Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 november, 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 november, 2020        

 

Jag är Judas och jag vill idag prata lite om Jorden och Jordens betydelse för den utveckling som ni just nu befinner er i. Jorden har gått igenom många transformationer både ljusa och mörka. Detsamma gäller för er kära mänsklighet. Skillnaden mellan denna transformation och de förra är att Jorden nu ska transformeras i sin helhet, då de förra endast har omfattat vissa delar av Jorden, transformationer som gjort det möjligt för Jorden att stiga lite mer i sin medvetenhet, och på det sättet kunna driva utvecklingen framåt.

Ni befinner er i ett extremt känsligt skifte med ett stort uppvaknande av mänskligheten. Under de senaste decennierna så har fler och fler människor börjat att söka efter en större mening med sitt liv. De har blivit andliga sökare och det finns en ömsesidig påverkan mellan Jorden och de uppvaknade människorna. Inom de närmaste åren kan en stor förändring ske i det mänskliga medvetandet som gör att världen inom en snar framtid kommer att se helt annorlunda ut. När större delen av mänsligheten har vaknat upp och funnit sitt Högre Jag blir förändringarna uppenbara och en ny tid av högre medvetenhet och kärlek kommer att råda på Jorden.

Vem driver då denna utveckling på Jorden? Jo, Gud eller Källan till allt som är, driver utvecklingen framåt på Jorden i interaktion med alla själar, inklusive Moder Jords själ, som har vaknat upp till sig själva och nu sprider ljus och kärlek runt omkring sig. Ja, mänskligheten är på väg, de marschrar fram med stora steg. De söker att hela och läka sig själva. De söker friden och glädjen som bor inom dem. De söker sitt hjärtas väg och de blir mer harmoniska och tacksamma för varje dag som går. Det är när du nått fram till ditt hjärta, som livet tar en annan riktning och du ser vad som är värdefullt i ditt liv. De söker mer att tjäna än att bli tjänade och de vill gärna dela med sig av sin glädje och sin förståelse över hur livet egentligen ska levas. De har funnit att de har allt de behöver inom sig själva. Kristus ord till folket var också att de som följer mig till dem ska intet fattas. Det är en sanning som lever än och som många nu har funnit vara sin egen sanning. Jag vet att många kan tvivla på dessa ord men de är likväl sanna. Det finns många i er värld idag som skulle nicka instämmande. Förklaringen är att de nu samarbetar med en högre intelligens, en högre villkorslös kärlek och de ser nu alla möjligheter som visas för dem på en visionell nivå.

Det är förvisso ett stort steg att ta, att följa sitt hjärta, sin inre ledning och det kan behövas både uppoffring och mod för att ta det steget. Du behöver överlämna dig till försynen och acceptera att du nu rör dig på okänd mark. Du kan bara ta ett steg i taget, för att du inte ska falla tillbaka i dina gamla hjulspår igen, och fortsätta ditt liv på det sätt som du alltid gjort. Du behöver mod för att följa din inre ledning och dina val behöver bli nya val, du behöver gå en väg som du inte gått förut, för att kunna bibehålla det ljus som nu lyser starkare i ditt inre. Det kan vara små steg, det kan vara stora steg, beroende på vart det är som din själ leder dig. En ny öppning kan skapas med nya möjligheter till förändringar i ditt liv. Det som har blivit stagnerat kommer att lösas upp och du ser alla de möjligheter som faktiskt står dig till buds. Du har också möjlighet att vila i tacksamhet för det som du redan har, och du kan välja att dela med dig av den kärlek och tacksamhet som växer i ditt hjärta. Var ni än står och vad ni än gör, så har ni möjlighet att dela med er av ljus och kärlek till era medmänniskor, ty givandets gåva är den största gåva som finns. Ni ger och får i samma andetag. Det är en del av essensen i allt liv så slösa med er kärlek, kära Jordbor. Universums byggstenar är kärlek och givandets gåva är en gåva från Gud.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...