Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 juli 2021

 

Arkturiska Rådet i den Nionde Dimensionen via Daniel Scranton

den 1 juli 2021

”Få alla era problem att smälta bort”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få ha kontakt med er alla.

Vi är mycket intresserade av sättet på vilket en människa blir upplyst där på Jorden. Vi är intresserade av den process som måste äga rum för att detta ska ske. Många av er har hört om tanken om egots död, själens mörka natt, så att säga. Andra som har haft beroenden uppmärksammar makten av att totalt slå i botten och åtskilliga uppvaknanden har ägt rum utifrån desperationens grop, men det behöver inte ske på det sättet.

Ni behöver inte förvänta er att ert liv ska gå i en neråtgående spiral för att ni ska uppnå upplysning och vi hoppas att ni väljer att helt enkelt genomgå de sunda övningar som ni nu vet att krävs för att ni ska öppna upp er till energierna av en högre frekvens och låta er transformeras av dem. Med andra ord, om ni utövar dagliga meditationer och ni är villiga att blicka inåt i er själva för att avgöra vad det är som ni behöver förändra, så kan er upplysning bli en gradvis uppåtgående spiral som inte bär någon likhet med en grop av desperation.

Nu bestäms i väldigt hög grad vilken väg som ni ska ta innan ni föds in till er fysiska kropp och vi kan uppmärksamma detta. Olika själar vill ha olika upplevelser och gör olika resor, men samtliga resor leder ytterst tillbaka till Källan. Och ju snarare ni uppmärksammar detta, desto snabbare förstärker ni era önskningar till att alltmer likna Källans Energi. Ni alla har förmågan att varje dag sitta ner och känna efter vad som är oändligt och evigt inom er och när ni gör det, så kommer ni närmare er definition av upplysning. Vår definition av upplysning är det ögonblicket då ni inser att ljuset ständigt har funnits inom er och att det är Källan.

Det är villkorslös Kärlek som driver er fysiska farkost, som skapar verkligheter och detta känner ni när ni fungerar som ert bästa och högsta själv. Därför rekommenderar vi att ni vänder er inombords åtminstone en gång dagligen och känner efter denna oändliga och eviga kärlek som är sanningen om vilka ni är och sanningen om vad Källan är. Och ifall ni gör detta, så kommer alla andra problem som ni har i ert liv att smälta bort. En del av anledningen till att de smälter bort är att ni slutar upp med att tänka på dem så mycket och en annan del är att ni ställer er i linje med ert skapar-varande.

Ni börjar skapa er verklighet med Kärlek, snarare än ilska, rädsla eller nedstämdhet. Och det är när saker och ting verkligen börjar förändra allting runtomkring er, men viktigast av allt, så börjar förändringen inom er. Och ni kan njuta av detta liv så mycket mer när ni inser att ni är mer än bara en spelare, en skådespelare inom det. Ni är skaparen av det och ni skapar det för er egen skull. Ni skapar det så att ni ska kunna uppleva mer av den ni verkligen är och när ni blir upplysta, så ser ni även andra som sådana de i själva verket är. Detta är spännande, för det är när det roliga på Jorden verkligen kan börja.

Vi är det Arkturiska Rådet och det gladde oss att få ha kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...