Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 oktober 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 oktober 2022

 Jag är Judas och idag vill jag återknyta till de skeenden som gäller för just den här tiden som ni befinner er i. Det är en intensiv tid med mycket starka vindar som påverkar er från alla håll. Det kommer att ske olika saker den närmaste tiden som kommer att påverka en del av mänskligheten på ett märkbart sätt. Ett större uppvaknande kan ske och ändra på den färdriktning som mänskligheten just nu befinner sig i.

 Moder Jord gör sig också av med en del tung energi som kan leda till eller har lett till en del utbrott på en del platser på Jorden. Det skapar förvirring, osäkerhet och sorg över det som har gått förlorat. Alla är dock väl omhändertagna, om inte på Jorden så på andra sidan, i det som ni kallar himmelriket, av sina nära och kära, skyddsänglar och andra väsen som alltid har funnits runt omkring dem. De har fullgjort sin uppgift här på Jorden, även om det för en del kan tyckas vara lite för kort tid. Sörj gärna, kära Jordbor, över dem som ni har förlorat, men känn i ert hjärta att de lever kvar inom er. De finns med er fast de tycks vara borta, men de finns med er och de kommer att stödja er på alla de sätt som de kan. De behöver endast en kort tid i ljusets och kärlekens rike innan de åter kan stå vid er sida och stödja er på bästa sätt. De finns dock med er nu i sorgens stund för att lindra er sorg. Jag skriver det här för att det är många som har förlorat en kär älskad familjemedlem eller vän idag. Det är viktigt att bejaka sina känslor och låta dem få verka ut. I detta sorgearbete kan en gammal sorg komma upp, som också behöver bejakas och släppas. Livet kan sedan få en annan riktning, det som var meningsfullt förut har inte längre någon större betydelse för dig. Du söker en djupare mening med livet och andra saker kommer in i ditt liv. Det kan kännas osäkert och omvälvande, men känn att du har många runt dig som stödjer dig på olika sätt. Du kan förlora en del vänner, men du kan också få en djupare kontakt med en del andra, och nya vänner kan komma in i ditt liv.

 Det är många människor som påverkas på olika sätt av de händelser som just nu sker på Jorden. Det påverkar i sin tur den utveckling som Jorden och ni själva befinner er i. Fler och fler människor inser värdet av att hjälpa och stödja varandra och medkänslan och kärleken växer i mångas hjärtan. Ljuset som lyser över Jorden hjälper er nu att finna ljuset och kärleken inom er. Det är många människor över hela Jorden som nu sprider kärlekens ljus genom sitt hjärta. De som känner det kan erhålla en sällsam känsla av trygghet och harmoni, andra kan känna en eufori och för en del kan det kännas som att de har en stor kraft inom sig och styrka som de inte har upplevt förut. Det alla har gemensamt är att de känner en stor kärlek inom sig, till sig själva och till det som finns runt omkring dem. De kan nu påbörja eller har kanske redan påbörjat sitt syfte här på Jorden. Det i sin tur påverkar deras eget liv men också de skeenden som händer på Jorden. Det är sammanbundet på ett eller annat sätt. Fler människor vaknar i sin tur upp, ty det kollektiva inom mänskligheten förändras efterhand som fler människor höjer sina vibrationer och sitt medvetande genom det kärleksljus som nu lyser i deras hjärtan.

 Ja, det är mycket som händer i er värld och det sker på både det individuella och det globala planet. Det finns en samverkan mellan dessa plan, det ena påverkar det andra. Målet och utgången kan vara klar, men skeenden och händelser kan ändras beroende på den takt och hur fort mänskligheten vaknar till sitt högre kärleksmedvetande.

 Det är därför viktigt att ni sprider hopp, kärlek och medkänsla till allt och alla i så stor utsträckning som ni kan och förmår.

 Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...