Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 31 mars, 2017

Judas Iskariot

Fredag 31 mars 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Jag kommer idag för att ge er lite nyheter om vad som händer i världen. Man kan tro att allt står still och att ingenting händer, men det är mycket som händer som inte syns på ytan. Allt som ni inte ser har ni svårt att tro på, men det rör sig mycket på regeringsnivå nu och det här gäller för många länder. Det är många tjänstemän som flyttar ut och andra som flyttar in. De giriga flyttar ut och de mer humanitära ledarna tar deras plats i stället. Det här kommer att underlätta livet för många människor i världen. Det kommer att bli fred och på många ställen i världen har freden redan börjat. Det råder för närvarande en mild stilla bris över Jorden idag. Det här kan slå om och det kan bli lite blåsigare eftersom Jorden just nu håller på att hela sig själv. Hon har många hjälpande händer som stöttar henne när hon nu transformeras från ett tredimensionellt till ett fem-dimensionellt plane och däröver.

Ingenting kan stoppa utvecklingen på Jorden kära barn, för den är oundviklig och ofrånkomlig. Det har redan startat och den fortskrider sakta framåt. Allt som har mörklagts börjar nu se sin dager både var det gäller teknik och forskning. Ni har många underbara redskap att använda er av, när ni nu ska bygga upp er värld med en högre energi. Det gäller nu att lyssna på ert hjärta och tänka utanför boxen, det system och de riktlinjer som ni hittills har följt. Det måste till nya system och nya riktlinjer och allt måste ske med medkänsla och kärlek. Det är bara med den energin som ni nu kan bygga er nya Jord, ty Gaia skakar nu av sig 3D matrisen och går in i sin nya matris av högre energi. Det är bara denna högre energi som kan manifesteras på Jorden idag. All lägre energi faller samman och kan inte manifestera sig längre. Ni behöver använda ert hjärttänkande för att gå vidare nu. Använd det dagligen till allt och alla ni möter, det kommer att ge fantastiska resultat. Det är ert sanna medvetande som ska styra detta, det falska kommer inte att ge de resultat ni önskar. Var sanna mot er själva, ty hjärtat är sant och vist. Kunskapen finns där tillika med ditt eget mål. Målet du hade när du gick ner och tog en jordgestalt.

Det är dags nu kära barn på Jorden att lita på er själva och ta de steg som behövs för att hitta ditt sanna själv och den väg som du har valt att vandra. Tecknen finns överallt runt dig om du öppnar dina ögon och ser efter. Allt verkar för att ni ska vakna nu, så att fler kan följa med på färden. Färden upp till de högre regionerna av ljus. Ni är väntade och älskade och era familjer gör allt för att väcka er nu, så att ni får möjlighet att använda er gåva. Gåvan som kan vara till hjälp för mänskligheten och Moder Jord. Moder Jord älskar Er alla och gör allt för att väcka er nu. Hon har gjort sitt val att stiga upp till de högre regionerna av ljus och hon önskar att ni alla vill följa med. Ni har er fria vilja och ni väljer själva tillsammans med er själ och era guider. Det är dock många på Jorden som har valt att stiga upp nu och de har börjat gå på den ljusa stigen som leder hem till ljuset och kärleken. En del har svårt för att vakna, de har glömt att allt har en själ och att livet är evinnerligt. Ljuset som sveper över Jorden, tillika med erat ljus, ni själar som har vaknat, hjälper dem att återfinna sin själ och sin tro på evigt liv. Allt samverkar, kära vänner och inget står stilla, det rör sig hela tiden med större eller mindre vågrörelser. En stor våg har nyss gjort sitt avslut och en mindre våg skördar frukterna av denna stora vågs transformation in i ljuset. Den påverkade på både stor och liten nivå.

Allt är gott kära barn på Jorden och ni är på väg till den bästa av världar. Ljuset lyser nu på era ben som har börjat röra sig in i ljuset. Känn att det är en lättnadens vind som blåser idag och att hopp och kärlek har återvänt till era hjärtan.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...