Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 mars, 2021

                                                                                                                                    

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att så lite frön här och där. Alla som lyssnar och ta in olika meddelanden kan så ett frö i sitt inre. En planta finns redan där, det är beroende på huruvida du har vårdat den eller inte som den kan växa sig stark och så sina frön, som i sin tur gror och bildar en ny planta etc. Vi kan kalla dessa plantor dina gåvor, din livskraft och din livsuppgift i det här livet. Ni gick alla ner med öppna ögon men det kan vara svårt att härbärgera energin som vibrerar på Jorden idag.

Många av er har haft ett utmanande liv och ni har fått kämpa för att hålla er själva över ytan. Ni har dock klarat det och gått stärkta vidare i ert liv. Energin på Jorden tas nu lättare upp av er, ni kan finna era gåvor och göra det som ligger er närmast om hjärtat. Det kan gälla jobb, familj, barn, barnbarn, eller något större som ni längtat efter att få göra.

Ni är många nu som kan anamma er inre röst och har börjat ta några steg efter den vägledning som ni fått. Det vill vi gärna ge er en eloge för, för det är det viktigaste som ni kan göra just nu. Det är bra om ni också tar hand om er själva och ser till att ni får den näring som ni behöver. När ni tar hand om er kropp så vårdar ni er själva och det kan ge den energi som ni behöver, för att kunna utföra er uppgift här på Jorden. Ni är alla behövda och ni har alla en uppgift att ta er an, om det så bara gäller att finna ljuset inom sig själv. Det sprider sig i ert kollektiva medvetande och gör stor nytta där. Moder Jord behöver mycket ljus och många av er kom ner, bara för att ge sitt ljus till henne. Alla uppgifter små som stora är behövda idag för kärleksenergin flödar nu så sakta över Jorden.Ta den till ert hjärta, kära barn, och låt den stråla inom er, låt den väcka upp allt som blivit gömt och glömt, låt sorg och smärta försvinna, låt endast kärleken och glädjen stanna kvar.

Jag skulle önska att ni försöker njuta lite varje dag av det som finns runt omkring er, av saker som gör er glada, hoppfulla, och som stärker ert sinne på ett positivt sätt. Det är då ni börjar se möjligheterna och det är då ni kan skönja den förändring som ni själva och Jorden just nu genomgår. Det är utifrån helheten av ljus och kärlek, som ni ser och förstår vilka steg som ni ska ta. Det är ljuset som för er framåt, det är enbart i ert eget ljus som ni kan hitta den rätta vägen hem. Sök att finna lugnet och friden inom er och sprid den likt vinden som sprider alla små frön. Frön som har fångats upp för att de ska kunna falla ner där de lättast kan gro. Alla frön faller kanske inte i god jord men många av dem gör det. Var en bärare av ljus, kära Jordbor, och ni bär ert öde i era egna händer. Det är en av era viktigaste uppgifter idag, det är att söka och finna ert ljus så att det kan lysa som en klar stjärna i mörkret.

Vi går med er och hjälper er att finna ert ljus, på många olika sätt så försöker vi leda er uppmärksamhet dit. Det kan hända att ni slår er lite grann på vägen men ert ljus kommer att lysa desto klarare när ni väl har funnit det.

Jag skulle nu bara vilja avsluta med att säga att vi är oerhört stolta och tacksamma för det stora arbete som ni nu utför på Jorden. Det är ingen lätt uppgift som ni har tagit på er men ni gör det med stor kärlek och briljans.

Ett stort TACK och och mycket ljus och kärlek skickar vi nu till hela Jordens befolkning. Vi sänder er också styrka mod och kraft så att ni ska kunna slutföra er gärning under den här reinkarnationen.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...