Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 3 maj

th-1

Ailia Mira – Vägen är Öppen

Meddelande från Rådet av Strålande Ljus

Kanaliserat av Ailia Mira

Source 

Hallå, vackra vänner. Vi hälsar er i Ljus. Detta ljus är inom er, och det ger er näring och bär upp er. Vi erkänner detta ljus inom er, för alla vi tillsammans upplever detta ljus genom att veta och genom samhörighet.

Sedan 11/11, vilket var före planetskiftet, togs kristallerna bort i alla människor, som inhiberande femte dimensionen. Dessa togs bort från alla människor och gav er alla kraft. Detta var en ganska lång tid sedan, om man tänker på det, år sedan. Vi hänvisar till detta för det finns fortfarande en känsla i vissa av er, att ni inte är redo att vara den ni verkligen är, att ni på något sätt inte är värdiga den gudomliga sannigen om er varelse, och uttrycket och erfarenheten av det. Vi vill klart konstatera att så inte är fallet – ni är fria och klara att få tillgång till den 5:e dimensionens uttryck av er själva, här och nu.

Vägen är klar och öppen för er att vara den förkroppsligade mästare som ni är. Ni har totalt stöd att vara mästaren som ni är.

Ni kanske fortfarande upplever idéer från tredje och fjärde dimensionen, om vem ni är, och det kan ge er en illusorisk känsla att det är något som inte stämmer med er, men det är inte sant. Det är en illusion. Ni är helt fria och ni har fått tillåtelse, så att säga, att förkroppsliga er gudomliga essens fullt ut.

Vad ni skulle kunna göra varje dag, eller varje gång det händer är att säga, ”Jag är öppen. Visa mig hur jag kan stå till tjänst. Jag är öppen. Visa mig hur jag kan stå till tjänst.” Låt sedan er själva lita på att vad som kommer upp och vad som händer er, för vad som kommer upp och vad som händer er är spirit som talar till er, och vi uppmuntrar er att orientera er till det, och handla efter det, och ta det till ert hjärta, och känn inte behov av att förstå det, låt det helt enkelt vara som det är.

Några av er känner motstånd till denna idé att ”Jag är öppen. Visa mig hur jag kan stå till tjänst.” Inte alla, utan några av er. Vi vill tala mer om denna idé att överlämna sig. Vi vill tala mer om progressionen och utvecklingen av er ljuskropp, och var ni är nu, och några av sakerna begreppsmässigt, i termer av insikter, som kan hjälpa er att känna er mer självsäkra med att låta er gudomliga identitet flöda.

När ni säger, ”Jag är öppen. Visa mig hur jag kan stå till tjänst, ” och ni låter er själva ha tillit, låter komma upp och uttrycker vad som händer er, förändrar ni allting. Ni förändrar sättet ni relaterar till ert förkroppsligande. Livet kommer att gå fortare om ni gör detta, och det kan vara utmanande. Vad som ofta händer är att ni skapar en otrolig expansion, och utnyttjar mer av vidden av er varelse, och det känns utsökt.

Det är ett extatiskt tillstånd av lycksalighet när ni utnyttjar ert eget vetande och erfarenhet. ”Jag är källan. Jag är källan”, och ni känner verkligen det, men ert liv förändras, och sedan drar ni i bromsen. Människor har en intensiv rädsla för förändring, och en intensiv rädsla för att förlora sin individualitet.

Ni kan föreställa er varför om ni har vuxit upp med en intensiv känsla av separation så är dessa idéer väldigt främmande att föreställa sig då livet går fort och förändras snabbt vilket  gör tydligheten mindre fast och solid.

Att stiga upp till de högre nivåerna av er varelse och låta er gudomliga essens få uttryckas är en process där man släpper in högre nivåer av er själva, och några av dessa nivåer, kommer till slut att vara bortom den sjunde dimensionen. Den sjunde dimensionen är verkligen det högsta uttrycket för begreppet individ som essensen som ni är. Bortom det upplever ni ert uttryck som grupp och kollektivt fält av medvetande. Några delar av er känner att när ni börjar släppa in mer, är potentiellt rädda. För alla av er som känner sig rädda, eller känner att ni fortfarande är osäkra på att skifta till er ovillkorlig hängivenhet till er egen inre spirit, inse att denna omvärdering är en del av uppstigningen. Den är naturlig. Den händer.

Vid någon tidpunkt inser ni att ni är spirit, eller källan, eller Gud, eller Allt Som Är, och ni uttrycker. Detta blir mer än en idé. Det blir en sann känsla av självet. Ni är ett gudomligt uttryck, och ni är ett gudomligt instrument, ett instrument som agerar och skapar vidare gudomliga uttryck. Att omfamna och överlämna sig till detta sätt att vara, är en dörr till lycksalighet, och det tar inte bort er individualitet. Faktum är den förstärker den. Den förstärker den, för det unika uttrycket av er är inte längre styrt eller kontrollerat. Denna dörr till utsökt själv uttryck, till lycksalighet, till otrolig fysisk vibration, hälsa och välmående, flödar er energi. Det är motståndet mot detta som gör det smärtsamt eller svårt, eller skapar problem i er fysiska form.

Att vara den ni verkligen är är faktiskt enkelt och naturligt. För en människa, åter igen, som har upplevt en intensiv känsla av separation av självet som identitet är det stort att släppa och överlämna sig till att full vara spirit och identifiera sig med en icke fysisk essens som ni ibland inte kan känna och verkligen inte kommer kunna se. Att låta det flöda, utan att kontrollera det, utan hinder är lycksalighet, men det är också nytt.

Låt detta vara OK, och låt stunden av omvärdering, om ni är villiga att göra det, vara en del av er heliga resa. Vet att ni är på en tröskel som potentiellt kommer att, om ni är villiga att ta steget… Och det är egentligen inget val, det är en tidsfråga, för vem som helst på denna planet som är i en kropp upplever uppstigning. Men det är ingen stress, och ändå, att gå in i detta är upplösningen av alla era tidigare förkroppsliganden.

Ert mänskliga vetande om rikena av separation som baseras i tredje dimensionen känner detta som att förlora kontrollen, känner att detta är en dörr till att förlora kontrollen och känner sig rädd för detta. Ändå, vad som är bortom detta är extas. Vad som är bortom detta är utsökt själv uttryck.

Vi återvänder till några av frågorna som vi kommunicerat och delat med er i tidigare samtal. Hur fritt låter ni er själva att flöda? Sedan, om ni skulle expandera på denna utforskning, hur fritt låter ni er själva att förlora kontrollen? Hur fritt överlämnar ni er till absoluta festligheter, till utsökt njutning, till spontana, ohämmande vad som helst? Att förlora begränsningar, och vara helt er själva är den del av allt detta.

Detta handlar inte om att förlora begränsningar och vara någon annan. Ni behöver inte vara rädda för att bli något som ni inte är, utan vara helt fria utan att känna förbindelse med, eller att bry sig om vad andra tänker om er på ett personligt plan är en annorlunda upplevelse av att vara människa. Det är en extremt befriande sådan, men ni vet inte det innan ni låter er få den.

Vi säger allt detta för när vi har bjudit in till konversationer om flödet har vi känt rädslan och motståndet hos några av er. Om dessa beskrivningar av att släppa kontrollen och överlämna er till flödet av vilka ni är, och utsökt, spontant själv uttryck, känns farligt, eller intensivt, eller svårt för er, och ni vill dra er tillbaka, och om det är svårt för er att föreställa er att leva på detta sätt, eller vara på det sättet, föreslår vi att ni påminner er själva att alla andra också gör detta. Och se om det ger en känsla av frid, för att vakna upp är inte valfritt. Åter igen, om ni är på denna planet i en kropp håller ni på att stiga upp, ni muteras. Er ljuskropp utvecklas, och ni och alla andra går genom detta, liksom planeten.

Även om det finns några varelser som är, på ett sätt, förkroppsligande av ljuskroppsenergisystem på ett sätt som är ute framför planeten och arbetar med att lägga ut nätverk, och för in mallar och program, mestadels människor, och i synnerhet alla som kanske känner sig tveksamma eller rädda att ta av sig sina begränsningar, att släppa kontrollen, att släppa alla regler som de har om livet, kan vara lugna och veta att planeten lägger vägen för er. Planeten och några i er familj av ljus går ut i förväg energimässigt och lägger ner nätverk, hugger fram en väg. Nätverket finns där för att ge stöd och nära alla uttryck av ert gudomliga förkroppsligande.

Stillhet inom er kommer att hjälpa er att känna er fram på er väg till denna helhet. Det är enklast att finna ert inre centrum när ni låter er själva vara stilla och ändå lär ni er mer och mer hur man är i sitt centrum när ni är på gång och när ni är aktiva. Detta är ett enormt skifte i uttrycket av er varelse. Med detta och med er villighet att välja hur ni vecklar ut ert liv, tar ni steget in i mästareläget.

Er sanna identitet är är att ni är vidsträckta gudomliga multidimensionella mästare och ni är här på Jorden för att skapa Himmelriket på Jorden med andra mästare. När ni låter er helt och fritt vara er själva, och litar på att alla andra också gör sitt när det är rätt tid för dem, när ni tar steget in i denna identitet förändras allt.

Det är lite ni kan göra i ert liv för att ändra verkligheten utan att göra anspråk på er medfödda inriktning. Genom er medfödda inriktning med den sanna gudomliga essensen som är ni, och innefattar alla versioner av er in i den enda rena linjen av spirit vilken är ert sanna uttryck genom skapelsen. När ni börjar inse att vad som är sant för er är sant för att ni tror på det och agerar som det är det, förändrar ni upplevelsen av verkligheten som ni känner som liv.

Låt oss säga detta igen. När ni börjar att inse och göra mer upphöjda val till och med, att vad som är verkligt för er är verkligt för ni tror så och agerar som det är så, att ni är en gudomlig multidimensionell mästare här för att skapa Himmelriket på Jorden med andra multidimensionella mästare. Det är kontexten och identiteten som ni kan fungera med.

Sedan i den verkligheten, vad som är verkligt, vad är viktigt är att vad ni tror och agerar som om det är sant och viktigt. Det är vad som skapar er erfarenhet.

I denna kontext och med dessa orienterande sätt att närma sig, identifierar ni er inte längre med era upplevelser och så allt som ni var oroade över hur andra skulle tänka om ni uttryckte det, eller allt som brukade vara fel eller behövde fixas, i tredje eller fjärde dimensionens regler och kontext, kommer nu få er att skratta, till och med verka löjligt, för det är  bara i den fjärde dimensionen ni känner ett behov att hela, fixa eller rädda er själva eller andra på planeten. Det är  bara i den fjärde dimensionen ni känner ett behov att hela, fixa eller rädda er själva eller andra på planeten, eller planeten. När ni skiftar till er gudomliga identitet, ert sanna tillstånd som en multidimensionell mästare, här för att medskapa Himmelriket på Jorden, kollapsar allt detta. Allt kollapsar in i er sanna livsström, den sanna linjen av att vara ni här och nu, fritt flytande och ger uttryck för er, är ni verkligen interdimensionell. För när ni gör det här påverkar det er interdimensionellt.

Ni förstår kära vänner, ert kärleksfulla, vackra, ljusfyllda autentiska flöde är redan. Är redan. Det existerar bland biljonerna av paralleller som är i spel. Ändå alla dessa förenar sig och förenklas när ni tonar in er, linjerar med allt ni är, i ett flytande flöde av gudomligt ljus och kärlek, och är sann mot er.

Vi talar lite på några av dessa sätt som kanske känns som poetiska för er för detta är saker som är omöjliga att sätta ord på, och ändå trollar vi fram, med hjälp av er själ, och ljuset som ni är, sätt att tala om detta som kommer att hjälpa er att känna ljuset inom er, kraften i ert förkroppsligande, vilket konstant erbjuder er indikatorer på er resonans om vem ni verkligen är och hjälper er att inrikta er och låta er själva flyta.

Frihet, självständighet, mästerskapet över er själva, uttrycket av er här som stiger upp till en skimrande ström av sammanhängande, klar, ren essensenergi, som upplever flödet utan hämning, ögonblick för ögonblick upptäckande en extatisk hänförelse av er själva i kroppen som känner genomsyrad och klar av allt ni är, det är vad uttrycket för er gudomliga identitet verkligen för fram.

Ganska storslaget. Låt allt detta sitta med er idag, och se om, efter en tids övervägande, ni kanske har en annorlunda nivå av beredskap att överlämna er till sanningen om er varelse.

You may also like...