Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 juni 2019

Judas Iskariot

7 juni 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag har kommit idag, för att varna er för alla falsk flagg attacker. De är endast till för att väcka upp rädslan inom er. Rädslan som håller er kvar i mörkret. Rädsla och mörker är ett och samma. Koncentrera er i stället på ljuset, kära Jordbor. Ljuset som bor inom er och som inte känner någon rädsla och där mörkret inte kan få fäste.

Ni har en ren och vacker källa inom er, som bara väntar på att bli ihågkommen, för den sanna verklighet av ljus och kärlek som ni en gång dolde för världen. Ni har svårt för att tro att den finns där, och ännu svårare för att tro att den finns hos alla, trots att logiken tydligt säger, att finns den hos en så finns den hos alla. Det finns bara en lag i Universum och det är Kärlekens lag. Det vore inte mycket till kärlek om undantag gjordes för vissa men inte för andra. Nej, så fungerar det lyckligtvis inte utan kärleken är allt. Kärleksenergin finns i allt och överallt utan undantag.

Det är denna kärleksenergi som bor i er som det är dags att ta fram nu. Jorden har kommit till en vändpunkt i sin historia och har sökt sitt inre ljus. Det börjar nu stråla från Moder Jord av allsköns vackra färger, och Universum glädjer sig över denna skönhet av ljus och glädje som nu sprider sig ut i rymden. Detsamma gäller för er kära mänsklighet. I er helhet sprids nu många färger och en ton av frid och glädje ut i rymden.

Det är mycket som händer med er nu, kära Jordbor. Det är mycket som sker i era liv. Saker som kan kännas både bra och mindre bra, men som i sin helhet är det bästa i den situation som ni befinner er i. Er verklighet förändras i takt med er andliga utveckling. Gamla mönster bryts ner för att nya ska bildas. Det kan kännas lite besvärligt men det går snart över. Allt rullar på lite fortare idag eftersom ljuset får ett allt större fäste på Jorden. Var trygga i att ni leds tillbaka till er själva, till den fridfulla källan av ljus och kärlek som ni egentligen består av. Var lyhörda och inkännande i er själva, så att ni kan finna svaren på era oroliga frågor. Förstå och vet att om ni inte hör era svar, så var viss om att ni leds dit ni ska i alla fall.

Mänskligheten går mot sin befrielse och befrielsen är att släppa allt mörker och allt dömande och bara se och uppleva ljuset inom och utom sig. Upplev ljuset, känn friden, känn glädjen och släpp allt mörker som den här världen har att bjuda på. Bjud in dess ljus i stället och se hur allt transformeras inför dina ögon. Dina sanna verkliga ögon som ser genom ljuset, då slöjan har lyfts från era ögon. Behåll inte mörkret genom att ge det alltför stor makt i ert liv. Uppmuntra i stället ljuset att ta dess plats och låt det sedan stråla ut i världen. Har ni inte tillägnat mörkret tillräcklig tid nu? Är det inte dags att låta ljuset få ta mer plats i ert liv och i ert sinne?

Ljuset som strömmar ner till Jorden pockar på er uppmärksamhet. Se .. hur det lyser över Jorden idag. Det lyser på träden, blommorna, marken, vattnet .. ja, allt som blicken kan fånga, se ljuset kära Jordbor, se att ljuset är här för att väcka er låga. Vänd er mot ljuset och låt ert sinne bli ljust. Låt era ljusa tankar tränga bort era mörka och se hur ert liv blir både ljusare och vackrare.

Det är det här som jag vill poängtera idag. Byt era mörka tankar mot era ljusa och se hur er dag får en ljus ton av glädje och frid. Upplev mötet med er broder eller syster i kärlek och samförstånd. Var varsamma och kärleksfulla mot er själva. Ert sanna väsen är kärlek, så känn er själva genom att vara den kärlek som ni är.

Jag ser, känner och upplever ert sanna kärleksfulla väsen.

Stor kärlek

Judas

You may also like...