Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 8 maj

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 8 maj 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Jag är kärlek, du är kärlek, vi är kärlek, ni är kärlek. Är det inte en fantastisk värld av kärlek vi lever i. Ju mer man ser och förstår kärlekens budskap desto mer förundrad blir man. Allt växer och frodas i skönhet och synkronicitet med varandra. Jag älskar att följa tidens gång med alla dess växlingar och skiftningar, allt i full harmoni med varandra. Det är en vederkvickelse för själen att se och förstå hur hela denna väv hör ihop och är formad av den Högsta Källan av ljus som finns. Vi har alla vårt ursprung från den Källan, så vi är alla skapade i ljus och kärlek. Allt annat är en illusion som vi valde för att förstå den yttersta betydelsen av de ljus vi är. Ljus är kärlek och det är till kärlek vi återkommer.

Var inte rädda för kärleken, kära Jordbor. Den kan inte göra Er något ont. Den kan bara glädja er tid framöver. Kärleken som bor i ert hjärta gläds över den tid som är här nu. Den känner vibrationerna av ljus och kärlek, den gläds och växer med er i era kroppar. Har ni känt hur kroppen hastigt har fyllts med glädje utan anledning? Det är själen och kärleken som bor i själen som har känt vibrationerna av kärlekens starka ljus som lyser på Jorden idag. Stanna i den känslan och upplev hur den genomsyrar allt som finns runt omkring dig. Behåll den och ta sedan med dig den ut och du kan bokstavligen se hur livet förändras runt omkring dig. Din känsla för världen ses plötsligt i ett annat ljus. Din egen transformation av dig själv och världen har börjat.

Allt börjar med att släppa fram kärleken ur ditt hjärta. Det kan krävas mod att göra det. Våra rädslor står oftast hindrande i vägen. De står som en skyddande barriär mot mörkret och ljuset. De förstår inte att ljuset är vår frälsare och hjälper oss på vägen fram. De stänger inne ljuset och hjälper på så sätt mörkret att hålla sig kvar. Genom att släppa in ljuset och på så sätt släppa ut vårt eget ljus befriar vi oss från mörkret. Mörkret blir svagare och ger sig till slut av. Ljuset kommer att visa oss vårt ”sanna själv”, vi förstår vilka vi är och varför vi är här.

Vårt uppdrag var att släppa in ljuset i denna vår värld så att alla kunde återvända till sitt hjärtas ljus och bli ”ETT” med vår Fader/Moder, skaparen av allt ljus som finns i Universum. Vi lever och bor i honom/henne. Känn detta djupt i ditt hjärta och vet att det är sant. Han/hon är ljuset och kärleken som du finner långt därinne. Han/hon är endast ljus och kärlek och det är endast i ljus och kärlek ni kan återvända. Det är en så otroligt stark energi så bara en liten gnutta av den energin kan hålla er levande här på Jorden.

Successivt ökar nu den här energin på Jorden, så att ni ska kunna införliva den i era kroppar. Detta har pågått ett tag och era kroppar har börjat att transformeras om. Det är därför ni kan se och känna de nya vibrationerna idag. Alla är inte medvetna om det men det sker i alla kroppar på Jorden idag. De som är medvetna förstår och ser vad som sker medan andra kan känna sig lite underliga till mods. De förstår inte riktigt varför de mår som de gör. Allt det här går över.

Ljuset kommer att öppna upp alla era hjärtan och kärlekens vind kommer att flyga över Jorden, kärlek och tacksamhet kommer att upplevas på Jorden igen. Jorden är ett rike med en stor mängd av gåvor och skönhet. Det är en ära att få vara hennes väktare och värna om allt vackert som finns här.

Detta är mitt budskap för idag. Med mycket ljus och kärlek lämnar jag Er nu.

Judas

Du gillar kanske också...