Sananda och One Who Serves via James McConnell, 26 juni 2022

Sananda och One Who Serves via James McConnell

26 juni 2022

 

(Transkriberad från sista delen av Sanandas meditation idag:

”Vet att denna förbindelse till Kristusmedvetandets matris tillåter er att ha frihet till hälsa i er kropp. Perfekt hälsa i er kropp, eftersom den är ansluten till denna matris. Ju mer ni vet detta, ju mer ni inser detta, ju mer ni minns detta, desto mer kommer ni att finna healing i er kropp. För det är denna förbindelse återigen hågkommen som får alla meridianer i er kropp att öppna sig, som låter energi flöda fritt genom er kropp. Ni börjar att mer och mer aktivera denna livskraft i er kropp och livskraften i den eteriska formen, Kundalini-energin, kommer återigen att resa sig.”)

Jag är Sananda. Jag kommer för att vara med er för att fortsätta processen.

Programmet som vi påbörjade för en tid sedan med var och en av er, både i den här gruppen i detta samtal, men också långt innan detta, livstider innan detta, förande er alla tillsammans igen, som vilsna själar som kommer samman, samlande åter ihop min flock. För det är vad ni är. Ni tillhör alla mig. Till mig som Sananda, som Yeshua. Niär min flock. Ni är de jag ser efter.

Vet att då varje dag, varje ögonblick, går framåt, så är ni på vägen. Ni är på vägen mot frihet. Frihet inom er, inom var och en av er. Och då ni hittar den friheten inom er kommer ni att känna igen den friheten också utanför er. Därför att ni skapar den friheten. Friheten att göra era egna val. Att leva ert liv som det var avsett att vara, och som ni vill att det ska vara. Och vetande att inget kan stoppa er från det. Det finns ingen regering. Det finns inga politiker. Det finns inga kungar och drottningar. Inga regenter som kan hålla er borta från er valda livsväg. Ingen som har rätt att stå framför er och skapa hinder, såvida ni inte tillåter det.

Ni vet och minns nu till viss del att ni kommer ihåg vilka ni är, ni minns de djupaste nivåerna av er varelse. När ni får dessa aha-ögonblick i ert liv, när ni har dess stunder av ren extas i ert liv, ren eufori i ert liv. Den där känslan av salighet i varje ögonblick. När ni får det, då minns ni. Och borta är alla saker som sker i den externa illusionen, den tredje-dimensionella illusionen.

För, när ni befinner er i detta saliga tillstånd, ens för ett ögonblick, är ni verkligen anslutna till den kristallina matrisen. Kristusmedvetandets matris. Ni ansluter till det. Och när ni är anslutna till det, då finns det bara salighet. Då finns det bara eufori. Då finns bara stigandet av dopamin, den kemikalie som bringar glädje inom er. Ja, ni kan tillverka det närhelst ni vill. Det finns inom er att göra det. Ni behöver inga piller. Ni behöver inte droger. Ni behöver bara er själva, ert inre själv, att stiga upp inom er, som det gör precis nu i detta ögonblick! Var och en av er känner detta inom er.

För det är dags. Det är dags för illusionen överallt omkring er att kollapsa, att falla. Ni ser tecknen på detta.

Ja, det är sant, ni vill vara kvar i det femte-dimensionella uttrycket så mycket som möjligt. Men ni är mänskliga. Ni har mänskliga kroppar. Ni har mänskliga känslor och tankar. Detta drar er tillbaka till illusionen ibland, men vet att då ni dras tillbaka till illusionen, så håller illusionen verkligen på att kollapsa. När ni hört att inget kan stoppa det som är på väg, är det vad som sker. Anslutningen till denna matris sker återigen, precis som i Atlantis och Lemurien och andra civilisationer och, förstås, på andra planeter och andra system. Ni har alla upplevt detta förut.

Tiden ni kommit hit för, för att leda vägen, för att vara dessa Spårfinnare och dessa Vägvisare är här nu. Ja, verkligen, det finns olika händelser som kommer att manifestera. De ligger i processen. De har momentum just nu, och de kommer. Sanningen skall avslöjas.

Men det är tack vare var och en av er som åter är anslutna till detta nätverk. Och inte bara anslutna, utan som bygger detta nätverk. Bygger det mer och mer. För upp vibrationen högre och högre så att nätverket genljuder ner på planeten och höjer vibrationen. Och förstås, vi ska inte glömma den Stora Händelsen som också är på väg hit. Den Stora Solblixten kommer.

Ni förbereder er alla för detta. Vi har gjort allt vi kan för att förbereda era astrala, eteriska och fysiska kroppar för att kunna tåla de energier som kommer in. Långsamt först, men som också får momentum. Mer och mer energier kommer in i planeten.

Ni får mer och mer förmåga att ta in dessa energier. Ta in detta ljus, förankra det inom er och sedan skjuta ut från er själva. Sprida det till alla planetens hörn. Ni gör det medvetet, men också omedvetet.

Eftersom ni är ljuset. Ni är kärleken. Ni är sanningen. Ni är detta JAG ÄR vad JAG ÄR. Medvetandet inom er. Käll-medvetandet inom er. Kristusmedvetandet inom er. Det minns sig självt inom er.

Jag är Sananda. Och jag lämnar er nu, jag säger er att er nästa session blir med Saint Germain, han kommer med ett speciellt budskap om frihet under er Självständighetsdag.

Må all min frid och kärlek vara med er alla, mina kära vänner, mina bröder, mina systrar, alla ni. Vi är här som ett tillsammans för att klara oss genom denna övergång och komma in i vår uppstigningsprocess till fullo.

 

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här, och Shoshanna är här.

Och vilket meddelande det där var! Vi vill bara här säga att ni är med i ett program, som ni så många gånger hört. Vi har arbetat med er i detta program och fört er med oss längre och längre.

Och Sananda har precis gjort det igen! Fört er till nästa steg, och det var denna anslutning till det kristallina nätverket, Kristusmedvetandets nätverk, och till att minnas denna anslutning.

Och vi hoppas verkligen att ni alla minns denna anslutning! För den är verklig. Och den kommer att katapultera inte bara er, utan er alla tillsammans och som ett som planet. Så nästa fas ni går in i är nästa fas i er uppstigningsprocess. Den kommer. Och den är här nu.

Vi är redo för era frågor, om ni har några till One Who Serves och Shoshanna, som underbart står eller sitter här, redo att ge ett annat perspektiv till er på det vi, som One Who Serves, för fram här. Hon kan föra fram lite ytterligare sanning som vi ibland inte kan. Och vid någon punkt kommer ni att förstå varför, om allt det här.

Vi är redo för era frågor, om ni har några.

Gäst: Ja, One Who Serves. Hej Kära Ni.

OWS: Ja?

Gäst: Jag vill ställa en fråga här som funnits med mig länge och alltid kommer upp när jag varit med på dessa samtal, så låt mig ställa den.

Så vi hade denna konversation angående manifestation. Vi talar mycket om det och vad det finns att göra, manifestera, omedelbar manifestation, ni borde kunna få precis vad ni vill, när ni vill, hur ni vill, ni vet, det är den uppfattning jag får från detta. Men sedan, å andra sidan, osäker, men som om det finns ett sätt att göra det på.

Så på den andra sidan av det har vi hela detta koncept om gudomlig rätt tidpunkt, och vårt Högre Själv kanske vill att man ska vara någonstans ibland, och det är kanske därför som saker inte automatiskt blir till, sådant som man arbetar på.

Jag skulle vilja få lite klarhet. Är båda dessa giltiga och legitima? Hur vet man om en av dem är i spel mot den andra? Hur vet man om man inte gör det tillräckligt bra, eller tillräckligt rätt, om man egentligen bara förmodas vara där man är just nu, och det är vad som gäller?

OWS: Vi ska bara säga er att det inte finns något ”tillräckligt bra” här. Ni gör redan vad ni måste göra. Ni måste bara tro på det. När ni tror på det kommer ni att se det. När ni kan föreställa er det, kommer ni att skapa det. Det är så detta fungerar. Inga hemligheter här. Inga trick här. Det är att bara vara i stunden, och skapa det ni vill ha.

Och ja, det finns verkligen detta tid-buffert system här som avsiktligt satts på plats i er tredje-dimensionella illusion, eftersom ni inte hade kunnat hantera era att tankar omedelbart skulle skapas här. Tänk på rädslorna i era tankar och vad ni skulle kunna skapa utifrån dem om det inte fanns detta buffertsystem.

Men buffertsystemet, som ni lagt märke till, bleknar mer och mer. Så det ni vill nu, när ni verkligen vill det, och verkligen har det för avsikt, och tror på det, och redan vet att det sker i det ögonblick ni skapar det, då blir det till för att buffertsystemet bleknar mer och mer. Så det är upp till er, var och en av er, att få precis det ni vill ha.

Men jag ska tillägga här, vi ska tillägga här, att tack vare denna anslutning nu, eller denna hågkomst om denna anslutning mer och mer till det kristallina nätverket, kommer ni att få ännu mer upplevelser av omedelbar manifestation för er, då ni klarar av att hantera det, ska vi säga.

Shoshanna, har ni ett annat perspektiv att tillägga här?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, Kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi ska dela. Vi håller med om allt ni sagt. Det finns inte mycket mer att säga. Men vi kan tillägga ett element här, om vi får, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: När en varelse arbetar med kraften inom sig, som är Gud, kraften inom dem att manifestera det som den önskar, får det inte finnas någon konflikt i detta. Det kan inte tas ett beslut här, och sedan ett nytt beslut där, och sedan något annat, och sedan att det tas tillbaka, och sedan framåt igen. Det fungerar inte så. Om man verkligen vill ha något och manifestera det, måste det vara tydligt, det måste vara koncist, och det måste ha stort fokus inom varelsen.

Det vi ser i individer som vill manifestera och sedan inte uppnår det, så beror det på att de inte är tydliga med vad de verkligen vill. De ändrar uppfattning. De kommer i konflikt. De skapar orsaker till varför de inte får det. Så det måste vara kristallklart vad de vill manifestera, och sedan måste fokus ligga på det tills det sker.

Så vi ska säga till dem som inte lärt sig kraften de har, eller använt kraften de har att skapa sina liv precis som de vill att det ska vara, att börja med något litet. Att påbörja processen med att lära sig kraften de har inom sig med något litet. Vi ser att misslyckanden inträffar när det är mycket manifestation som begärs, men de vet inte hur man manifesterar någonting litet. Så det är vårt perspektiv. Namaste.

OWS: Och vi vill lägga till ytterligare en sak här. När ni använder termen ”kristallin”, få er vision ”kristalliserad” och sådant, tänk på vad det egentligen handlar om. För ni kristalliserar er cellulära struktur, eller hur? Och ju mer ni gör det, desto mer blir er vision kristalliserad inom er. Allt leder till fantasin, föreställningsförmågan, och föreställningsprocessen, vilket leder till mycket snabbare manifestation också. Allt fungerar ihop här. Och ni går i den riktningen.

Någon annan fråga nu?

Gäst: Kan jag bara säga det här då? Jag lägger bara ut det, och ni kan säga ja eller nej. Så jag hör er säga att det egentligen inte finns någon giltighet i konceptet att vårt Högre Själv vill ha det på en plats, som är annat än vad vi försöker manifestera, och att det är därför det inte händer. Det finns ingen giltighet i det konceptet, är det korrekt?

Shoshanna: Vi ska dela här.

OWS: Ja, gör gärna det.

Shoshanna: Vi ska dela här. Får vi dela, Kära Syster.

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Målet med andlighet, och att erkänna helheten hos den varelse du är, är att gå samman med ditt Högre Själv. Så om varelsen befinner sig på en lägre vibration och inte går samman med sitt Högre Själv i beslutsprocessen att manifestera det den vill ha, då kommer inte manifestationen att bära frukt. Det finns ingen konflikt här. Det är bara en frånkoppling. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Är det några andra frågor här

Gäst: Hej.

OWS: Ja?

Gäst: Jag vet egentligen inte hur jag ska ställa den här frågan, men jag ska bara se vad som händer. Igår gick vi liksom genom en gammal cykel som hoppade fram. Och jag kände igen cykeln direkt, eftersom den triggade lite trauma ganska snabbt. Och jag undrar om jag genom att lägga märke till den så snabbt, och agerade så gott jag kunde och avlägsnade oss från detta, om jag bröt cykeln? För jag vill verkligen inte gå genom den igen, så jag hoppas mitt tidiga igenkännande av den hjälpte mig rensa bort den cykeln, om det låter vettigt. (Skrattar)

OWS: Vi ska säga att igenkännande är den första delen. Accepterande är nästa del. Så att acceptera det, och låta det vara, och sedan gå bortom det, förstår du?

Gäst: Ja. Tack.

Shoshanna: Vi kan dela på detta. Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, de mönster man föds in i, i dessa inkarnationer, är de mönster man vill bryta. Det är så det fungerar. Så du, tillsammans med många varelser deltar i människornas experiment med att bryta mönstren och få kontroll över det högre vibrationella själv som till fullo vill delta med er.

Så det vi ska säga nu är att när det finns ett mönster att bryta som ni kallar trauma, som traumatiserar den varelse ni är, och kanske varelserna omkring er, och att ni är medvetna om mönstret skapar verkligen möjlighet att bryta det, förstår du.

Vi ska dock säga att du kommer att uppleva detta igen tills det blir helt och hållet löst. Du kan få se det igen. Och när du ger det uppmärksamhet, ger du det kraft. Så vi föreslår att varje gång ett mönster kommer fram som inte är i linje med ditt Högre Själv, och skapar trauma för dig och andra, erkänn det snabbt, men delta inte i det, förstår du. Gå bort från det. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Ok.

OWS: Finns det några andra frågor nu? Inget mer? Då är vi klara. Shoshanna, har ni något avslutande medddelande?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då säger vi bara att fortsätt komma ihåg att allt sker precis som det måste just nu, och nästa stund baserat på stunden innan det, och alla stunder på det innan, och så vidare, skapar nästa och ytterligare stunder. Det är så det fungerar. Så, med den förståelsen, använd denna kreativa process för att skapa stunderna framåt och det liv framåt ni vill ha.

Shanti. Frid vare med er. Var Ett.

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...