Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 januari 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 januari 2020

 

Jag är Judas och jag vill att ni ska förstå att en ljusare era har gjort sitt intåg på Jorden. Jag vet att det kan se mörkt ut på många håll i världen, men ljuset har trots allt fått ett fäste i människors sinnen. Överallt finns det människor som hjälper när de ser och förstår att det är deras händer som behövs just här och nu. Det finns mycket medkänsla hos människor idag. De har fått ett helt annat perspektiv på livet och vad det är de ska göra för att förändra den värld de lever i. De har börjat att förstå att man endast behöver räcka ut en hand för att en förändring ska ske. Det kan ske för en broder eller för flera. Det är ändå en stor välsignelse, samma välsignelse som er Fader skänker er i varje stund i ert liv. Det är när ni tar emot denna välsignelse som det blir dubbelt välsignat och styrkan i den välsignelsen är större än ni tror. Givandet och tagandet hör ihop och de går kors och tvärs emellan er. Därför ska ni tacka varje gång ni ger, för varje gång ni ger, tar ni också emot. Tacksamheten går åt båda håll så att säga. Ni står inte i skuld till någon, ni har alla givit och ni har alla tagit emot.

Universum är vis och dess vishet kan aldrig förringas. Dess andemening kommer från en Högre Källa vars vishet inte kan ifrågasättas för den är allt som är .. Ni är födda ur denna Källa och har dess vishet och kärlek inom er. När ni nu på nytt hämtar inspiration från er inre källa förvandlas ert seende och ert perspektiv på livet. Ni ser livet ur en högre dimensions synvinkel och det livet ter sig mycket ljusare och det får också en annan färg över sig. Det grå byts ut mot lite gladare och ljusare färger. Hoppet om förändring har åter fått ett starkt fäste i ditt liv. Du förstår att du kan göra skillnad, att det har stor betydelse vad du tänker och vad du gör i ditt liv. Någonstans så förstår du att i det lilla du gör, så sker det också något i det större perspektivet. Allt påverkar kära Jordbor, alla tankar ni skickar ut, alla handlingar som ni gör, de sänds ut och kommer tillbaka. Var rädda om er, kära människor på Jorden. Var försiktiga med det som ni sänder ut. Det är er medkänsla och era goda gärningar som ni vill ha tillbaka och det är också de som ni vill sprida bland era bröder och systrar.

Var varsamma med er själva och låt hjärtat och kärleken bestämma vägen som ni nu vandrar på. Låt kärleken bedöma era tankar och handlingar och rätta till det som kanske inte var av kärlek. Det är i era egna rättelser av er själva som ni växer och tillåter anden i er att växa sig stark. Det är en tid för eftertanke, det är en tid för stilla kontemplation. Det är en tid för att lära sig om kärlekens innersta väsen. De steg ni behöver ta för att åter bli ett med er själva, ert ursprung av kärlek och glädje. Steget är inte så långt som ni tror, ni behöver endast följa den stilla rösten för Gud och ni befinner er snart i det ljusa rike som ni så länge har sökt och längtat efter. Det finns redan här, det finns redan inom er.

Var varsamma med er själva, var tillåtande och kärleksfulla. En ny värld av kärlek och skönhet kommer att öppna sig för er. Den bor redan inom er.

Låt det nya året bli ett år där ni med uppriktig vilja ser allt ur ett kärleksfullt perspektiv.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...