Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 28 maj 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 28 maj 2022

 

Jag är Judas och idag har jag kommit för att tala lite om den här tidens skeenden, som ni vet så pågår det en del saker på er jord. En del av dessa saker är positiva, andra är negativa. Ni befinner er mitt i emellan mörker och ljus. Det ni inte ser är att ljuset är lite starkare än mörkret idag. Mörkret befinner sig alltså på reträtt, kära vänner. Det kommer att uppenbara sig så småningom i en inte alltför lång framtid. Ljuset tvingar mörkret att retirera, ty inget kan stå emot ljusets strålkraft.

Människor från när och fjärran vänder sig till ljuset och ber om vägledning. De får den hjälp de behöver nu, för att ta de steg de bör ta för att fullgöra sin uppgift på jorden, det kan vara ett litet eller ett stort steg beroende på var de hade för mål när de gick ner. Tillsammans gör ni dock ett stort steg då ni öppnar upp för mer ljus och påskyndar evolutionen på jorden. Ni öppnar upp för en ljus och vackrare värld. Det är grunden för det som sker nu på er vackra jord.

Räds inte mörkret, kära Jordbor, se igenom det och finn ljuset som vilar strax bakom. Det strålar in i mörkret och löser upp de knutar som har fastnat i era sinnen eller kroppar. Det är rester från det förgångna som det nu är dags att lämna ifrån sig och låta de lösas upp och försvinna i intet. Nu behöver ni koncentrera er på det vackra ni ser runt omkring er vare sig det gäller människor, djur eller natur. Ni borde stämma upp i en glädjesång för att en epok ersätter en annan. Ni har stigit i er utveckling, ni kan se igenom mörkret och finna ljuset i er själva och i den värld som ni lever i. Försök att se ljuset i varandras ögon och i allt som er blick dras till. Det är det som är nyckeln till er framgång, kära Jordbor, att se med ljus och handla utifrån kärlek. Det förvirrar mörkret och gör det mer sårbart, medans ljuset frodas och trivs. Banna inte mörkret, ty det vet inte bättre, stå kvar i ljuset och utför de handlingar som är i linje med det som kommer inifrån dig själv och som har en fast övertygelse av att vilja hjälpa mänskligheten och jorden. Det kan vara inom vilket område som helst, det kan ingå i ditt vanliga jobb, det kan vara i din familj eller enbart inom dig själv. Allt du gör i ljusets tjänst har betydelse för utvecklingen på jorden. Det är viktigt att du iakttar dina tankar och känslor och försöker att korrigera dem i rätt riktning, så att kärlek och harmoni kan flöda i dina ådror. Be om hjälp om du tycker det är svårt och om du har någon blockering som hela tiden stör dina ansträngningar. Det finns hjälp att få och du kommer att vägledas till den hjälpen. Vi ser era intentioner och era ansträngningar kommer att bära frukt. Ni har möjlighet att få skjuts nu av det starka ljuset som lyser ner på jorden. Ta chansen nu, kära Jordbor, att rannsaka er själva, så att ni kan finna er väg till ljuset inom er. Allt ni släpper stärker ert eget ljus tills ni står bredvid ljuset och kan ta klivet in och bli ett med er själ. Allt tvivel försvinner och er väg blir klar och ljus.

Det behövs många människor för att förändra en hel värld. Ni behöver alla arbeta med er själva och låta ljuset och kärleken ta en större plats i era hjärtan. Ljuset som strålar ned på jorden påminner er om det och det manar er till att utveckla ert kärleksljus. Det väcker upp sovande själar och påminner dem om ljusets kraft och kärlek. Många redan utvecklade själar slår då helt plötsligt om på en helt annan väg. De gör en kovändning så att säga, så blir inte förvånad om du ser eller upplever det, det kan även ske inom din egen familj.

Ljusets kraft är stor, kära Jordbor, och det lyser kraftfullt på er idag. Ta vara på ljuset och låt det omvandla er till de ljusa och kärleksfulla själar som ni innerst inne är.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...