Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 10 februari, 2017

Judas Iskariot

Fredag 10 februari 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Idag är en händelsernas dag. Det har börjat röra på sig och de första förändringarna kan nu skönjas. Ett maktskifte är på gång i USA. Det kommer att sätta fart på ekonomin och en våg av förändringar kommer att svepa över världen. Var beredda nu gott folk för nu kommer er värld att omdanas och nydanas. Ögonblicket är äntligen inne, det ögonblick som ni har väntat på. Var inte oroliga allt kommer att ske på ett lugnt och metodiskt sätt för att kaos ska kunna undvikas så långt som det är möjligt. Det är nu som ni kan hjälpa till och förändra den värld som ni bor i vare sig det är nära eller fjärran. Det här blir en stor välsignelse för Jorden och dess befolkning. Det är många som trumpetar för Er idag. Det är också många som håller andan med stort fokus riktat mot Jorden och dess förehavande nu. Det finns många grupper av människor som står beredda att sätta igång med stora humanitära projekt och det finns ännu fler som är beredda att sätta igång med mindre projekt anpassade efter det land de bor i.

Det här är fantastiskt stort och det är med stor glädje som vi meddelar detta idag. Er värld stor inför en stor förändring både mentalt och fysiskt. Det är en stor utmaning som ni har tagit på Er men ni är vuxna den uppgiften. Ni har utvecklats under en lång tid och kan nu axla den gigantiska uppgiften att förvandla er värld från 3D till 5D. Ni har hjälp av ljuset och alla galactics som arbetar där. Ni har också hjälp av ljuset som transformerar om era kroppar och återuppväcker er inre kärna. Den inre kärnan av ljus som är ett med er Fader/Moder Gud. Er Fader/Moder Gud som skapade den rena essens som ni består av. Den gåvan som han skänkte er kommer nu upp till ytan och kan användas till det högsta goda för alla. Var och en av er har något som ni kan bidra med i denna den stora transformationens tid.

Vi går mitt ibland er och blåser kärlek i era hjärtan för att uppväcka den stora kärlek och passion som finns där. En passion som ni nu kan använda i ert arbete på Jorden. Det kan gälla en passion för människor, barn, natur, djur etc. Var har du din passion? Vad vill du bidra med till denna värld du lever i? Vad vill du förbättra? Använd er kärlek och passion till det ni känner mest för, för då gör den mest nytta, om det så bara är att ni vill odla lite växter eller ta hand om skadade djur. Det finns oändligt mycket att göra både i det stora som i det lilla. Allt är perfekt och allt förs sedan samman till en enhet och livet på Jorden har förändrats till en perfekt plats att leva och bo på. Förstå att ni är viktiga och värdefulla. Alla är ni värdefulla för att helheten ska bli så bra som möjligt med de resurser ni har. Resurserna kommer att utökas efterhand som fler vaknar och blir medvetna. En del av de stora resurser som finns för hand kan bara fungera med vakna och medvetna människor. Allt som styrs med medvetenhet måste ju förståss ha medvetna människor som handskas med det. Det här kommer kära folk på Jorden. Den dagen är snart här men nu koncentrerar vi oss på den första biten av förändringen på Jorden och den är också den största och svåraste.

En eloge till Er gott folk på Jorden som har lyckats med detta. Ni är hjältarna på Jorden och mycket ljus och kärlek skickas nu till Er. Jag avrundar nu med att önska Er en ljus och kärleksfull resa in i er nya dimension.

Med så mycket kärlek

Judas

Du gillar kanske också...