Varelser från Venus via Natalie Glasson, 31 december

Himlen nov_clip_image002

Varelser från Venus, 31 december 2015
via Natalie Glasson

Gudomligt ingripande av Venus

Välkommen till ett nytt skifte av uppvaknande på Jorden och i er varelse, detta är en tid av genomgripande förändringar som ni har förberett er på sedan 2012. Kärlekens Era kommer mer fullständigt att uppenbaras från er varelse och in i Jorden under 2016, vilket ger er en större upplevelse.

Vet att den kärlek ni känner i ert hjärta och själ kommer att intensifieras och bli en mäktig kraft som rör sig genom hela ert väsen och påverkar er fysiska verklighet. Detta beror på de förberedelser ni gjort, speciellt frigörandet av rädslor och energimönster under 2015, men det beror också på att Jorden nu har en lämplig frekvens för att skapa en kraftfull inriktning med Venus planet och civilisation.

Jorden har ökat sin energivibration på grund av er hängivenhet till att utge och uttrycka Skaparens ljus, kärlek och sanning. Moder Jord förbereder sig för att ansluta sin själ till Venus kärnsjäl för att uppleva ett ingjutande och utbyte av kärlekskoder för att ytterligare stödja närvaron av kärlek på Jorden. Under hela år 2016 kommer Moder Jord och planeten Venus kärnsjäl att entusiasmera sina energier och sammansmälta deras kärlek för att stödja en förstärkning av Jordens kärleksvibration.

Detta kan också innebära att vi, Varelser från Venus, kommer att vara mer inflytelserika och närvarande hos er under denna cykel på Jorden. Ni kanske lägger märke till nya guider som kommer in i er gemenskap av guider, med Venusianskt ursprung, för att stödja och anstifta kraftfulla förändringar av kärlek i ert väsen. Ni känner igen oss när vi kommer till er eftersom vi utger kärlek som ni kommer att uppfatta som oerhört vacker.

Vänligen acceptera vår närvaro, vi har en hel del visdom, insikter och information att dela med er när det gäller att skapa en kärleksverklighet inom er varelse och verklighet, samt att stödja andra på Jorden till att uppnå detsamma. Vår visdom, liksom vårt ljus, kommer uppfylla Jorden och mänskligheten vilket skapar välsignelser av kärlek.

Det är inte vår avsikt att övermanna Jorden eller mänskligheten, vi har uppmanats av Skaparen för att stödja nästa skifte i uppstigningen, särskilt under cykeln av 2016. Vår kärlek är mild, inspirerande och oerhört helande, det är vår kärleks nåd som vi delar med er för att förstärka er egen kärlekskälla inombords.

Vi varelser från Venus kommer att visas för många i våra energiformer för att föra fram personliga helanden födda ur kärlek, i syfte att anstifta kärlek i överflöd inom er. Eftersom den föds ur kärlek är vår healing mycket kraftfull mot negativitetens, blockeringarnas eller rädslornas grepp inom ert väsen och erbjuder en upplevelse av släppande och frihet.

”Varelser från Venus, jag vill begära en personlig healing så att ni främjar en förstärkning av min kärlek, en radering av rädsla, negativitet och blockeringar samt förkroppsligandet av kärlek inom mitt väsen.”

”Stöd mig i att uppleva en vacker kärleksfull healing med er så jag kan känna att jag existerar mer fullständigt, som en ledstjärna och uttryck för kärlek i min vardag. Jag är öppen för att ta emot er kärleksfulla healing nu eller när det är gudomligt lämpligt. Tack.”

En varelse från Venus kan komma fram till er, eller flera. Vi har många medlemmar i vår civilisation som tilldelats att åstadkomma personliga healingbehandlingar för dem som vill få det på Jorden. Tänk på att ni kan bjuda in dessa healers från Venus så många gånger som ni känner är lämpligt. Atmosfären och er varelse kommer fyllas med kärlek; det är så ni vet att vi finns hos er.

Vi har också medlemmar i vår civilisation som tilldelats att distribuera visdomen och medvetenheten om kärlek från Venus, så många av er kanske känner er inspirerad att ta kontakt med dessa varelser eller bjuda fram dem för att förankra en nedladdning av Venus-Kärleks-Medvetande i ert sinne, hjärna och mentala kropp för att stödja ert skifte till kärlek; förkroppsligandet, uttrycket och utgivandet av kärlek.

”Varelser från Venus, jag vill be om en personlig ingjutandebehandling av kärleksmedvetande från en medlem av er civilisation som innehar det lämpligaste kärlekmedvetandet för mig att absorbera in i mitt sinne, hjärna och mentala kropp för att hjälpa min uppstigning på Jorden.”

”Jag är redo att ta emot och redo att anpassa mitt medvetande och perspektiv med min själs kärlek och Venus kärleksmedvetande.”

”Snälla hjälp mig att se, känna och bekräfta, som en kärleksvarelse från en kärleksrymd inom mig, tittande på sanningen av kärlek runt omkring mig. Jag är redo för kärlek, jag är kärlek. Tack.”

Återigen kommer en eller flera medlemmar av Venus-civilisationen fram och fyller er varelse och atmosfären runt er med kärlek, projicerar sin energi in i ert sinne, mentala kropp och hjärna under en tidsperiod som är lämplig för er, för att hjälpa infusionen av Venus-Kärleks-Medvetande. Oavsett om ni väljer att personligen kommunicera med våra energier eller inte kommer vår kärlek att vara närvarande och flöda genom allt, med syftet att öka närvaron av kärlek.

Detta kan också bli ett syfte som ni kan välja att anta för 2016, bara tillåt er själv att fokusera på att öka närvaron av kärlek antingen inom eller omkring er. Inspiration till hur man kan uppnå detta kommer att flöda till er så att ni kan uppleva ert inflytande i att förstärka kärleken på Jorden.

Den största fråga som har ställts till er många gånger, och dess betydelse är fortfarande enorm, ”Är ni redo att ta emot kärlek och är ni redo att bli kärlek?” Ert svar och mänsklighetens svar på den här frågan bestämmer de skiften och transformationer som vi kan stödja för att gå vidare till kärlek på Jorden. Ju mer ni kan svara med ett djupt förankrat vetande inom er, att ni är redo att ta emot och vara kärlek, desto mer kommer vi att kunna understödja mirakulösa förändringar födda ur kärleken inom er.

Ni kanske också vill fråga er själ när ni andas djupt, ”Hur kan jag öppna mig mer fullständigt för kärleken?” Denna metod ger er själ möjlighet att inspirera er att fokusera på vissa områden när det gäller er acceptans av kärlek. Genom att hålla avsikten att vara redo att ta emot och bli kärlek i er vardag, även om ni inte riktigt tror på det, kommer det att möjliggöra för oss att arbeta närmare och närmare er, när årets cykeln går vidare.

Med närvaron av vår kärlek som förstärker alla former av kärlek kan ni märka en större inre närvaro av kärlek som kontinuerligt stärks inom er. Vi önskar också att ni accepterar och är medveten om att med en förstärkning av kärlek, kommer detta att fortsätta att inleda djup och fullständig rening inifrån er varelse varje gång ni tillåter er själv att förkroppsliga en ny kärleksvibration.

Detta är naturligt eftersom Skaparens kärlek och ljus alltid tar fram det som inte är fött ur kärlek och ljus till ytan för att släppas och healas. Frisläppandet av rädslor och healingsprocessen kommer att minska när er kärleksvibration når en hög vibration som den kommer göra i slutet av 2016.

Ni kanske vill be er själ i lugn stund, ”Vad är kärleksprocenten av hela mitt väsen?” I betydelsen hur mycket kärlek ni förkroppsligar. Om detta dokumenteras, kan ni fortsätta att vara uppmärksam på er kärleksprocent under hela året så att ni kan följa resan av er Kärlek-Uppstigning under 2016.

Det är inom och med en innerlig mängd av kärlek som vi, Varelser från Venus, närmar oss jorden och ansluter oss med er varelse. Vi är närvarande till er tjänst, så låt oss stödja er själ under de kommande månaderna.

 

Er Kärleks-Uppstigning är nu.

Varelser från Venus

 

“Beings of Venus: Divine Intervention of Venus,” Channeled by Natalie Glasson, December 30, 2015, http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...