De skulle vilja stanna tiden för att komma ikapp sig själva. Det känns som att de tappat fotfästet och inte vet riktigt vilka de är. Allt händer så fort så att de ”nya jag” som bildas i deras kroppar känns främmande och förvirrande. Det går dessvärre inte att stanna tiden, du kan bara genom ”nuet” få den andhämtning som du behöver. Du kan dock vara förvissad om att du kommer att växa in i din ”nya” kropp. Det sker hela tiden dag som natt. Du har utmärkta hjälpare som justerar kroppen efter dess egen förmåga att utvecklas.

Er egen utveckling går hand i hand med Jordens. Ni stiger upp tillsammans och ert hjärta ”det högre hjärtat” befinner sig redan i femte dimensionen precis som Jordens innersta hör dit. Allt är nu bara en fråga om att föra samman alla delar till en enhet. En enhet av broderskap och systerskap. En enhet av allt liv som finns på Jorden. En enhet av multidimensionalitet. En enhet med era galaktiska systrar och bröder. En enhet med er galax och alla andra galaxer i Universum. Nu förstår ni att ni befinner er på en oändlig resa. Det finns inte någon början eller något slut. Det finns bara NU.

Med detta lämnar jag Er kärleksfullt.

Med stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. juni 27, 2016

    […] via Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 juni — […]