Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 februari 2021

                                                                                                                                     6

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 februari 2021

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att ge er hopp. Det kommer nya tider med mycket glädje och sång. En sång som kommer att sjungas över hela världen. en sång om kärlek, en sång om ljus. Ljuset som finns intill er, ljus som ni kan ta i era händer, ett glittrande ljus av ett gyllene vitt sken likt en kristall som glittrar i solen. Ljuset kommer ovanifrån, runt er och det finns inom er.

Fokusera på ljuset nu, kära Jordbor, det är ljuset som har den största betydelsen för er idag. Det kommer att ge er allt ni behöver av lugn, frid och harmoni. Det är den byggstenen ni behöver lägga till ert bröst nu. Det är den byggstenen ni behöver ge till världen, för vad vore världen utan ert ljus. Den erfarenheten tror jag ni redan har, så nu är det dags att vända er håg till ljuset och låta det omfamna er så mycket som det kan. Det betyder med andra ord att ni bör överlämna er till ljuset och tillåta det att bli det vägledande i ert liv. Jag vet att det inte är så lätt att överlämna sig för det innebär att ni måste släppa kontrollen, släppa kontrollen och ge sig ut i det okända. Det betyder att du inte vet vart du är på väg och att du bara kan ta små ibland stapplande steg, åt ett håll som kanske för dig känns helt främmande. Det kan vara svårt då man är van att agera efter ett visst mönster som känns vant och tryggt. Det finns dock ingen plats på Jorden där du kan vara trygg förutom i Guds famn och den kan du bara finna i ljuset inom dig själv. Det är med hjälp av ljuset han leder dig hem. Han ber dig nu att släppa kontrollen och följa ljuset i ditt hjärta och i din själ.

Ljuset strålar ned över Jorden idag och väcker alla som vill vakna upp till sitt högre syfte och det ljus som bor inom var och en. Det är nu dags för mänskligheten att ta ett steg till i sin evolution på jorden. En evolution som endast kan leda dem framåt mot en högre klarhet och större visdom om allt som är. Ni har även denna visdom i era kroppar, allt finns tillgängligt för er så att ni kan se och förstå hur allt hör samman såväl i mikrokosmos som i makrokosmos. Ni behöver bara ta ett steg åt sidan och låta intuitionen leda er framåt på er väg. En väg som hela tiden har varit fullt synlig, men som inte setts på grund av era inre stridigheter. Det börjar bli dags för mänskligheten att gräva ner stridsyxan och se allt med en större klarsyn som bara kan erhållas när man stiger in och låter sig överlämnas till ljuset och den ledning som väntar där. Jag säger inte att det kan göras i en handvändning, jag säger bara att det är det mål som ni bör sträva mot. När det är dags kan det dock ske i en handvändning. Ert fokus och er intention har stor betydelse för hur fort ni kan bli det fulländade ljus som världen så innerligt väntar på. Med detta sagt vill jag inte på något vis skrämma iväg er, utan jag vill bara uppmärksamma er på att ljuset finns runtom er och att det tålmodigt väntar på att ni ska räcka ut er hand för att fånga in det. Det kommer hela tiden att ge er förnimmelser om att det finns, och det kommer tålmodigt och ihärdigt att påminna er om dess existens, ända tills ni hörsammar eller förnimmer det. Ljuset växer och blir starkare för var dag så framtiden ser ljus ut för Jorden och dess invånare. En framtid som vilar i ljus, kärlek och skönhet.

Känn, förnim och upplev denna värld av ljus, kärlek och skönhet inom er.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...