Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 oktober 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 oktober 2022

 Jag är Judas och nu så vill jag prata lite om den tid som är i antågande. Det är lite av åskenergier som drabbar Jorden idag. De kan slå ner på lite olika ställen och ställa till det för både människor och djur. De kommer dock snabbt att avlägsna sig och ersättas av regn och solsken. Regnet kommer att rena det som behöver renas och solen kommer att värma det som behöver tinas upp eller torka upp det som har blivit för blött. En stor läkning kommer att ske på Jorden. Den kommer att börja på spridda ställen och så småningom breda ut sig, så att den till sist täcker hela Jorden. Det här kommer inte att ske på en dag eller ens på ett par veckor, en del kommer att ta några månader, annat kommer att ta några år. Det är då fredsriket på allvar har startat på Jorden och nya byggstenar av en ny kultur har börjat att synas lite överallt världen över. Solidaritet, rättvisa,samarbete och respekt för varandra och övrigt liv här på Jorden är de ledord som man använder sig av.

 En förståelse för Jordens mångfald, vare sig det gäller människor eller natur växer nu fram med en djupare innebörd och ett större intresse och empati än vad som tidigare har upplevts. Människor kommer samman och hjälps åt över gränserna utan att trampa på det som är heligt för någon annan, så länge som det inte skadar något eller någon. Ja, det här återuppbyggandet av en ny värld kan ta lite tid, men det är ett kärt besvär för många av er. Det kommer att ge er tusenfalt av insikter, förståelse, kärlek och empati. Ni kommer också att ingå i en stor gemenskap med många vänner, som ni kan ha en djupare kontakt eller relation till. Allt kommer att ändras från grunden, oavsett om det gäller, skolor, hälsa, teknik eller arbete. Det här kommer att fortgå ett tag och det kommer hela tiden att  ske nya utvecklingsmöjligheter i er livsmiljö som ger er en ljusare och bättre tillvaro. Ni arbetar nu ifrån ert högre sinne och hjärta och er intuition vägleder er i det arbete som ni gör. Det styrs från er själ och ert högre jag och en fredens och kärlekens suck hörs vibrera över Jorden. Ett fredens och kärlekens rike har nu på allvar startat på Jorden, men även inom det här riket så finns det många boningar, där man kan stiga i frekvens eller vibration. Det omfattar en oändlig tid, inte ens mätbar för de som nyss har stigit in i det här riket av ljus och kärlek.

 Ni har mycket att se fram emot, kära Jordbor, Ni är en del av något stort, ni har möjlighet att skapa en vision av en helt ny värld, så länge den innehåller kärlek och omtanke om varandra och respekt för den natur som ni använder er av. Det är genom ett större samarbete som ni bygger upp den här världen, där ni använder de olika visioner som finns att tillgå på ett sätt som gynnar allt och alla. Det kan bli kompromisser där man plockar det bästa ur alla visioner och manifesterar det på bästa möjliga vis. Alla hjälps åt, alla delar med sig av den kunskap och erfarenhet inom sitt respektive område och det är här som det stora samarbetet sker världen över. Planerna kartläggs och anpassas efter det land och den kultur som ska ta del av dem, så länge som de grundläggande värderingarna bibehålls och respekteras. Till sist så kommer alla människor att bli självgående, deras intuition och kärleksförmåga har då vuxit så mycket, så det behövs inga samhällsnormer mer, alla arbetar sida vid sida och tjänar varandra med stor empati och kärlek. Hela Jorden med alla människor, djur och natur är nu integrerad och ett med varandra och allt som är.

 Stor kärlek

 Judas

Du gillar kanske också...