KaRa och “En Som Tjänar” OWS via James McConnell och Shosanna, 14 november 2021

 

KaRa och “En Som Tjänar” OWS via James McConnell och Shosanna, 14 november 2021

 

KaRa (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är KaRa. Jag kommer nu som Plejadernas Sändebud till denna planet, till detta kollektiva medvetande hos människan. Jag är här för att följa upp er tidigare diskussion om ”systemförstörare”.

Vad gör er till systemförstörare? Ni vet redan, var och en av er djupt inom er, att ni redan är det. Ni vet att ni är här av en anledning. Ni vet att ni är här för ett syfte. Ett uppdrag och ett uppfyllande av löftet. Ett löfte som gavs för länge, länge sedan. Och här är ni nu som dessa systemförstörare, för att spränga ännu ett system vidöppet, som ni har gjort många gånger tidigare, i många olika system, olika galaxer, olika planeter, kanske till och med olika universum. Och här är ni nu, vid kulminationen av detta system.

Detta system som inte längre fungerar, inte längre fungerar till förmån för människans kollektiva medvetande. Det kan inte det. Det har uppfyllt sitt syfte, denna illusion. Denna tredimensionella illusion, som ni fortfarande befinner er i, har fyllt sitt syfte. Den behövs inte längre.

Ni måste förstå och inse, att ni både är och inte är en del av denna illusion. Ni är en del av den så mycket ni vill. Men ni kan också vara separerad från den så mycket ni vill. För den håller er inte fast om ni inte låter den göra det.

Nu vet ni alla att ni i evigheter har fått höra lögner här i denna illusion. Men innerst inne kände ni alla till de djupare sanningarna, och att dagen skulle komma då dessa sanningar uppenbarades, och nu avslöjas de. Eftersom de i skuggorna inte längre kan vara där. De för fram sanningen, även om de inte vill det. Men de förstår att de måste föra fram sanningen. Och de gör det på väldigt löjliga sätt, precis tillräckligt för att de som ännu inte har vaknat ska börja vakna. Att börja vakna upp till det vi kallar, och många av er kallar, det ”nonsens” de håller på med. För det är verkligen det. Men det har ett syfte. Allt detta har det.

Alla liv här har ett syfte. Och de av er som har sagt och fortfarande säger ”Jag vill bort!” Ni är inte redo att lämna detta ännu. Ni är inte klara med era uppdrag. De är fortfarande en del av er, och ni måste förstå att ni fullt ut måste vara med till slutet. Ni är inte de som är redo att lämna era fysiska kroppar. Det är ni som är menade att gå igenom detta, och ta er fysiska kropp med er igenom, och gå er egen väg genom uppstigningen. Att vara i den första vågen av uppstigning, som närmar sig snabbt.

Men det kommer bara att hända när ni alla är redo att få det att hända. Det är ni som kallar Händelsen till er. Den stora Omvandlingen. Det är ni som gör det. Och ju mer ni ber om det, desto mer ser ni illusionen för vad den är, och desto mer vägrar ni att vara en del av den, inte delta, som ni har hört många gånger. Att inte vara en del av systemet annat än då ni kan öppna det och skapa ert eget system. Och det är vad ni alla håller på att göra. Varje gång ni säger ”Nej!” så skapar ni ett nytt system. Ni adderar det till människans kollektiva medvetenhet och höjer den medvetenheten. Höjer vibrationsfrekvensen här på planeten. Varje gång ni säger ”Nej, jag kommer inte att följa det! Jag kommer inte att följa med! Jag kommer inte att vara en del av det här systemet längre!” Varje gång ni har tänkt så, även om ni inte tillkännager det, varje gång ni tänkt så, så går den tanken in i människans kollektiva medvetande. Det går in i det universella sinnet. Varje tanke och ord ni säger. Kom ihåg det. Kom ihåg att tankarna och orden ni säger, är en del av det större kollektiva medvetandet och blir en del av det, och finns där nu. De orden, de tankarna finns där nu, för att alla som ännu inte är vakna ska börja vakna. För de tar de tankarna till sig. Och det hjälper dem att minnas varför de är här.

Och ja, det är sant att många över hela planeten vid denna tidpunkt lämnar sina fysiska former och går igenom dödsprocessen. Men de gör det för att bana väg för alla som kommer efter. Inte för att lämna sina fysiska kroppar, utan för att ta sina kroppar och gå vidare med dem. Vissa har valt att lämna, många har vid den här tiden valt det. Men alla ni har inte gjort det. För om ni gör det, om ni bestämmer er för att ta ert liv, då uppfyller ni inte ert uppdrag. Ni kan då inte uppfylla ert löfte. Det är naturligtvis upp till er. Och vi vet att det finns de av er som ibland överväger det. Det är inte upp till er att bestämma. Det är upp till ert Högre GudsSjälv att fatta dessa beslut. Tänk på det. Fundera på det.

Allt jag säger er nu, allt ni har hört från alla de olika Uppstigna Mästarna, Galaktikerna och Agartherna som har arbetat med er, med denna grupp, med Ancient Awakenings under ganska lång tid nu, och alla de som senare resonerar till dessa ord, som tar till sig dessa ord inom sig, förstår sanningarna som ges till dem. Ni får höra sanningen. Och ni känner igen sanningarna på grund av det var och en av er är.

Jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Och vill att ni fortsätter med ert uppdrag. Precis så som vi fortsätter med vårt uppdrag nu, med att hjälpa planeten Jorden, Gaia, och alla människor här på planeten så mycket vi kan.

 

(OWS) EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här. Och Shoshanna är här.

Och vi är redo att fortsätta med denna show. Och det är verkligen en show i många avseenden, som ni hört. Men vi har också sagt, och ni har hört det många gånger från olika källor: gör er redo, för slutet av den här showen kommer att bli spektakulär! Häng bara kvar, okej?

Vi är redo för era frågor om ni har några. Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu och prata om ni har några frågor.

Mycket bra energi här förresten. Mycket bra energi, verkligen, när vi förbereder det här rummet som vi är i nu. Vi förbereder det för ert nästa Advance. Och de av er som kanske inte vet vilket Advance vi pratar om, så brukade det kallas ’retreat’. Vi kallar det inte så längre, eftersom ni inte för er eller drar er tillbaka från någonting. Ni går framåt i er uppstigningsprocess. Så vi förbereder det här utrymmet, det här området, för ett fantastiskt firande som kommer när ni är här, både fysiskt och när ni är här och deltar i en video, en Zoom-konferens, som vi förstår det.

Hur som helst, vi är redo för era frågor om ni har några.

Gäst: Hej. Jag undrar om vi kunde vända på steken, så att ni var vi som lyssnade på samtalet, och vi var ni, de Uppstigna Mästarna, vilka frågor skulle ni då ställa till oss?

OWS: Det är ett väldigt intressant sätt att se på saker och ting. Fast vi kan inte göra så, för vi är inte ni. Och ni är inte vi. Ni jobbar dock på det.

Allt detta är en del av träningen här som ni jobbar på, att bli de Uppstigna. Att vara i den situation som vi befinner oss i, och ni rör er snabbt för att bli det också, och då kommer ni att hjälpa till. Många av er kommer också att besluta sig för att komma tillbaka. Ni kommer att stiga upp, ni kommer att gå igenom den, och ni kommer att vara de Uppstigna, men ni kommer att komma tillbaka och hjälpa många att sedan gå vidare i nästa uppstigningsvåg, som kommer att vara möjlig och kraftfull här på denna planet.

Vi kan också att säga att vi har varit där, vi har gjort det och kommer inte att vilja göra det igen. Förstår ni? Vi har varit i er situation tidigare. Många av oss har haft inkarnationer här på denna planet. Vi har varit olika individer vid olika tidpunkter. Vi har upplevt mycket av det ni upplever. Och vi vill inte göra det igen vid det här laget, förstår ni? Så vi kan inte riktigt ge dig svar din fråga så som du ställer den, eftersom vi inte nödvändigtvis skulle ställa samma frågor som du. Kanske Shoshanna kan …

SHOSHANNA: (JoAnna’s Högre Jag, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi kan inte det.

OWS: Okej, då. Jag hoppas att detta hjälper dig lite, även om det kanske inte var det du letade efter. Men som du vet, när du ställer frågor så ger vi inte nödvändigtvis de svar du vill höra, bara sådant du behöver få höra vid olika tidpunkter.

Shoshanna: Vi vill bidra här.

OWS: Ja?

Shoshanna: Käre Bror, får vi ställa en fråga till dig?

Gäst: Självklart.

Shoshanna: Käre Bror, vad skulle du vilja att vi frågade dig?

Gäst: Sättet för att gå vidare, det rätta sättet att göra det på, för att se till att vi kommer att stiga upp på det sätt som vi planerade innan vi reinkarnerade.

Shoshanna: Jag förstår, Käre Bror. Och vi vill då säga att det mänskliga medvetandet i det tredimensionella riket inte förstår tålamod, förstår inte timing utan önskar att allt ska ske snabbt. Det vi vill berätta för er är att ni alla är på en resa till uppstigning och att ni upplever den. Men det är inte er mänskliga timing, förstår du. Det är gudomlig timing. Det vi kommer att berätta för dig är att du ska göra allt du kan för att lyssna på det som är din högre vägledning, ditt Högre Jag, ägna den mänskliga tiden åt att engagera dig med ditt Högre Jag, och förstå bara att allt du gör längs din väg är meningsfullt, och kommer att leda dig till det rätta resultatet av gudomligt medvetande. Namaste.

OWS: Mycket bra. Vi är redo för nästa fråga om det finns någon.

Gäst: Jag har en fråga, tack.

Min fråga är, det sägs hela tiden att vi kommer att stiga upp, och sedan kommer vi att komma tillbaka. Om våra kroppar inte rör sig uppåt eller går någonstans, vad innebär det då att ”komma tillbaka”? Jag tror att jag vet, men jag är inte riktigt säker på hur jag ska sätta ord på det. Men vad betyder det när ni alla fortsätter att säga att några av oss kommer att göra ett val med att komma tillbaka, och hjälpa till i den andra vågen?

OWS: Vi talar om detta i termer av när ni rör er genom slöjan så att säga, eller går igenom uppstigningen och bli de uppstigna, då kan ni fritt gå vidare därifrån, vilket många av er kan besluta er för att göra, och då vila och koppla av åtminstone ett tag, vilket vi kallar ”R&R”. Men några av er kommer dock fortsätta att vilja följa och stå till tjänst här. Och ni kommer då lätt att kunna falla tillbaka till de lägre dimensionella frekvenserna igen, men inte förlora er själva i det, förstår ni? Det är skillnaden här. Ni kommer inte att förlora er själva igen. Ni kommer helt enkelt att fritt kunna gå fram och tillbaka mellan de dimensionella frekvenserna, eftersom ni fortfarande kommer att vara en del av utvecklingen här. Till skillnad från vissa av oss som inte kommer tillbaka till dessa lägre frekvenser. Inte för att vi är rädda för att förlora oss själva i dem, men det finns ingen anledning för oss att göra det. Men ni kommer att hitta en anledning, för ni kommer tillbaka för era nära och kära. Många av er kommer att besluta sig för att göra det, medan andra inte kommer det. Det kommer att vara upp till er. Valfrihet, förstår du? Shoshanna, har du något att tillägga till det?

Shoshanna: Vi finner att den personen som talar har en djupare fråga hon inte ställer. Så vi ber henne ställa den djupare frågan.

Gäst: Ja, (skrattar), det har jag, men det är svårt för mig att sätta ord på det, till och med för att ens själv kunna förstå. Som med det att vi kommer tillbaka för att hjälpa till att väcka människor, som våra familjer. Vi kan göra det genom det vi säger, eller så kan vi använda en dag, och sedan gå tillbaka. Jag vill vara med Min Älskade, min Kära. Jag vill inte lämna honom igen. Så då kan jag kan bara fortsätta att gå fram och tillbaka, och fortfarande vara här för att hjälpa till i nästa våg eller vilken som helst. Det stämmer, eller hur?

Shoshanna: Kära Syster, vi vill lägga till ett perspektiv här, om vi får. Får vi göra det?

Gäst: Ja. Jag skulle älska det.

Shoshanna: Kära syster, det du känner i detta ögonblick i tiden är baserat på ett tredimensionellt medvetande, och en tredimensionellt synsätt, förstår du. Så kommer du inte att känna. Du kommer inte att känna dig vilsen. Du kommer inte att känna dig frånkopplad. Du kommer inte att känna dig avskild då du tagit dig bortom den tredimensionella sfären. När en individ väl uppnår gudomligt medvetande, förstår de helt att de är anslutna till vem de än vill vara anslutna till, eftersom upptäckten av enhet är tydlig. Eftersom tanken om sann enhet med varje varelse i universum är kristallklar, förstår du.

Så det du känner nu är mer en program-känsla från denna tredimensionella sfär som har dessa övergivnings-program, vilsenhets-program, och bortkopplings-program som körs genom det tredimensionella medvetandet. Dessa program är falska. De är inte sanna, förstår du. Så när du väl passerar detta medvetande i den tredje sfären som gör dig besviken, kommer du inte att ha några känslor av frånkoppling, förstår du. Och du kommer att vara fri, som de säger, att röra dig i universum. Och det som du kallar Din Älskade, kommer att finnas där när du knäpper med fingrarna. Du kommer aldrig att tappa kontakten, du kommer att förstå den, förstår du. Namaste.

OWS: Mycket bra. Mycket bra.

Gäst: Jo tack. (Skrattar) Det övergår mitt förstånd, fast inte helt och hållet. Jag antar att jag bara måste ha tålamod.

Shoshanna: Kära Du, det övergår inte ditt förstånd. Det stämmer inte. Det är helt enkelt för främmande för de flesta att kunna förstå att detta rike är tungt! Och du kommer att bli befriad från det. Det är vad du behöver veta. Namaste.

OWS: Ja.

Gäst: Okej. Tack så mycket.

OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor här?

Gäst: Ja. Hej kära ni. Först och främst vill jag säga, beträffande budskapet från KaRa och allt, att det jag uttryckte var aldrig en avsikt att lämna denna Jord, eller ta livet av mig, eller något liknande. Men det jag har funderat på är att jag känner att jag har gjort så mycket, har gjort min del och gjort mycket för kollektivet, och lagt ner mycket tid på skrivande, på medvetandet och allt sådant. Kan jag inte bara göra något för att driva mig själv igenom uppstigningsprocessen och komma till andra sidan? Finns det inget sätt att göra det på? Eftersom jag känner att jag har en ganska hög frekvens, högre än någon annan runt mig, kan jag då inte bara göra det? Finns det inte något sätt att bara göra det på?

OWS: Självklart. Du kan göra det när som helst. Det är nästan så att du kan stampa ner klackarna tre gånger och sedan vara hemma, förstår du? Det finns inget som hindrar, man behöver inte gå igenom allt kaos och alla prövningar, allt det som du har gått igenom. Och vi kan säga det för att vi gjorde det. Vi, som nu är de Uppstigna, var en gång inte det. Vi gick igenom processen med vår uppstigning, utan att behöva gå igenom en kollektiv uppstigning, som ni gör här. Så det är alltid möjligt. Du kan göra det när du vill.

Men programmeringen från ditt tredimensionella medvetande och allt som är associerat med denna tredimensionella illusion, håller dig kvar här för att kämpa dig igenom allt detta, förstår du? Du behöver inte kämpa. Men du tror att du behöver det, så därför gör du det, förstår du? Och vi talar direkt till dig som ställer frågan, eftersom du känner att du kämpar väldigt mycket just nu. Och vi säger till dig att du inte behöver göra det. Du måste släppa taget och låta ditt Högre GudsSjälv föra dig igenom detta. Det kan finnas vissa kamper, och det kommer fortfarande att finnas en del möda, men ju mer du kan släppa allt det där, desto lättare kommer det att bli för dig. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi har ett perspektiv här. Får vi dela, kära syster?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära syster, varelserna i detta tredimensionella medvetande är fasthållna, förstår du. Det finns ett mycket starkt fasthållande. Och om man inte känner igen det och drar sig bort från det, så kommer de att fortsätta att vara det, förstår du.

Nu säger du att du vill gå vidare. Men det kommer du inte. Du kommer inte gå vidare förrän du lösgör dig från dina nuvarande omständigheter, förstår du. Allt du gör, om vi får ge dig detta perspektiv, måste vara att frigöra dig. Och det här är så starkt att någon skulle kunna erbjuda dig en herrgård att kliva in i! Men du kommer inte att anta erbjudandet eftersom du lever i ett fasthållande, förstår du. Vi ber om ursäkt för denna direkthet. Men detta är vad alla genomlever som inte kan avskilja sig från smärtan och frustrationen i det tredimensionella medvetna sinnet. Det är fasthållandet, och du måste, om du vill gå vidare, släppa taget. Namaste.

OWS: Om du vill stiga upp, släpp då allt som håller dig fast. Det är så det fungerar.

Gäst: Ok, tack Kära Du. Susan är faktiskt den första jag planerar att ringa efter det här samtalet. Så långt är det redan klart. Men tack, jag uppskattar det.

Shoshanna: Kära syster, får vi tillägga?

Gäst: Ja, det får ni.

Shoshanna: Kära Syster, du får inte vid denna punkt i ditt liv, om du vill vara obunden, oroa dig för hur det kommer att bli, förstår du. Detta är det svåraste för människor att kunna förstå. Fast det finns många exempel på de som har vågat sig ut, och hittat sin väg utan att veta vart vägen skulle leda, förstår du. Om en människa vill vara obunden, så måste de också vara obundna till hur saker och ting kommer att bli. De måste röra sig med flödet av sitt Högre Själv. Namaste.

OWS: Kom ihåg att när Yeshua började sin mission så sa han till de som skulle bli hans efterföljare, ”släpp allt och följ mig.” Vissa gjorde det men andra inte, förstår du? Det är så det fungerar. De gick i blind tro. De var obundna, förstår du? Tänk på det.

Finns det några ytterligare frågor här innan vi släpper kanalen? Några ytterligare frågor?

Gäst: Hälsningar. Jag ville ställa en fråga om att kanske några av oss redan har stigit individuellt. Men då var kraven att oavsett om vi var individuellt uppstigna eller inte, så har vi glömt och var tvungna att gå igenom slöjan, var tvungna att uppleva förlusten av våra förmågor om igen, och att vi inte var uppstigna för vår skull utan för att hjälpa till i gruppuppstigningen. Och jag ville också fråga om begreppet acceptans, att acceptera att vi redan är uppstigna, att acceptera att vi frivilligt ställde upp för denna inkarnation, och att vi gick med på att uppleva ett liv igen som om vi inte hade varit uppstigna, eftersom det var kraven, och acceptera att allt är bra, att vi är till tjänst och att vi redan är där, och det finns inget annat att göra än att bara acceptera. Tack.

OWS: Vi hör inte någon direkt fråga här från dig.

Shoshanna: Vi kan dela.

OWS: Ja, tack.

Shoshanna: Vi ber om ursäkt för att vi klev in.

OWS: Det behövs Ingen ursäkt.

Shoshanna: Kära Bror, får vi dela med oss?

Gäst: Varsågod. Tack.

Shoshanna: Käre Bror, vi vet vad du tänker. Vi känner din känsla, och vi måste dela detta, förstår du. Vi måste ställa en fråga här. Kan du lära ut matematik om du inte kan matematik?

Gäst: Absolut inte.

Shoshanna: Så kära du, det som händer här på denna planet är att du, som en uppstigen varelse, steg ner. Steg ner för att hjälpa till. Ja. Du är en uppstigen varelse på en annan nivå, men här anmälde du dig frivilligt för att hjälpa alla dessa varelser, som inte har någon aning om vad i helskotta som pågår. Så för att du ska kunna göra det måste du lära dig matematik! Du måste lära dig hur de känner. Du måste lära dig att bli en av dem. Du måste lära dig att vara medkännande. Du måste lära dig att lyfta upp dem, förstår du. Vi har redan varit där. Alla ni har varit där. Men för att hjälpa en hel ras att ta sig dit, så måste du bli en av dem. Verkar det vettigt, Kära Bror?

Gäst: Ja det gör det. Tack så mycket. Mycket fint.

Shoshanna: Namaste. Namaste.

OWS: Mycket bra, mycket bra. Vi är redo att gå vidare nu och släppa kanalen. Shoshanna, har ni något avskedsmeddelande?

Shoshanna: Ja, det har vi. Kära Bröder och Systrar, varje gång ni tar ett andetag måste ni förstå vilka ni är. Ni måste förstå att detta är den rätta vägen, och att allt ni gör är för de ni tjänar, det är därför ni är här. Namaste.

OWS: Och vi kommer helt enkelt att säga, fortsätt att vara de systemförstörare ni kom hit för att vara. Ge inte upp. Fortsätt bara. Låt inte systemet ta er tillbaka till programmeringen. Släpp den. Gå vidare bortom den. För när ni gör det kommer ni att finna att ni blir mer och mer obundna till de olika saker som hållit er i denna tredimensionella illusion. Släpp taget. Gå vidare. Mycket bra. Vi är redo att släppa kanalen.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Shoshanna: Namaste.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...