Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 juli, 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 juli, 2021

 

Jag är Judas och idag ska vi tala om någonting helt annat. Idag ska vi tala om tiden som har flytt. Jag tror att ni alla har märkt att tiden beter sig annorlunda idag än vad den gjorde igår. De som är lite äldre minns långa dagar och ett långsammare tempo. Det var till och med så att dagen ibland kunde synas lite väl lång. Upplevelsen för människor idag är att dagen är för kort, tiden räcker inte till för allt som man behöver eller vill göra. Det skapar ofta en onödig stress för många människor. En stress som sätter sig i kroppen och kan skapa obalanser av olika slag. Det är nog många som ibland önskar att tiden stod stilla om så bara för en kort tid. Hur kan vi då få tiden att sakta ner och få vår kropp i balans igen? Är det när vi försöker göra så mycket som möjligt på kortare tid så att vi ska få mer tid sedan? Har det någonsin fungerat? Är det inte så att det kommer nya saker som du ska göra i stället. Jag tror att det är så och jag skulle föreslå att du i stället saktar ner stegen och gör en sak i taget. Det kommer att gå lika fort och det blir bättre kvalitet i det du gör. Ingenting blir bättre av att man skynda på allting idag. Det gör bara att man tappar fotfästet och bränner ut sig själv.

Det är lite eftertänksamhet som behövs i er värld idag, ni drunknar i all media, bland alla tyckanden och motstridiga signaler från alla håll. Ni dras med i informationsflödet och glömmer bort att tänka lite själva. Det är lätt att bli efterklok, och det är svårare att stå själv med sina värderingar om de inte möts av något gehör från allmänheten. Hur många av er kan lyssna in sin kropp, sin själ och vad det är de vill säga dig? Kroppen är vis, den vet vad den vill ha och vad den mår bra av. Hur många tar sig tid att lyssna på sin kropp? De flesta stressar i sig lite frukost och ger sig iväg. Kroppen behöver betydligt mer än så .. dessutom behöver den mycket kärlek. Skulle du ge din kropp den kärlek som den längtar efter, så skulle du märka vad den mår bra av och den skulle ge dig tusenfalt tillbaka. Detsamma gäller för ditt emotionella välbefinnande. Det verkar som att vi åter kommer tillbaka till ordet KÄRLEK. Det är ett stort ord, ett universellt ord, och det innefattar allt. Det innefattar Gud, hur än den Guden ser ut som du tillber. Hela universum innefattas av detta ord KÄRLEK. Hela du innefattas av detta ord KÄRLEK. Allt som är skapat, lever och finns till innefattas av detta ord KÄRLEK. Det innefattar allt, kära Jordbor, det är allt och hur det än ser ut i er värld så är det kärleken som ligger i grunden till allt och allt kommer till slut att upplösas i kärlek, så att kärleken står ren och vacker igen. Det är med kärlek Gud ser på människorna och det är det ljuset som nu börjar att sippra ner på Jorden. Det påverkar er tid, det påverkar era kroppar och sinnen, det påverkar Jordens struktur och natur. Allt vävs samman till en helhet och en känsla av samhörighet som går långt utanför din egen personlighets gränser. ”Vi är mer än vad vi blivit” som det så vackert sas i Sagan om Lejonkungen. Det är det ni ska utforska nu, det är er själva som ni ska iaktta och lyssna in. Ni kommer att bli förvånade över att finna det djup som ni själva bär på. Den visdom som helt plösligt uppenbarar sig för er och den kärlek som väller upp från ingenstans, som bara finns där inom er själva.

De stilla stunder som ni lyssnar in er själva är guld värda, kära Jordbor. De kommer att öppna upp era ögon och ge er den förståelse ni behöver för tidens skeenden. De kommer också att ge er de verktyg ni behöver för att manövrera er fram i den oroliga tid som många av er befinner sig i. Håll i hatten, kära vänner och stå stilla ett slag. Låt det blåsa runt er men låt det vara stilla inom er. Det är det råd jag vill ge er idag.

Sakta ner stegen, var stilla och lyssna!

Vi finns runt er och hjälper er. Be om hjälp och hjälpen kommer att vara där vid din sida.

Stort TACK, stor KÄRLEK

Judas

You may also like...