Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 20 februari, 2018

Maria Magdalena

Tisdag 20 februari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Maria Magdalena och jag är så tacksam för alla er som håller ljuset uppe idag. Låt era ljus brinna, släng in mer ved i elden och låt det bli en härlig brasa. Ni befinner er på kanten av en ny dimension och alla era hjärtans ljus behövs nu. Alla ni som förstår och känner att en ny tid nalkas, för er är det ytterst viktigt att ni håller er låga levande i ert hjärta. Låt gärna lågan bli till en stor eld som kan spruta ut lite gnistor runt sig, så att de kan tända elden i fler hjärtan. Ni behövs nu kära barn på Jorden, ljuset i era hjärtan behöver spridas vida omkring. Er kärlek behöver synas och höras, det är tid för er att träda fram nu från gömmorna.

Klockan är slagen och en ny dimension har sett sitt ljus i horisonten. Moder Jord är ivrig att komma iväg men vill att ni följer med henne. Många av er kom ner till Jorden för bara detta syfte…att få hjälpa Moder Jord att gå upp i sitt ljus igen. En del av er kom ner för att ni själva ska kunna stiga upp och genom att rensa karma skulle ni också stödja Moder Jord. Nu är vi här kära barn på Jorden. Vi är här och ögonblicket är inne för att släppa all gammal karma och låta kroppen få transformeras om till ett högre vibrerande väsen. Det här gör du tillsammans med ditt hjärta genom att låta det lysa klart och starkt.

Din intuition leder dig nu in på okända men ändå kända stigar. Var tillåtande och lyssna in den stig som just du ska gå på. Den är speciellt utformad för dig. Det går inte att titta på din kompis, en kär vän eller någon annan närstående, ty de kan ha en annan väg än du. Tillåt varandra att växa var och en på sitt sätt så blir allt bra till slut. Herrens vägar är oändliga och så är era kära barn på Jorden. Ni kan börja på en stig för att fortsätta på en annan, för att sedan ta en tredje osv. Ni utvecklas hela tiden i takt med att er medvetenhet stiger. Det stiger i takt med att ljuset lyser starkare i ert hjärta och att ni följer er högre intuition. Ljuset står för kärlek, intuitionen står för klarhet. Tillsammans leder de er mot ert mål som är samma som Moder Jords mål. På olika vägar och med olika erfarenheter kommer ni att gå mot samma mål som är kärlekens och klarhetens mål i detta livet. Den kärlek som ni kommer att möta kan inte här beskrivas med ord, den måste kännas och upplevas. Era kroppar behöver också vibrera på en högre nivå för att kunna ta emot den. Så ta in ljuset älskade vänner och var tillåtande, låt ljuset få fäste i er kropp och låt det få höja er vibration så att ni kan ta in den fulla kärleken och klarheten i ert liv.

Ljuset är här nu och väntar på att få tända sin eld i era hjärtan. Låt det brinna kära barn på Jorden .. låt det brinna. Kärleken och intuitionen går hand i hand så lyssna på de meddelanden som du får i kärlekens eld. Vi går jämte och uppmuntrar er nu. Vi viskar i era hjärtan de klara svar som ni behöver för att gå vidare nu. Alla kan höra sin egen inre röst. Ert högre jag förmedlar allt som vi viskar till er. Ert högre jag hjälper er nu också att fatta rätt beslut när ni står vid nästa vägskäl i ert liv. Det är mycket troligt att många av er kommer att stå vid ett vägskäl i denna tid som vi just nu befinner oss i. Förändringens vindar blåser och nya vägskäl dyker upp hela tiden. Lyssna inåt och följ det som ditt hjärta viskar till dig. Är du osäker så be om en starkare röst eller något tecken som vi kan skicka till dig. Ni är starka och modiga, ni klarar allt ni vill och mer därtill.

Jag går vid er sida och jag älskar Er så mycket

Maria Magdalena

 

You may also like...