Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 september, 2017

Judas Iskariot

Lördag 30 september 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag är här idag för att prata lite om framtiden. Den framtid som ni ser framför er. Den vision som ni har för ögonen. Kan ni se den visionen klart och tydligt, vet ni vilken framtid ni önskar för er själva? Har ni skrivit ner den eller dokumenterat den så den sitter fast i ert sinne? Det kan det vara bra att göra för att ge den lite mera kraft. Den kraften tar ni sedan vidare för att visualisera att det ni har dokumenterat redan existerar i den verklighet ni lever i. Det är en kraftig manifestation att flytta sin bild av verkligheten från ett ställe till ett annat. Det fantastiska med detta är att det faktiskt är möjligt och att ni alla har förmågan att göra det. Var och en av er har denna förmåga, det enda ni behöver göra för att genomföra det är att höja er frekvens så att den blir lite högre och mer i samstämmighet med ert Gudomliga själv. Allt eftersom frekvensen på Jorden stiger så kommer detta att bli mer och mer en del av er verklighet. Detta är väl ett mirakel om något kära Jordbor. Miraklen bor inom Er, de lever i det gudomliga själv som bor längst in i ert hjärta. Börjar ni förstå hjärtats betydelse nu kära vänner? Förstår ni att det krävs en ljus kärleksvarelse för att göra alla dessa mirakel så att allt blir precis så ljust och kärleksfullt som ni vill ha det.

Gaia börjar sända ut sina vackraste, ljusaste kärleksstrålar upp till ytan, så ni sköljs just nu av ljus både underifrån och ovanifrån. Det är mycket ljus att härbärgera kära vänner och det är många som har det extra tufft nu. Det kräver sin man (eller kvinna) att höja sin vibration även om det bara är en liten bit. Jag är stolt över Er, jag ser hur ni kämpar och hur ni löser blockering efter blockering. Jag ser ljuset som letar sig in i era hjärtan. Jag ser tårarna som rinner ner för era kinder och jag ser glädjen och lättnaden när harmonin åter befinner sig i er kropp. Ni är fantastiska, våra hjältar på Jorden och vi är många som rör oss ibland er nu. Det är många vingar som har slutits om er för att hjälpa er i era mest sorgliga stunder. Glädjesånger som har delats med er när ni lyckats ta er till en ny fas i livet. Ja, vi älskar er kära Jordbor och vi delar er sorg och glädje.

Det är många nu som börjar att vakna upp till sig själva och finner en mening med sitt liv. De har hittat något att kämpa för och någon eller något att värna om och denna någon kan också vara en själv. Din egen värdefullhet speglas i andras ögon. Ni växer tillsammans och sprider er energi runt omkring er. Just nu sprids en varm och inkännande energi runtom på vår Jord. En energi som känner in och förstå att ni hör ihop och att allt och alla som finns är lika värdefulla. Det är en ljus och hög energi som leder till stora förändringar på både det inre och det yttre planet. Vilka stora förändringar detta kommer att bli växer fram ur era hjärtan. Ni förändrar den här världen nu genom er framväxande medvetenhet. Det är dags att ta varandra i hand nu och bli det starka kärleksfulla kollektiv som ni en gång varit och innerst inne alltid velat återvända till. Ni är inte ensamma ni är en stor mänsklighet som nu börjar dra åt samma håll. Ni har valt hjärtats väg och ni trampar på ljusets stig. En stig som alltmer öppnar sig för starkare och större ljus.

Det finns ljuslegioner som andaktsfullt står beredda nu för att hälsa Er välkomna hem. Ni är så efterlängtade kära barn på Jorden … så efterlängtade. Miljoner av ljusstrålar sköljs nu över er Jord och över era huvuden. Tag emot dem och låt de bli en del av ert liv. Ni är så älskade kära barn på Jorden och ett möte med er värld är det som står högst på våran önskelista nu. Vi ser att det mötet kommer allt närmare och det skänker stor glädje i allas våra hjärtan.

Jag lämnar Er nu med hopp om ett snart återseende

Judas

Du gillar kanske också...