Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 augusti, 2018

Judas Iskariot

Tisdag 7 augusti 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas I. och jag har kommit idag för att önska det nya ljuset, den högre vibrationen av ljus välkommen till Jorden. Känner ni av det kära människor på Jorden? Känner ni det i era hjärtan? Händer det något i ert liv som inte har hänt innan? Har ni fått göra en helomvändning eller har ni stärkt era kärleksenergier till den grad att ni nu endast väljer ert hjärta av ljus. Det är många som nu får ta en extra funderare över sitt liv. Ljuset drar fram saker som ni inte hade en aning om i ert medvetna sinne. Det undermedvetna börjar att sticka upp och vill ha ett ord med i laget. Det som är gömt och glömt får en ny chans att höras nu. Lite i taget kära jordbor så att ni inte blir överbelastade men det kan kännas tillräckligt ändå.

Ja, livet börjar nu att ta nya former, så det bästa är att vara i flödet så mycket som möjligt. Det är i flödet i Guds ledning som ni får de bästa resultaten. Överlämna er till flödet av kärlek och ljus och ni följer er Moder Jord upp i en allt högre vibration av kärlek. Det var detta som ni skulle förankra på Jorden och det är det som ni också har förankrat och som nu rullar på i en allt högre hastighet. Det är många som försöker hålla i hatten så den inte flyger iväg. Det är lätt att tappa fotfästet i de energier som nu virvlar på Jorden.

Jorda er så mycket som möjligt så att ni kan hålla balansen i allt som nu väller upp i ert inre och i er kropp. Försök att vara jordade och i hjärtat så mycket som möjligt under de kommande dagarna och veckorna. Det är viktigt och nödvändigt för att ni ska kunna hålla er centrerade och ha rätt fokus på era tankar och handlingar. Det gäller att hålla tungan rätt i mun så att felstegen blir så få som möjligt. All er energi behövs i det arbete som ni just nu gör på Jorden i Moder Jords och ljusets tjänst.

Ja, kära vänner, det är en turbulent tid med många förändringar i både det fysiska livet och det psykiska inom er själva. Moder Jord befinner sig i en stor omvandling och ni dras oupphörligen med i denna förvandling. Ni kan inte stå opåverkade här, utan ert liv kan kantas av olika dramer om ni inte befinner er i kärleksflödet. Även i detta flöde kan mycket hända, så bara flyt med kära Jordbor. Motstånd gör det bara svårare, var sanna mot er själva och välj det som är sant och kärleksfullt för er. Andra människor har sina vägar och du har din. Du ska gå den väg som ditt hjärta pockar på att du ska gå. Nu är det hjärtas mod som gäller, egots tvivel behöver tystas ned. Det har haft sin tid, nu är det hjärtat som ska ta världen med storm. Alla vindar blåser åt hjärtats håll idag så håll i hatten och följ med i flödet. Låt dig inte distraheras av något annat än det som ditt hjärta säger åt dig att göra. Det kan vända upp och ner på ditt liv, men det kommer det till slut att göra i alla fall och det är inte alltid lättare att vänta. Ta inga steg om du inte är ordentligt jordad och i flödet i ditt hjärta. Vissheten finns där huruvida du ska ta ett avgörande steg eller vänta tills rätt tillfälle dyker upp. Det gäller att vara både vis och sann i sina beslut som även kan gälla andra. De har dock sina vägar att gå och ditt hjärta har bara svaret för dig. Våga följa dina beslut även om de känns svåra om det är det ditt hjärta manar dig till att göra. Du känner och vet vad som är rätt för dig i dina stilla stunder med dig själv.

Ja, mina kära vänner, det är en tid för kärlek och ljus, en tid för kärlek till dig själv och till andra som du möter på din väg. Kärlek kan vara att bryta upp likaväl som att stanna, det är ditt hjärta som bestämmer takten och åt vilket håll du ska gå.

Jag skickar Er mycket ljus för att ni ska våga följa era vägar.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...