Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 21 april, 2021

Kära er alla,

vilka unika tider det är! I denna stund genomgår jorden en transformation som ingen kunde ana för mindre än ett par år sedan. Även ni som länge varit medvetna om att stora förändringar varit på väg kunde inte föreställa er vad som komma skulle. Och det är helt ok, faktiskt är det mer än ok, det är som det ska vara. För inget är fixerat, allt är föränderligt och framtiden skapas i detta nu. Framtiden är redan här, det handlar om att öppna upp sig för den. Allt det ni önskar finns redan. Dess motsats finns också, men det är du, ditt fokus, som bestämmer vad som ska växa och vad som ska krympa. Därför är det så viktigt  att vara kopplad till kärleken. Därför är det så viktigt  att se det ljusa och högsta och vackraste i sig själv, i sitt liv och i allt omkring dig. I andra människor, i djuren, växterna, naturen. Att inte döma din nästa men se det högsta i honom/henne.

Många Mästare har kommit till er och visat er Fridens Väg, Kärlekens väg. Jesus var en sådan Mästare, Gautama Buddha var en sådan Mästare. Låt dig inspireras av dem, se dem som praktiska förebilder i hur att leva era liv.

Uppskatta det vackra. Blunda eller vänd andra kinden till det du tycker mindre om. Lämna det som gör ont, gå mot det som gör gott.

I denna stund är stora delar av de mänskliga samfunden över jorden nedstängda. Människor sitter instängda i sina lägenheter i så kallade lockdowns. Man kan se det som en stor prövning eller som en stor möjlighet. Prövningar innehåller möjligheter, glöm aldrig det.

Det är viktigare än någonsin att vara stabil i kärleken, att gå in i det inre hjärtat och vara stabil i kontakten med det inre hjärtat, för när du är stabil i ditt inre så är du stabil i din kontakt med Skapelsen, med Gud. Och den som är stark och stabil i sin inre kärlek har en enorm möjlighet att påverka världen nu, för ni hör alla ihop, ni är alla bröder och systrar, ni är alla del av samma familj och era psyken, era hjärtan och era själar hör ihop. På energinivå är ni alla sammankopplade med varandra. Därför är det så viktigt med globala meditationer i denna tid, därför är det så viktigt med egna privata meditationer i denna tid, därför är det så viktigt med all aktivitet som kopplar upp dig till ditt högsta och allra vackraste jag i denna tid.

Ni har nu en stor möjlighet att inte enbart påverka era egna liv, utan även påverka hela mänskligheten, för ni sitter ihop, energimässigt är ni alla sammankopplade. Med vissa har du starkare band så klart, men ni hör alla ihop.

Lyssna på de som väljer Kärlekens väg, ta avstånd från de som sprider rädsla och splittring.

När ni mediterar i Kärlek så lyser ni som ljusa stjärnor på Jordens yta, ni växer och växer, ni blir fler och fler och ert ljus blir starkare och starkare.

Så ha förtröstan, håll ditt fokus i glädjen, i friden inom dig. Vet att när du fokuserar på kärlek och glädje, när du uppskattar saker omkring dig, vad det än må vara och hittar frid och uppskattning i livet, hur det än ser ut, så lyfter du dig och öppnar upp dig. Du öppnar upp dig för det du önskar, du öppnar upp dig för allt det som är glädje och kärlek för dig.

Låt ditt hjärta fyllas till bredden av kärlek, låt ditt sinne stillas i frid och uppskattning, bara VAR i stunden som ÄR och gör det bästa av den, gör det bästa av den och se det högsta i dig och i andra och vet att när du gör det så växer ljuset i dig och därmed i de omkring dig.

Du behöver inte predika, du behöver inte försöka påverka, nej snarare ska du bara slappna av och ha tillit till kärleken, ha tillit till glädjen, ha tillit till friden. Vet att dessa krafter är så starka att om du bara öppnar upp dig för dem och släpper in dem i ditt liv så kommer de att växa och växa och växa.

Jag önskar er kärlek, frid och glädje.

Er broder i Ljus,

Sanat Kumara

Du gillar kanske också...