Den Kristallina Kroppen av Elisabeth Trutwin, 12 mars

Crystalline-Kingdom

Den Kristallina Kroppen

av Elisabeth Trutwin

12 mars, 2016

 

I den mänskliga kroppen finns enligt 3D-modellen en hjärna och ett hjärta, energicentra som kallas chakran, organ, muskler, ben samt en infrastruktur och allt detta sammanlänkas av ett rörsystem; artärer, vener, lymf- och nervsystemet. I det gamla systemet filtrerades energi genom chakrasystemet. Det var lätt för chakrana att bli påverkade av yttre stimuli och de behövde täta justeringar, eller kalibreringar. Det var lätt att rubba balansen i systemet. Det var lätt att hamna i ohälsa. Det fanns sårbarheter, detta tillät avancerade implantat och andra ting att skapa blockeringar och att fängsla ljuset och hindra det från att komma in i kroppen.

Nu när Jorden har tänt upp sina förbindelser inom Smaragd Kristallernas Banor och de kristallina Selenit -rutnäten, pulserar energin direkt till Gaia, genom den gyllene kristallen och ut till Rutnätets samtliga energipunkter. Resultatet blir en energikrets som cirkulerar tillbaka ut till Centralsolen. Denna pulsering är en oändlig bana och cirkulerar eller pulserar ut som en hjärtrytm till Källan. Detta förbinder oss direkt med den oändliga kärleken från Källan. Det är denna kärlek som pulserar till Jorden. Denna kärlek från Källan, som i Höga doser direkt kommer till oss, transformerar varje Skapelse på Jorden. Alling påverkas ända ner på cellulär strukturnivå.

Våra kroppar får också ta emot Hög energi direkt från Central Solen. Detta får våra kroppar att transmutera. Energin från Central Solen leder till en fission i cellerna i våra kroppar. Denna klyvning är en miniatyr nukleär transmutation. Det som en gång var natrium, kalium, klorid och annat, byts ut från alkaliska metaller till flytande, syntetiska ämnen, som halogener och ädla gaser. Vår grundläggande struktur är element i förvandling. Våra atomer, som bildar våra kroppar, består nu av andra element. De Kosmiska Strålarna, som bombarderar vår Planet och våra Kroppar, består också av dessa nya element. Allting i Universum är en ömsesidig ny-kombination. De gamla grundatomerna kombineras på nya sätt. Den genetiska strukturen i dessa atomer förändras på celldelningsnivån. Nya cellulära vägar formas. Det är denna reformering av cellen som förändrar kroppen från att vara av tät metall till att bli flytande ljus. Flytande Ljus bär inte sjukdom. Flytande Ljus dör inte, det är odödligt. Flytande Ljus vibrerar snabbare och existerar i Högre Dimensioner. De som inte stiger upp, genom att välja det, förflyttar sig till en omgivning som kan stödja deras metallbaserade kroppsstuktur, en plats som Hercolubus. De som väljer att uppstiga, kommer att få uppleva en transmutation till en kristallin struktur med en flytande ljuskropp.

Kroppens övergång till att bli kristallin ser ut och uppträder olika än vad vår gamla kropps-mall gör. Nu finns ett centralt schakt som leder från kronöppningen på huvudets topp, ner till öppningen på botten av baschakrat vid perineum. Detta schakt är en omvandlare. Det tar emot och förmedlar ljus- och kärleksfrekvenser. Detta schakt är den centrala kärnan, från vilken varje rutnätslinje i den mänskliga

 

 

 

kroppens energivägar går ut och kommer in i. Det är som ett järnvägsnät i kroppen. Infrastrukturen består av rent gyllene ljus, i vilket alla färger är möjliga. Den kristallina atomstrukturen transmuterar ljuset ut till kroppen, omkring kroppen och tillbaka till schaktet i kärnan. Det finns inte längre några avfallsprodukter. Allt som kroppen inte längre behöver går ut från kroppen, genom schaktet och blir till mer ljus. Det återvänder till skapelsen. Nu kan energi, i stället för att pulsera genom täta energicentra, stiga upp och ner genom schaktet i mitten. Energin pulserar som tidigare genom alla energicentra, men är numera förfinat ljus. Sändaren för detta ljus är kärlek och det är det som vi hänvisar till som Källan, ELLER kraften. Det är denna ljus-kärleks-energi som förenar allt med Allt Som Är. I denna modell existerar inte längre sjukdom. I denna modell kan kropparna inte längre kontrolleras av implantat, kemisk hjärnkontroll eller på andra sätt, såsom tidigare. Operationer kommer att utvecklas till att bli Ljus-operationer.

Kroppen kommer nu att bli kapabel till mer. Det kommer att finnas färre begränsningar gällande vad vi kan göra. Vi kommer att ha nya förmågor som vi fram tills nu bara har drömt om. Telekinesi, levitation, teleportering, resonanstelepati. Allt detta på en nivå av ljusöverföring. Vi har nu en kropp som möjliggör dessa förmågor och mer därtill. Varje punkt på rutnätet, det som nu akupunktörer kan nå med nålar, är en punkt för utbyte av energi. Energin av ljus-kärleks-kraft pulserar genom kroppen via dessa ingångspunkter, dessa portaler. Healing innebär nu att komma åt dessa ljusnätverk och att hålla dem flödande i harmoni med allt annat. Tekniker av ljushealing kommer att vara de mest dominerande.

Hur samverkar detta med positronisk antimateria? Vilken är samverkan mellan antimateria och den nya kristallina strukturen?

Hjärnan inom den nya kristallina strukturen har inga begränsningar, eftersom den samverkar med intelligensen i Allt Som Är. Den nya kristallina hjärnan är positronisk och eterisk. Den antimateriella omdisponeringen av ljuset sammanslås vid energipunkterna i portalerna, med partiklarna av materia i våra kroppar i en holografisk framställning som fortfarande verkar vara solid, men som inte på något sätt är det. Det är ett rutnät av ljus och vid vare föreningspunkt finns en portal som i ett ögonblick, i en händelse, överför ljus från materia till antimateria.

Med den positroniska eteriska hjärnan kan jag se 144 rutnätspunkter. Hur jordar vi oss med Jorden? Genom rutnätspunkterna eller pelaren?

Det finns en supermedveten förbindelse från den kristallina hjärnan, alltigenom den Kosmiska Ljus-Kroppen, till den kristallina kroppsstrukturen. Fortfarande existerar en känslomässig kropp, mental kropp, aurakropp, eterisk kropp och kroppen med Guds Blåkopia. Dessa kroppar kan råka ur balans, de kan få uppleva trauman. Vi blir ett med vår omgivning när den centrala pelaren överför och tar emot Kraften, genom schaktet. Vi jordar oss in till Jordens Kärna, så väl som till Kärnan i Vintergatan. Det är genom Jordens Rutnät och de Universella Rutnäten som vi är jordade. När vi är klara med en

 

 

livsupplevelse, kommer vi inte att ”dö”. Vi skalar av oss de materiella delarna i kroppen och färdas som en ljuskropp till en annan plats på Rutnätet. Vi använder de nya förmågorna genom att vi koordinerar de materiella delarna i kroppen med de antimateriska delarna.

Existerar en Kosmisk Anatomi, såsom den Kosmiska Tallkottskörteln, som är belägen på de Kosmiska och Himmelska nivåerna och finns det en kritisk massa som påskyndar den Kosmiska Uppstigningen? Kommer dessa att integreras eller förstärkas? Handlar detta om samspelet mellan mänskliga galaktiska varelser och änglavarelser på högre nivåer?

Det finns en kritisk massa för den kristallina modellen som behöver tillämpas. Denna har uppnåtts. Alla kommer nu att få den kristallina modellen, alla som väljer att stanna kvar på den uppstigna Jorden. Det sker en ökning av energin och varje person får ta emot, vid en tidpunkt som enligt deras eget individuella val är perfekt för dem, så mycket och vad de önskar ta emot. Detta går tillbaka till den Universella Lagen: Du måste be om det, du måste tillåta det.

 

http://www.lightworkers.org/wisdom/beth-trutwin/89209/crystalline-body

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...