Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 27 juli 2019

Judas Iskariot

27 juli 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att önska er lycka till på er färd genom Jordens energier. Det finns många olika energier på Jorden idag, energier från mineralriket, energier från växtriket, energier från djurriket och energier från det rike som ni tillhör människoriket. Det finns även en del energier från riket som är fyllt av visdom. Era mest intuitiva skapelser har sitt ursprung därifrån. Jorden och era kroppar består av denna mångfald. Det är därför ni kallas för regnbågsmänniskor. Det hör ihop med Jordens nuvarande energier. Dessa energier finns i alla levande ting på Jorden idag. Det är grunden till betydelsen för regnbågsmänniskan, även om den idag används inom andra områden.

Jämlikhet, broderskap och förståelse för människors olikheter är något som uppmärksammas och växer fram i medvetandet hos Jordens befolkning. Det är en del av den utveckling som Jorden och alla dess invånare går igenom, men till sitt ursprung är det Jordens olika grundenergier som växer och utvecklas. Detsamma gäller för alla de ”jag” väsen som vistas på den här planeten. Jorden lämnar en tyngre energi för en lättare och detsamma gäller för alla de riken som hör ihop med Jorden. Det finns därför inga tvivel om vart mänskligheten är på väg. De följer den planetariska cykeln och stiger nu också in i en lättare energi. Deras sinnen förändras och de vänder sig sakta till helheten igen. De börjar att känna sig mer som ”ett” med sig själva och de ser inte längre sin broder som så åtskild från sig själv. De ser mer likheter än olikheter och förstår att de kommer från samma ursprung. Deras ursprungsenergier är av samma slag och de börjar förstå att de har lurat sig själva genom sin tro att en del människor är väldigt olika dem själva. Vid närmare eftertanke och med ett öppet sinne, så har de insett att så inte är fallet. De har upptäckt att de är mer lika än olika. Det som verkar vara olikt kan ju bara bli mer intressant att ta del av och försöka förstå i ett mer öppet perspektiv. Ditt liv berikas för varje människa som du träffar från en annan kultur och du får en större förståelse för dig själv och de mänskliga fenomenen.

Var glad för att du lever just idag. Idag har du möjlighet att förändra ditt liv till det bättre. Du har möjlighet att växa i medkänsla och kärlek. Du kan dra till dig energierna av kärleksljuset och låta det lysa upp ditt inre genom att se din broder i ljuset av dig själv. Idag står ni på en bredare plattform och den nya tidens ljus har redan börjat att skönjas i världen. Det finns ljusa krafter som verkar lite överallt på Jorden idag. Nät byggs upp och sträcker ut sig åt olika håll. Nya nätverk fångas upp och nätet blir större och hållbarare för varje nät som kopplas samman. Måhända kan ett nät gå sönder men det kommer snart att ersättas med ett nytt. Ingenting kan hindra Jordens fortskridande in i den energi som hon redan har tagit ett steg in i. Den lättare energin är Jordens och dess invånares mål, och de går målmedvetet och utan några större hinder fram till målet som leder till en värld av kärlek och ljus.

Kärleksenergin har gjort sin entre´på Jorden och vibrerar med en allt större hastighet och dess ljus jämnar nu ut mörkret till en ljusare variant, så att kontrasten minskar och balansen återställs.

Detta var vad jag ville förmedla idag.

Stor kärlek

Judas

You may also like...