Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 13 januari 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 13 januari 2020

 

Jag är Judas och det Nya Året lyser med sin gloria runt Jorden. Den har alltid funnits där men har nu fått en lite klarare färg. Det är som att den har fräschats upp av ett stilla regn där daggdropparna fortfarande vilar kvar.

Låt oss nu se vad det är som händer med er på Jorden. Jo, ni har fått lite daggdroppar på er också. Det sker en stilla transformation hos människorna idag. En och annan har fått sig en dusch av kärlekens regndroppar och verkar nu som en väckelse för många andra. Väckelsens sång har börjat höras över världen, dess trummor ljuder och väcker upp era hjärtan. Hör …  deras rytm, dansa in den nya vågen av energi. Låt den få verka inom er och ta med er på en resa, en oförglömlig resa där ni går från den ena insikten till den andra. Det är i era aha – upplevelser som ni minns hur allt egentligen ska vara och hur allt hör ihop. Det är i förståelsen av er själva och det liv ni lever som sanningen uppenbarar sig för er.

Sanningen är i sin renaste form endast skönhet och kärlek. Detta kan inte missförstås. Sanningen är i sig ingen jordlig företeelse, det är en himmelsk gåva och en universell lag. Den visar på det enda som egentligen finns – KÄRLEK. Kärlek är allt som finns, kärlek ger allt liv, kärlek är det som du innerst inne består av.

Låt nu kärleken bli ert rättesnöre i fortsättningen, kära Jordbor, utan kärlek skulle ni inte finnas, det är kärleken som bor inom er och ger er liv. Det är dags att ta fram kärleken ur era hjärtan och sprida den ut i världen. Under ytan finns en kärleksfull sol som bara väntar på att komma fram och visa all sin skönhet. Det är den världen som hägrar och den finns redan här. Den finns här för er och det är den sanningen som ni ska finna. Sanningen om er själva, er egen värld av kärlek. Ni behöver bara gå bortom ert eget perspektiv för att finna sanningens essens, som ger er allt ni behöver för att rädda er själva och er värld från den smärta och rädsla som det håller i sitt grepp.

Det har knakat och brakat lite här och där.Det har väckt upp olika känslor och minnen från det förgångna. En del lever ut sin smärta och finner nya vägar att gå. En del har öppnat sitt hjärta och sjunger helandets sång. En sång som ljuder över världen idag och inbjuder allt fler människor att delta i den. De har insett att endast kärlek och fred är den sång som Jorden nu eftersträvar. Det är också den sång som deras hjärtan vill sjunga.

Jordens folk börjar nu bli beredda på att sjunga kärlekens sång. En sång som förenar dem som bröder och systrar. En sång om fred, kärlek och skönhet för Jorden och allt som lever där. Kan ni höra sången? Är det månne något som hörs där i fjärran? Känner du hur det rör sig inom dig, som om du behöver göra något, men du vet inte vad … Javisst är det så, helandets gåva finns i världen idag, det är bara för dig att ta emot den. I samma ögonblick som du tar emot den, så har du din gåva i din hand. Ditt helande har börjat och det innebär att också världens helande har startat. Ni förlossar er själva tillsammans med er värld.

Var kärleksfulla, sprid er kärlek idag. Kärleken som bara är och är allt som finns.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...