KaRa och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell 18 april 2021

 

KaRa och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell 18 april 2021
KaRa (kanaliserad av James McConnell)

Jag är KaRa. Som alltid är det ett nöje att vara ett sändebud, att vara den som kommer från den Plejadiska civilisationen, de Plejadiska råden, för att vara här med er.

Men vet att precis som jag, så har många av er haft samma upplevelse på andra planeter, i andra civilisationer, till och med andra galaxer. Många av er har varit sändebud. Till och med Plejadiska sändebud till andra världar, precis som jag är för er värld nu. Detta är sambandet mellan oss, medvetandet, enhetsmedvetandet som vi alla tillsammans delar. För vi gör det, och vi kommer att göra det igen, och igen och igen.

Kommer ni att bli volontärer vid en senare tidpunkt, för att gå in i en annan illusionär process och då spela ett annat spel? Kanske. Det skulle i så fall vara ert val. Er diskussion tidigare handlade om frihet. Frihet är så viktigt. Frihet finns alltid i de högre vibrationsfrekvenserna. I de högre dimensionerna finns inget annat än frihet. Det finns inget sådant som att ha kontroll över någon annan varelse, inte alls. Och alla är menade att återvända till den friheten. För att vara fria. Friheten att göra det ni vill göra.

Om ni vill resa i galaxen så kommer ni att kunna göra det. Ni kommer precis som Star Trek att kunna ta er dit ingen har tagit sig tidigare. Även om det kommer att bli ganska svårt eftersom vi har utforskat hela universum, så det skulle bli svårt att hitta en plats där ingen har varit tidigare. Men ni, många av er, har varit på dessa platser för länge, länge sedan. Ni har upplevt så mycket som ni kommer att återbekanta er med igen.

Men för att göra det, så måste ni först hitta friheten här på denna planet. Men mer än så, ni måste åstadkomma den. Ni måste skapa den. Ni måste vara delaktiga i att skapa den för er själva. Och när ni väl har skapat den åt er själva, så kan ni skapa den för andra omkring er.

Och ni är alla i den processen just nu, precis nu. Ni är i den processen av att hitta friheten inom er själva, så att ni kan nå ut till andra och dela den med dem. Dela det ljuset med dem. Det är vad ni är här för att göra och har arbetat med. Många av er har arbetat flitigt med detta, efter att ha lyssnat på det era Högre Själv har sagt – ”gör det här, gör det där, gör något som kommer att förändra världen.”

Ni är den förändring ni vill se i världen. Var den förändringen nu. Och då ni är det, blir ni mer och mer involverade, involverade i att arbeta med era bröder och systrar på alla de sätt. Det kan helt enkelt vara att prata med varandra. Ett sätt kan vara att prata via internet. Det finns många sätt att dela ljuset, många sätt att dela uttryck för enighet och frihet. Det är upp till er hur ni vill göra det.

Om ni känner att ni vill använda meditation och gå djupt in i er själva för att hitta anslutningen till enhetsmedvetandet, enhetsmedvetandet inom er själva, gör det. Om ni upptäcker att ert Högre Själv säger att ni ska nå ut till era bröder och systrar på något sätt, gör det.

Gör något. Vidta någon form av åtgärder. Luta er inte bara tillbaka längre. Det gäller inte för er. Ni kom inte hit för att göra det. Ni är inte de som sitter i soffan och låter världen kretsa runt er. Ni ska föra världen till er och föra ut världen till andra omkring er.

Ni är de som kom hit för att ta del av spelet och göra det till ert eget. På så sätt kommer ni att få slut på det. Och när ni väl har gjort det, kommer vi att kunna uppleva tillsammans med er. Vi kommer att kunna visa oss. För som jag sa tidigare så kommer ni att ha höjt er till högre vibrationsfrekvenser, för att kunna matcha med vår frekvens. Vi kommer inte att sänka oss till er illusion. Vi har gjort det tidigare. Vi har varit i dessa situationer tidigare. Vi behöver inte återuppleva det igen. Så vi väntar på att ni ska stiga upp. Och stiger upp gör ni alla nu, på ett eller annat sätt.

Och vi ber er bara att fortsätta lyssna på den inre rösten, den där viskningen inombords som säger till er, ”det här är nästa steg du behöver ta.” Och ta det sedan. Luta er inte tillbaka, ta det.

Ta stegen, hur de än verkar vara. Om det helt enkelt är, som ni pratade om tidigare i er diskussion, om det helt enkelt är att ta av er maskerna och säga ”NU räcker det”, om det helt enkelt är att fatta varandras händer, krama varandra igen och säga ingen mer distans?

Vad innebär distansering och vad ger maskerna er? Ingenting. De orsakar bara rädsla. Det gör bara att rädslan fortsätter, rädslan över att inte kunna vara nära en annan person, eftersom ni kan smittas av det de har. Hur fånigt är inte det, när ni verkligen börjar tänka på det, när ni verkligen använder ert sunda förnuft för att förstå, vad som är verkligt och vad som är en del av illusionen. Var inte en del av illusionen längre. Bli medvetna om det, eftersom det påverkar era bröder och systrar. Var inte en del av det längre.

Jag är KaRa och jag uppskattar dessa tider då jag kan vara med er. Och jag längtar så efter de tider då vi som bröder och systrar från stjärnorna, kan vara tillsammans igen. Alla vi. Andas samma luft. Känna samma anslutning och enighet med var och en.

Frid och kärlek till er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här. Och vi är redo att fortsätta.

Frihet! Helt fantastiskt, det är ett underbart ord. Men det är så mycket mer. Fri! Vara fri! Det är det medvetenhet handlar om, att bli fria från illusionen. För att bli fria från matrisen som Neo, och Morpheus, och alla andra som är med i den filmen. De frigjorde sig.

De frigjorde sig för att vara de de var. Precis som ni frigör er nu, för att vara de ni är.

Hur många gånger har vi sagt, ”var er själva, bli de suveräna varelser ni alla är, bli fria inom er själva, för att leva ert liv som ni vill.” Det är ditt liv. Det är inte kabalens liv. De har inget att göra med ditt liv. De tror att de har det, men de har inget med det att göra. Det är ditt liv. De har sina, ni har era.

Och när mer och mer kommer med skiften och förändring av tidslinjer, så kommer ni att ta er bort från deras liv, och ni kommer inte att behöva hantera dem längre, inte mycket längre, så som vi finner det här. Men det är allt vi ska säga om det nu.

Vi är redo för era frågor, om ni har några till En Som Tjänar och Shoshanna. Finns det några frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vad ska vi göra för att undvika masker som orsakar hälsoproblem om de behövs i arbetet. Ska vi sluta på ett sådant arbete?

OWS: Det är naturligtvis upp till dig, eftersom du har valfrihet. Om du upptäcker att din arbetssituation håller dig tillbaka, tar bort friheten från dig, och du har ett alternativ, och om ditt Högre Själv styr dig i det avseendet, ja, då skulle vi föreslå att du hittar något annat. Hitta något som du älskar att göra, som inte kommer att kränka din förmåga att vara fri, oavsett om det handlar om att bära masker eller ta vaccin eller vad det än är. Var sanna mot er själva, oavsett vad. Fast, om du känner att du vill behålla jobbet, oavsett vad, och är redo att ge upp dina rättigheter, så är det naturligtvis också ditt val.

Men vi skulle inte på något sätt rekommendera att du tar vaccinet, de sprutor som ges. Inte för att de nödvändigtvis kommer att skada dig, men det finns ingen anledning till det. Ingen anledning att injicera ett potentiellt gift i kroppen. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: (JoAnna’s Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi tror att ni har gett ett fullständigt svar. Men vi vill ställa en fråga. Får vi ställa en fråga till dig, Kära Syster?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kära Syster, älskar du det här jobbet?

Gäst: Nej. Jag gillar det, men älskar det inte.

Shoshanna: Vi kommer då att säga, Kära Syster, att du inte kommer att ge upp så mycket om du lämnar det. Och vi tror att det finns stora möjligheter runt omkring dig, men du måste leta efter de möjligheter som stöder det du älskar. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja.

Gäst: Det här har jag upplevt. Jag tror att andra kan relatera till det också. Jag försöker verkligen vara en bra människa, och göra gott mot andra på många olika sätt. Men vad händer om du till exempel ser någon som ber om pengar och du bara känner att du inte vill ge dem det. Det är något med personen som gör att du nästan stöts bort, som att energin inte känns bra. Så min fråga är, bör jag ge pengar ändå eftersom det är rätt att göra det? Eller bör jag lita på min magkänsla om att något kanske är fel?

OWS: Mycket bra. Vi kommer att svara på det här sättet: två gånger använde du termen ”bör”. Det finns inga ”bör” här. Oavsett om du bör eller inte bör ge pengar i en situation, så handlar det inte om det. Det finns inga ”bör”. Det handlar om vad du känner för tillfället. Och om du känner att det skulle vara gynnsamt för personen att få pengar eller mat, eller vad det än kan vara, så gör det.

Men om du inte känner någon koppling och känner att det finns något som hindrar dig från att vilja göra det, följ då den vägledningen, vad det än kan vara. Din intuition, din inre vägledning, viskningen inom dig, vad du än vill kalla det. Följ den. Då vet du när och om. Du vet inte om det är det bästa eller inte i dessa situationer. Så följ din inre vägledning, okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill lägga till här. Kära Syster, kan vi lägga till vårt perspektiv på detta?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster. En Som Tjänar har gett den vägledning som krävs för att göra det som är rätt för dig själv. Det vi skulle vilja lägga till här, är att det på en annan nivå är viktigt att se vad personen visar dig. Vad visar den personen dig om dig själv, om det du behöver för att lära dig att gå framåt i medvetande. Det spelar ingen roll om du ger eller tar från den här personen. Det som är viktigt är att du ser vad perspektivet är, och vad lektionen handlar om för dig. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack. Det är bra.

OWS: Finns det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga att ställa.

OWS: Ja?

Gäst: Det verkar som om en större andel av befolkningen börjar somna och blir mer medgörlig, eller så kanske det bara är massmedia som påstår det. Det verkar också ske ett stort uppvaknande. Jag undrar bara om människor blir utmattade och bara somnar, eller om den stora uppvaknandet växer i antal.

OWS: Vi skulle här säga att det stora uppvaknandet sker. Det är i färd med att ske, och kommer att fortsätta, och kommer att öka och öka. Men det förekommer också en uppdelning, där de som faller under programmeringen, rädslan och alla dessa saker, kommer att fortsätta så tills dess något inträffar som väcker dem. Oavsett om det är ett vänligt ord från en Ljusarbetare eller något som ger dem tid att tänka själva, istället för att låta andra tänka åt dem.

Det är så det har varit. De har låtit andra tänka åt dem i form av programmering, propaganda och allt sådant. Så det är dags för fler och fler att börja tänka själva. Precis som ni alla gör mer och mer nu.

Så uppvaknandet sker, men det har verkligen skett en uppdelning också. Men detta var nödvändigt för att alls förstå att det är ett uppvaknande, förstår du? Utan allt detta så skulle folk inte ens vara medvetna om att det finns något sådant som ett stort uppvaknande. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela dela. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja, Kära Syster.

Shoshanna: Kära Du, när vi tittar på situationen runt om i världen, så kan vi berätta för dig att det finns mer vakna än sovande. Det finns ett program som genereras av kabalen, för att övertyga dig om något annat.

Det som måste hända nu är att de som vaknar nu måste ta ett nästa steg som kräver mod att ”slå ut systemet.” De vaknar, men de tvekar för att de inte vill orsaka något kaos i sina liv, eftersom det program som körs säger ”gör inte det här.” Men de övervinner detta också under tiden vi talar.

Så var lugn, Kära Du, eftersom världen vaknar. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Hej Kära Ni. Häromdagen hade jag en upplevelse när jag färdades med mina Guider. Jag tar mig ofta väldigt, väldigt långt bort. Vi var ganska långt borta då en annan individ kom in på scenen. Jag vill säga att det var en kattkvinna. Hon var väldigt lång och ståtlig. Jag tänkte att hon kanske var ett annat jag av mig. Vid ett tillfälle efter att jag avslutat meditationen, kom hon faktiskt in i min kropp. Jag antar att jag tillät henne. Och hon gick omkring som jag. Jag fick en känsla av att hon var en kunglighet, det fanns en hel del självsäkerhet och självförtroende, kanske nästan en stolthet. Jag gick omkring så, för det var så annorlunda mot det jag är van vid. Jag tyckte det var intressant. Efter ett tag så typ försvann allt.

Men i efterhand så undrade jag om jag kanske inte borde ha låtit henne komma in i min kropp, och om hon var en positiv varelse eller inte. Kanske borde jag ha skyddat mig lite, för hon hade en konstig energi, skulle jag vilja säga. Å andra sidan så var jag ju ute med mina Guider, och jag tror inte de skulle leda mig i fel riktning. Jag undrar bara om det finns något mer jag behöver göra med tanke på mitt skydd, eller vad vi behöver göra, vad som helst, angående den här typen av saker?

Shoshanna: Vi skulle vilja dela.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Vill du att vi delar först En Som Tjänar?

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, det här är en aspekt av din personlighet som undertrycktes för länge sedan. Du är född med ett stort självförtroende. Detta förtroende trycktes ner. Detta förtroende pressades tillbaka. Vad vi kan förstå är att den så kallade ”kattkvinnan” är en aspekt av dig, för att skapa en balans i din personlighet nu, vilket hjälper dig att stiga upp och fortsätta att gå framåt med stort mod och beslutsamhet, för att åstadkomma det du fått i uppdrag att utföra.

Vi säger att det är relevant för dig att kalla på den här energin när du vill stärka ditt självförtroende och mod, eftersom det här är saker du fick lära dig att inte ha, förstår du. Verkar det vettigt för dig, Kära Syster?

Gäst: Wow. Ja, ja. Det verkar mycket vettigt. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Det var mycket bra sagt. Vi går vidare. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Hälsningar. Jag hamnade i en kanalisering som talade om en uppbyggnad av styrkor på månen, och jag ville höra med er om det här är korrekt information. De talade om att det är en ganska stor kraftsamling. Och om det är sant, hur kan vi hjälpa till?

OWS: Så din fråga är om det finns baser på månen? Är det din fråga? Är detta korrekt?

Gäst: Nej, det gäller en ny kanalisering av Metatron, som handlar om uppbyggnaden av mörka krafter på månen, för ett eventuellt sista försök från de mörka krafterna att utföra någon typ av uppdrag eller händelse.

OWS: Mycket bra. Nu förstår vi. Du talar om mörka styrkor som byggs upp på månen. Så det vi kommer att säga till er är att de, kabalen, de mörka krafterna, har hållit på med detta under en ganska lång tid. Inte bara på månen utan också på andra planeter. De har gjort det i hemlighet, och många av er känner till det hemliga rymdprogrammet, de har hållit på i många, många decennier med att bygga dessa baser och styrkor.

Men Ljusets Styrkor är mycket medvetna om allt detta. Det är därför du har hört att ingen kan komma och tränga sig igenom från vissa områden bortom Jorden, de kan varken komma in eller ut, och detta är helt korrekt. De kan det inte. Eftersom Ljusets Styrkor är så mycket kraftfullare än mörkrets. Det skulle vara som att kasta en pinne mot en tegelvägg och förvänta sig att tegelväggen skulle rasa. Och det kan inte ske, för Ljusets Styrkor skulle vara den tegelväggen, förstår du? Så det kan aldrig hända. Och även om de försöker och vill göra det, så kommer de att hållas borta. Så det finns ingen anledning att vara rädd. Det enda som den du talar om sa, var att det finns den uppbyggnad av styrkor som de försökt åstadkomma för att hålla sig kvar, för att hålla fast vid det de tror är deras makt, deras kontroll. Men de har inte haft kontrollen eller makten på länge, vad vi kan förstå. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det, Kära Bror?

Gäst: Okej.

Shoshanna: Kära Bror, du ville att vi skulle svara på vad kan du göra för att hjälpa till? Vi kommer att säga att ditt uppdrag är här på planeten Jorden, och att du måste fortsätta din resa hit för att hjälpa andra som du har gjort tidigare, och fortsätta skina ditt ljus så som du har gjort, och fortsätter att göra.

Vi kan också säga att om du vill hjälpa de stora Styrkorna av Ljus att fortsätta sitt uppdrag att besegra mörkret så kan du göra detta: du kan stå mitt i ett rum eller utomhus om du är där, där kan du kan vända dig i cirklar och föreställa dig att ditt ljus kommer ut i koncentriska cirklar runt dig och vibrerar, vibrerar och vibrerar när du vänder, och att ljuset blir mer magnetiskt och starkare när du vänder, och att denna förstärkning kommer att ansluta till stora Styrkorna av Ljus. Alla kan göra detta. Namaste.

OWS: Mycket bra. Om det inte finns någon mer fråga så kommer vi att gå vidare till e-postfrågan.

Gäst: Ja tack. Jag kommer att gå vidare med e-postfrågan.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har omformulerat båda frågorna. En person frågade om de läror från mästare och andra meddelanden, då vi blivit ombedda att göra oss av med materialism och materiella saker, och kanske också andra saker som vi uppskattar här på denna planet. Men vi uppmanas också att vara glada. Så om de materiella sakerna ger oss glädje, är det då fortfarande nödvändigt att göra oss av med dem? Tack.

OWS: Tanken med att vara här är att vara sanna mot er själva, som vi har sagt många gånger, och hitta glädjen i varje ögonblick, vad det än må vara. Och om det är något som är av materiell karaktär, ni finns ju i fysiska kroppar och ni är här för att uppleva de underbara fysiska känslorna som också finns här. Så varför skulle du hålla dig borta från det om det ger dig glädje?

Men att älska dessa materiella ägodelar en annan historia, förstår du? Precis som ordspråket säger ”kärlek till pengar är roten till allt ont.” Pengar i sig är inte det. Kärleken till dem, eller kärleken till de materiella ägodelar du inte kan ta med dig om du skulle lämna din fysiska kropp (och lägg märke till att vi säger ”om”). Om du skulle göra det skulle du uppleva … (vi tappar anslutningen, vänta …) Shoshanna, har du något att dela med dig av?

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja tack.

Shoshanna: Den här frågan handlar om bindning.

OWS: Ja.

Shoshanna: Det är allt det handlar om, förstår du. Det finns de som inte kan äga något utan att känna sig bundna till det, och det är det som håller oss Jordbundna. Det är det som håller oss 3D-bundna, jag skulle vilja säga, bundna till tredimensionell materialism, förstår du.

Om du är en person som kan äga något, och sedan kan ge det till någon utan att känna ånger, utan att känna en bindning, så har du inte gett efter för det tredimensionella rikets band, förstår du.

Det är viktigt här att förstå, att rådet om att göra er av med era fysiska föremål är inte poängen. Poängen är att göra er av med bindningen till dem. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Det handlar om bindning, som Shoshanna sagt. Och det är så viktigt. Och återigen, du vill finna glädjen i ditt liv när du kan, vad det än må vara. James har ett ordspråk här, ”den tid du tycker om att slösa bort är inte bortkastad tid.” Tänk på det. Om det ger dig glädje, var finns skadan, så länge du inte skadar någon annan. Okej? Då är vi klara med den frågan. Finns det en till?

Gäst: Ja tack. Den andra frågan de ställer: Är Trump fortfarande ansvarig? Och finns det ett högre syfte med dessa vacciner och att bära masker, än vad som kanske är uppenbart för de flesta? Tack.

OWS: Det här är en mycket svår fråga att svara på i den tidsram ni nu befinner er i. För om vi ger er svaret nu så gör vi det ni kallar ”spiller bönorna.” Så vi kan inte göra det, vi får inte göra det just nu. Det vi kan berätta för dig, som vi har sagt många gånger, det är många, många saker som händer bakom kulisserna, och olika information kommer fram som ger dig en glimt här och där, och i vissa fall en hel del information här, så att du kan förstå vad som händer. Är Trump fortfarande ansvarig? Kanske. Vi kommer inte att säga det just nu. Men han har inte försvunnit. Det kan vi säga. Om han har ansvaret eller inte kan vi inte säga. Men har inte försvunnit och han kommer tillbaka. Det kan vi berätta för dig. Okej? Shoshanna, har du något att lägga till?

Shoshanna: Vi kommer att dela om detta. Vi säger att varje varelsers perspektiv är att själva bestämma. Att se sig själva som suveräna varelser, som fria varelser med rätten att välja, och som har rätt att bestämma över sina egna liv, förstår ni. Ett av misstagen i alla avseenden är att överlämna bestämmandet till någon annan. Vi säger att du kan hedra ett ledarskap, du kan följa ett ledarskap, men du bestämmer över ditt liv.

Och den andra delen om dessa vacciner och masker: det här är det stora uppvaknandet, förstår du. Det här är den stora knuffen för att visa människor att de har hypnotiserats och behöver vakna. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta, men vi kommer att säga att det händer nu. Människor vaknar upp. Namaste.

OWS: Mycket bra. Har ni något avskedsmeddelande nu, Kära Shoshanna?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då säger vi bara, igen, fortsätt vara de ni är. Fortsätt vara sanna mot er själva. Det är så viktigt under denna stora uppvakningstid. Kapitulera inte för någonting som ni tycker strider emot ert gudomliga, lägg märke till att vi använder uttrycket ”gudomliga”, er gudomliga rätt till friheten här, att vara er själva. Shanti. Frid vare med er. Vara den enda.

Shoshanna: Vi vill tillägga något. Får vi det? Kära Bröder och Systrar, ni är alla en del av det här stora pusslet. Och det innebär för var och en av er att slutföra det. Ni behöver dock alla vara sanna mot er själva, för att vara en del av pusslet och slutföra det. Ju mer en individ avviker från att vara sitt autentiska själv, desto mindre chans att pusslet kan slutföras. Namaste.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
”Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...