Källan via Galaxygirl | 11 november 2020

 

Källan via Galaxygirl | 11 november 2020

 

Källan 11/11/2020

https://www.youtube.com/watch?v=G2x3QNBzew0

Jag ser ljus, bara ljus. Jag fortsätter att höra ”I början var det mitt eget ljus.” Jag är Källan. Jag är utrymmet mellan däremellan. Jag är Alltets kärleksljusa väv. Jag är allting och ändå är jag ingenting mellan verklighetens utrymmen som du känner och som du inte känner. Denna verklighet har förvrängts mycket och ändå är Jag kvar, för Jag är du, Jag finns inom dig.

Jag är Källan. Jag kommer genom den här idag, för hon är älskad av mig, precis som ni alla är älskade av mig. Ni är mina aspekter, mina fraktaler i form som har en unik jordisk vistelse i de lägre världarnas densitet. Ni kommer att stiga upp igen precis som ni har stigit upp tidigare. Ni stiger upp med varje livsslut. Men varje slut är också en början. Ett nytt kapitel, en ny bok om Jordens öde skrivs och ni, älskade barn, är de som skriver.

Jag är Källan. Detta har varit en tung energidag för många, för omjusteringen pågår. Detta rike anpassar sig till de högre världarna och naturligtvis de mörka aspekterna av mig själv som har försökt glömma och stänga av mitt ljus, de griper tag i halmstrån. Ge dem ingen uppmärksamhet. Se dem som förlängningar av er själva, av de sårade delarna och bitarna av er, av dem som ni vill glömma. Istället för att glömma, skicka den delen av dig själv kärlek och på så sätt kommer du att skicka en våg av helande energiström till dessa som har glömt mig. Kristusljuset lyser starkt i hjärtat hos män och kvinnor på Gaia. Det värmer mitt hjärta. Var inte rädda för de massiva sociala förändringar som kommer. Vet att allt kommer att bli till det bästa. Jag är Källan. Barn lutar sig mot mig och håller fast. Krama varandra och känn värmen från de kärleksfulla hjärtana bredvid dig. Vi är ett i detta framåtriktade moment mot fred och frihet för Gaia och hennes riken.

Jag är Källan. Jag erbjuder er allt jag har. Jag erbjuder er freden i djup inre vetskap om att ljuset har vunnit. Barn, ni har sett så mycket. Ni har lidit så mycket och ändå förblir ni. Jag ser er. Jag känner er. Jag älskar er. Jag känner verkligen till alla hårstrån på ditt huvud och alla celler och DNA-partiklar i dem. För vi är en enhet av kärlek. Det kan inte finnas någon uppdelning. Enhetsmedvetenhet är dagens ordning. Dagen för uppdelning och erövring av andra är för länge sedan över. Ni kommer att se det försöka spelas ut. Sänd det ljus. Skicka dessa missledda energier ljus och förståelse som en som har upplevt intern konflikt och valt fred. Fred är inte passivitet. För att välja fred måste man stå för sanningen i sitt eget hjärta. Sanningen återvänder till detta område av rök och speglar. Dimman lyfter. Bilderna blir tydliga. Håll ditt ljus högt.

Jag är Källan. Jag är både inandning och utandning och däremellan. Jag är allvetande och ändå expanderar jag alltid, söker, växer. Jag växer och expanderar genom dig. Ni har stora äventyr genom mig själv. Vi är ett. Det finns ingen dom. Dömande kommer inifrån. Ett förstående hjärta är inte delat mot sig själv. Förlåt vad du uppfattar som misstag och skicka dem kärlek och inse att de formade din väg. Felen och smärtorna i dina liv var stenblocken på dina vägar som tvingade fram en annan vinkel att se på saker, tvingade fram tillväxt och en riktningsförändring. Hur är detta klander värdigt? Jag ser dig och jag ser mig själv. Kristusljuset har kommit till denna sfär. De som önskar sig healing ska få det. Ibland är läkning smärtsamt. (Jag ser ett plåster rivas av och ett sår under som behöver rengöras.) Sår måste rengöras, galaxygirl. Det är där ljusarbetarna kommer in. Denna gemenskap är så stark. Jag är så oerhört stolt över er.

Jag är Källan. Låt oss rulla upp ärmarna och gå samman. Ljuset har vunnit. Ni ska tänka annorlunda under de närmaste dagarna men vet djupt i er sanning att ljuset har vunnit och denna verklighet ska tillåtas skifta. (Jag ser Stjärnnätverket från hela galaxen stråla ljus till Gaia på ett speciellt sätt, liksom händer som sträcker sig för handskakningar. Jag ser att de nu håller var och en fast i en av grenarna på det Kristnade ljusträd som blommar i Gaias kristallhjärta … Trädet lyser skarpare.) Åkalla det Kristnade ljuset till detta rike. Åkalla de kristallina nätverken för att ansluta sig också till Gaias kristallhjärta och hon ska känna stödet från hela sin omgivning. Det finns verkligen massivt stöd och kärlek runt er just nu. Ett sådant ömt projekt som kräver så noggrann planering.

Jag är Källan. Känn min kärlek till dig. Jag älskar dig som mig själv. Vi är ett. Vi är ett. Ingen illusion kan göra detta på annat sätt. Kom ihåg oavsett hur saker ser ut är Jag med er. Vilken härlig kunskap. VI är ETT! Jag älskar dig. Jag är Källan.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...