Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 8 januari

Judas Iskariot

Söndag 8 januari 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Jag har en del att säga Er idag. För det första så är det nu mycket som händer på er Jord. Det är mycket som sker i det tysta som ni inte ser eller hör så mycket om. Det beror inte på att det är så hemligt utan det är för att det inte når till era medias öron. De är för upptagna med att skriva alla händelser som rör det som sker i 3D världen. De har inte märkt att en 5D värld håller på att etablera sig på Jorden vid sidan av den gamla. Det här låter lite lustigt i vissa öron men är likafullt sant. De som öppnar sina ögon märker att en ny verklighet håller på att växa fram, en ny verklighet med medvetna och ansvarsfulla människor som sakteligen håller på att förändra livet för många människor på vår Jord.

Skaran av medvetna människor ökar hela tiden och de banar väg för nya tänkesätt och idéer. Deras största vision är fred på Jorden och en hållbar utveckling för allt som lever på den. De befinner sig redan på mållinjen och resten av världen har knappt öppnat sina ögon än. De kommer att vakna med en skräll och då blir det liv i luckan ska ni se. Då kommer nyheterna att flöda fritt och många kommer att vakna, stumma av förvåning över allt som hänt. Det är som att träda ut ur osynlighetsmanteln och träda in i en fri värld med olika möjligheter för alla att deltaga i. Det blir lättare när rädslan tappar sitt grepp över en och man har en fri vilja att göra vad man vill, bara det är till det bästa för en själv och alla andra man möter på sin väg. Vägen är öppen så att säga för under och möjligheter till att utvecklas till sin fulla potential. Låter inte det här som musik i era öron? Är det inte det här som ni har hoppats och väntat på? Ni har dock inte bara hoppats och väntat på detta, ni har arbetat och visionerat för att detta skulle bli en del av Jorden. En fri planet med fria starka själar som med en sund medveten närvaro låter allt växa till sin fulla potential.

Ni växer kära barn på Jorden, ni växer i er medvetenhet och närvaro på Jorden. Er medvetenhet expanderar och fyller nu hela Jorden. Medvetenheten av ljus är en stark medvetenhet som sträcker sig långt ut från sin egen sfär och möter andra med samma medvetenhet. Det blir som ett kompakt täcke över Jorden och det lyfter i sin tur andra som har möjlighet att växa och täcket blir tjockare och tjockare. Det här är var vad ni kom hit för och det här är vad ni har gjort. Nu rullar det på kära barn på Jorden. Er framtid dvs. ert ”nu” ser ljus ut, ni håller just på att lyfta ert klot till en högre dimension. En högre medvetenhet av ljus och vishet. Följ er inre visdom och gå med flödet, ty allt annat kommer att väcka stort motstånd. Er väg är att följa flödet och att med lätta steg träda in i er nya dimension av vishet och kärlek.

Det andra som jag vill berätta för Er är att ni står inför ett stort överflöd, ett överflöd som kommer att spridas runt Jorden. Det är meningen att alla ska få ta del av detta överflöd men det ska användas medvetet. Det ska användas så att alla får var de behöver, varenda liten själ som finns på vår Jord och de är många. Det ska användas till att rena alla Moder Jords element och därmed rena oss själva. Det här är viktigt kära barn, det är meningen att medvetenheten och visheten ska styra era handlingar när ni står i detta överflöd. Var hittar ni det? Jo i djupet av ert hjärta, där finner ni alla svar. I det kollektiva fältet av medvetenhet finns allt du söker och du vet vad du skall göra, vilken väg du skall gå. Du får den kontakt du behöver för att gå vidare nu. Det är meningen att du ska ha en lätt väg att vandra så att du ska kunna hjälpa dig själv och Jorden på bästa sätt. Ditt ankare finns inom dig så gå inom och tvivla inte på vad du hör där. Ljudet från ditt inre ska vara det dominerande nu, så lyssna hela tiden efter vad det har att säga. Bli vän med din inre röst, det är din bästa vän i dessa tider av förändring och oro som finns runt omkring dig. Efterhand som alla växer i medvetenhet så minskar oron och lättnaden och glädjen tar över alltmer. Till sist återstår endast kärlek. Det är då kärleken är som störst och du är framme vid ditt mål.

Jag önskar Er en lycklig resa och lämnar Er nu i stor förhoppning och kärlek.

Judas

Du gillar kanske också...