Ohmnipure via Nancy Tate, 26 juni

Wakeup_top_msg

Ohmnipure, 26 juni 2016
via Nancy Tate

 

Jag besöker er alla denna morgon för att ge er några nyheter som kommer att besvara några av de frågor som har funnits under de senaste veckorna. De är en del av vad som sker i bakgrunden och börjar komma fram till allmänheten vid denna tidpunkt. Jag är Ohmnipure och jag kommer till er genom denna än en gång, för att ge er viktig information som kan röra om er inre värld till en förståelse för er yttre värld, och varför ni är på den plats där ni nu vistas. Jag talar om vistande nu, i förhållande till hur mycket ni kommer ihåg om vem ni är på en själsnivå, och även hur ni kom att leva på den fysiska plats där ni nu vistas.

Det är en fråga om att se varför ni genomgår förändringarna i era liv och hur det kommer att leda till det sätt att leva, som ni är redo att hävda i er nya verklighet. Det är en löpande väg som ni går, och när den fortsätter att öppna dörrar när ni stänger de gamla, kommer ni att inse varför det har förekommit förseningar i så många aspekter av den nya världen. Ni kommer att uppskatta varför förseningarna har kommit och vad de åstadkommer i sin förändringsenergi. Ni kommer att se vad de gör för era egna speciella livsflöden. Dessutom kommer ni att se varför de också tjänar de som ännu inte är öppna för sanningen om vem de är och varför de tjänar sina delar, även utan att veta sanningen om vikten av vad de upplever.

Jag talar nu om de pengar som finns i lager över hela världen, och varför de inte distribuerats ännu. Kan ni tänka er att ge hela er förmögenhet till era barn som är blott tonåringar, i utvecklingen av sina liv? Hur skulle detta behärska lättsinnet i vad de väljer att göra med de pengarna, i en aspekt av att fördela pengarna på ett sätt som inte bara skulle gynna dem, men även andra? Fundera på vad det skulle innebära och tänk sedan på hur det relaterar till så många av er som känner till de medel som kommer och vad ni skulle göra med dem. Hur vana är ni vid att ha så mycket mer pengar i era liv, och vad skulle kunna hända som skulle inspirera er att använda dem i dag? Skulle ni göra det mesta för att hjälpa er själva först, och sedan kunna ha tillräckligt för att dela med andra, på ett sätt som får till stånd en känsla av att hjälpa mänskligheten? Tänk ut sätt att tillmötesgå dem som har åsidosatts, och inte har tagits om hand, på ett sätt som är förnedrande för dem, av dem som befinner sig i en position att de bara tänker på sig själva och hur de kan ta bort styrkan från dem som är, som de kanske betraktar dem, mindre värda än dem.

Detta är vad som förändras nu mina kära. Det finns så många av er kärleksfulla varelser som börjar känna makten ni har, på ett sätt som är nytt för er. Vet ni hur man använder denna makt och fortfarande är kärleksfull och fri på ett sätt som stöder er själv och sedan andra också? Detta är vad ni är kapabla att göra, kära ni. Ni är redo i många fall för att kunna använda medlen på ett sätt som talar till dem, som har valt att under så lång tid övermanna alla dem som inte väljer att satsa sin energi på att bara skapa åt sig själva. Detta är vad den grupp ni känner till som kabalen / illuminati har gjort. De inser inte ens att de har levt i fruktan, och förnekat den kärleksenergi som kan ge dem friheten att vara lugna och inte behöva hunsa med de som lever i Kärlek. De är i färd med att upptäcka att den makt de trodde att de hade, tas ifrån dem när de glider ner i lerpölarna som de har skapat i sina liv. Detta är essensen av Kärleken hos alla som tar den tid som behövs för att få till stånd en önskan att hjälpa mänskligheten, efter att de sett till att deras liv är säkrade i en komfort som de vet kommer att ge dem kraften att ge vidare, det som kan hjälpa andra till samma plats inom dem själva. De inser att det först är en fråga om att rensa bort skräpet inombords, som döljer sanningen om vad de är kapabla att göra utan en överbelastning av medel.

Detta tycker många är ett hinder för de medel som frigörs för alla, men det är en av de åtgärder som måste vidtas, i skattkistan som är i färd med att befrias från dess lås. Det görs, och effekten är kännbar för så många, på sätt som är otroligt för den pågående vägen till det fria livet på jorden. När de sista stegen tas, kommer det att vara uppenbart för dem av er som har sett processen, varför förseningarna har funnits med i utvecklingen av distributionen. Det kommer att tala så tydligt varför de fortfarande inte är fria för alla som känner att de är redo. Ni kommer att inse varför det var förseningar, och det kommer att lugna er i beredskapen som medför friheten hos Kärlek och tålamod som fungerar på ett fantastiskt kraftfullt sätt.

Jag har fört fram detta till er i dag för att ni ska se att ni lever i ett steg av utvecklingen av uppstigningen, som ni skapar på ett sätt som är till nytta för allt liv. När ni tar de steg som gynnar er och skapar Fred, Glädje och Kärlek i alla era ögonblick kommer ni att se varför livet är i den utveckling som det är, och hur ni kan fortsätta att föra friheten framåt på ett sätt som är underbart och till nytta för allt liv på jorden och hela universum. Jag saluterar er alla, och jag lämnar detta meddelande nu med den totala kärleken hos Essensen av Mushaba, som finns inom var och en av er. Kärleken är allt som finns; allt annat är i en väsentlig del av uttrycket för Kärleken.

Tack kära Ohmnipure,

Mycket Kärlek, Nancy Tate

Källa

Du gillar kanske också...