Judas Iskariot via Ann Dahlberg, January 3d

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 3 januari 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar er alla från ovan. Jag är tacksam idag för att vi nu marscherar in i den ”Gyllene tidsåldern.” Arbetet har börjat med att bygga upp en vackrare och hållbarare värld i vilken vi alla kan samsas och bo. Det känns bra i hjärtat mitt och i alla andras, som nu ser vad som håller på att ske på jorden idag. Mycket arbete finns det kvar, men huvudsaken är ju att arbetet har börjat och att lösningarna finns för att förändra utvecklingen på jorden till en värld av fred och omtanke om varandra.

Håll i hatten nu kära vänner, för nu kommer det snart att blåsa upp till storm. En storm som tar er till nya höjder i den värld ni bor i. Allt för det bästa för jorden och för er. Räds inte förändringarna, kära vänner. Det är de som tar er framåt nu. Det är det här som ni så länge har arbetat för, trötta som ni är på krig och våld. Förändringarna ska ge er den harmoni, ni söker i era liv nu. Den fred och harmoni som ni vill se uppenbaras på jorden. Ni är en del av den harmonin. Era önskningar, känslor och behov manifesteras i er värld nu. Det ni söker kommer ni att finna.

Var i ljuset, var i glädjen, känn och upplev det som ni vill uppleva och det kommer till er som ett brev på posten. Hopp, tro och kärlek är det som hjälper och gagnar er bäst nu. Det hjälper er på vägen så att säga. Hjärtats röst är viktig, hon leder er fram nu. Det blir inte så mycket snubblande om ni följer henne. Vägen blir klarare och lättare om man följer sina innersta viskningar. Ett positivt förhållningssätt till allt som händer gör också vägen lättare att gå.

En visshet om att ni aldrig är ensamma utan att vi alltid finns runt er kan hjälpa er att ta de steg som ni behöver nu. Ta små steg i taget så går allt mycket lättare. Det minsta lilla steg är alltid en bra början, sedan löper det på av sig självt. Varje liten rörelse som vi går i rätt riktning, gör en stor påverkan på helheten. Tillsammans är ju vi en kollektiv enhet och varje liten rörelse påverkar den enheten.

Ni är alla betydelsefulla kära vänner och allt vad ni tänker, känner och gör lämnar avtryck i den stora helheten. Det är nu det gäller, kära vänner. Det är nu era tankar, känslor och handlingar är så viktiga, då de snabbare lämnar avtryck i den värld ni lever i. Det gäller att fokusera på den värld ni vill ha. Hur vill ni leva ert liv? Hur vill ni att det ska se ut runt omkring er? Det kan vara bra att fokusera på det lilla innan man går över till det stora. Fungerar lívet runt omkring en, kan man lyfta visionen lite högre upp.

Det är genom att rensa oss själva som vi förankrar ljuset i jorden på ett djupare plan. Det liv vi vill ha och bo i manifesterar sig då lite lättare. Det är då vi bli ett ankare för ljuset, där den nya världen kan växa upp som ger fred och harmoni för alla.

Förstår ni nu betydelsen av er själva. Det behövs många ankare av ljus för att förändra en hel värld och ja – ni är många nu som kan vara detta ankare. Jag och alla era guider tackar Er för detta stora arbete. Vi finns runt er och stöttar er hela tiden nu. Vi beundrar ert mod och er beslutsamhet. Vi skickar kärlek hela tiden så att ni ska förstå hur älskade ni är.

Med så mycket kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...