Jungfru Maria via Beatrice Penninger, 4 december, 2022

 

Jungfru Maria via Beatrice Penninger 221204

 

Ni har gått över gränsen till den nya tiden. Somliga av er är medvetna om det och jag vill poängtera det så att ni känner er trygga. 

Att ni har gått över gränsen betyder inte att allt blir lätt och totalt underbart på en gång. Snarare säger jag att mycket arbete återstår. En symbolisk bild skulle vara ett stort krigs, -slagfält där kriget visserligen är över , men mycket återstår av att ta hand om krigsskadade, sopa rent och återställa landskapet. Det finns fortfarande var-härdar som kommer att exponeras och behöver spräckas och gråt och tandagnisslan återstår när allt kommer fram och upp till ytan, men den stora kampen är över, den där mörkret och de lägre begärens krafter hade övertaget om er och kunde påverka er på de mest intrikata vis. Ni är med om det största skiftet på energinivå någonsin och ni behöver tålamod och ihärdighet i denna process. 

Kära vän, glöm inte att vila dig , se till att du får det DU behöver och framförallt ha kontakt med ditt inre barn och låt det lysa i den färg det vill. Din lyskraft tränger undan de skuggor som krampaktigt vill hålla kvar den gamla maktens språk. Era universella uttryck lyder, två steg framåt, ett steg bak och det gäller också i denna utveckling. Utvecklingen är inte linjär, den är cirkulär uppåt och utåt med växande cirklar i denna spännande tid. 

Jag vill göra en liknelse med er situation och ”Jona i Valfiskens buk”, som det står om i eran heliga skrift. Ni som mänsklig ras befinner er nu i den stora Vafiskens buk och den gigantiska valens kraft manar er till ert eget individuella val av att följa Kristuskraften inom er, eller återigen ansluta er till de lägre begärens maktposition och då följa de krafter som går i dess kölvatten. 

Eder tid är en ingen lätt match. Vi står nu i vägskälet för varje individ, varje mäniskosjäl tvingas nu medvetet eller omedvetet att välja väg. Vi har sagt det många gånger, och vi säger det igen att ingen av oss dömer någon människas val. Väljer en människosjäl de lägre, egoistiska livsformerna där det egna jagets behov står före det goda för många , ja då får den själen vandra några tusen rundor till innan denna är på plats för uppstigning. Den själen måste få växa i sin egen takt och där finns sår och spår som ingen kan döma , utan endast begrunda. 

Kära du, bada nu i det ljus som finns omkring dig. Du kan förnimma vingslagen i denna helga tid som är i december och fram till trettondagen. Unna dig att stanna upp och se glittret i ögonvrån, glittret av den ängel som just svepte förbi. Du kanske hör ett stilla väsande från en drake , som precis som du arbetar för rening och rensning i denna tid men på en annan energinivå. Vet att du är älskad och vi ser din kamp. Lägg den om möjligt i mina händer och jag bär dig med min son, lite högre , lite närmre och vi ber för dig inför vår Fader och vår Moder och den heliga treenigheten. 

Du gillar kanske också...