Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 juni, 2019

Det Arkturiska Rådet från den nionde dimensionen

via Daniel Scranton

7 juni, 2019

”Den allra viktigaste undervisningen”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få förena oss med er alla.

Vi är mycket imponerade av accelerationen i mänsklighetens tillväxt, i synnerhet när det finns så mycket energi för er att bearbeta. Det finns fler energier som kastas omkring av andra människor, av vilka de flesta använder en teknologi som sprider ut denna energi, så att närhelst vi ser någon av er som tonar in sig till energierna av högre frekvenser, så blir vi extremt imponerade. Det är en tid när det är så viktigt för er alla att vända er inombords och att få tillgång till era egna sanningar och det är också en tid när de som vill påverka och möjligtvis manipulera er, blir allt högljuddare.

Så här är vad vi har uppmärksammat att på den senare tiden sker i det mänskliga kollektivet. Vi lägger märke till en tendens för alla omkring er som är vakna att ni lägger större uppmärksamhet på vad som sker inombords och vi märker också att ni inte tar större vägledning av dem som finns utanför er. På den senaste tiden och med all säkerhet i era tidigare liv, så påverkades ni i hög grad av vad era föräldrar, era syskon, era medlemmar i er storfamilj och ert samhälle ville att ni skulle göra eller inte göra.

Att bryta sig loss från dessa kedjor av begränsningar är en stor del av uppvaknandet. Att vara det svarta fåret i er familj är ett mycket gott tecken på att ni är vakna. Nu förstår många av er, av er erfarenhet, hur utmanande det är att vara en pionjär, att gå emot strömmen, att säga: ’nej tack’ till något som andra bara accepterar som en norm. Vi lägger märke till att det förekommer en större tendens för er alla att vägledas av hur ni känner er än av vad andra tycker och detta är ytterligare ett sätt på vilket ni leder mänskligheten till den femte dimensionen.

När ni bryter er loss från begränsningarna av vad som förväntas av er, så kan ni vara säkra på att ni lever ert eget liv. När ni följer med det som genljuder med er, i stället för vad alla runtomkring er försöker förnedra er till att göra, så är det då ni vet att ni har ett starkt intuitivt sinne. Det är så viktigt för er att leva era egna liv och att vara sanna mot er själva att vi tror att detta är den allra viktigaste undervisningen som vi någonsin kan leverera till er. Det enda problemet är att ni inte behöver höra det från oss och det visar ni.

Vi vill inte ens att ni ska vända er till oss för att på det sättet få råd. Det bästa rådet som vi, eller någon annan möjligtvis skulle kunna ge er, är att lyssna till ert eget hjärta, era känslor, er magkänsla och er intuition. Det här är ett av de sätt på vilka ni kan veta att ni följer med flödet. Och att följa med flödet är att följa med Gud. Det blir alltmer av vilka ni verkligen är och det är vad ni kom hit att göra. Och det var allt som vi har att erbjuda gällande det.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över vår förbindelse med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...