Uppstigningsenergin med “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell och Shoshanna 12 april 2022

 

 

Uppstigningsenergin med “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell och Shoshanna 12 april 2022

 

UPPSTIGNINGSENERGIN (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Uppstigningsenergin. Jag kommer vid denna tid för att vara med er, för att kunna uttrycka mig med er i dessa stunder.

För jag går från plats till plats, från system till system. Varhelst det sker en uppstigningsprocess, där kommer jag att finnas, och där är jag.

Och i detta ögonblick i er uppstigningsprocess, är jag här för att kunna uttrycka och dela en öppning med er. En öppning som sker just nu i denna stund. Ni kommer till en stor händelse. Inte så mycket en Solblixt, även om det finns en möjlighet och verkligen en potential just nu.

Men ni närmar er en medvetenhet. En tid av medvetenhet som kommer att ta er bortom det gamla uttrycket av den gamla illusionen i den tredje dimensionen, och ta er in i de högre vyerna som ni alla vill vara i, som ni alla vill uppleva.

Och genom er vilja skapar ni. Det måste ni inse. Bara genom att önska det ni vill, i de visioner ni kan ha eller i era drömmar, skapar ni det högre uttrycket av den femte dimensionen här på Jorden.

Ni tar himlen till Jorden! Ni måste förstå det. För vad är himlen? Det är det femdimensionella uttrycket och bortom. Det är himlen. Och ni tar det till Jorden här och nu i denna stund. Alla ni.

Alla ni uttrycker er som ett medvetande som går samman, även om ni är individuella medvetanden så uttrycker ni er alla som ett. Det här händer mer och mer. Speciellt hos de av er som är Ljuskrigare, ni är de som sprider ljuset, även när ni kanske inte är medvetna om att ni gör det – helt enkelt genom era tankar!

Era tankar flödar ut varje gång ni har en tanke. Och om det är en positiv tanke, som vi upplever här att ni uttrycker mer och mer, blir sedan ett positivt skapande. För de som tar emot dessa tankar tar sedan till sig dem, och känner dem inom sig. Och när de känner det, höjer de sin vibration. Och när de höjer sin vibration, då höjer den kollektiva medvetenheten vibrationen mer och mer. Det går inte att stoppa, som ni har hört många, många gånger. Det kan inte stoppas, kommer inte att stoppas.

Och den händelse jag talar om kommer just nu till er. Ni uttrycker mer och mer att sanningarna ska komma fram. Och fram måste de komma. De kan inte hållas tillbaka. De som har försökt hålla tillbaka sanningen kan inte längre göra det. Och ni förstår det. Det är fortfarande för de som kan se och höra, men det är många fler ögon och öron som också öppnar sig.

Så allt detta kommer under våren ni nu är inne i. Och när våren fortskrider, kommer ni att uppleva mycket som skapar förändring i världen. Ni kan se det nu. Ni kan titta på allt som finns där redan nu, även inom illusionen, och ni kan se den kollapsa överallt. Det kan inte stoppas och kommer inte att stoppas.

Men det är upp till var och en av er, att inom er höra kallelsen om att nu nå ut mer och mer, och uttrycka vad ni vet. Uttryck er medvetenhet. Och ännu viktigare, uttryck ert Ljus till alla som är redo att ta emot det.

Och jag kan berätta för er nu, att allt fler ropar efter Ljuset. De vill ha Ljuset. De vill ha sanningen. De vill inte hållas kvar i mörkret längre. Och de ska inte hållas i mörkret. Eftersom Ljuset lyser fram överallt. Och ni bär Ljuset! Ni bär Kristusmedvetandet till alla delar av världen.

Så jag vill att ni mer och mer ska se de olika platserna runt om i världen, se de mörka fickorna som fortfarande finns och sänd ljus till dem. Skicka ljus till alla områden ni känner till.

Men vet också att när ni sänder ljus till de områden där ni tror att det finns mörker – så kanske det inte är så, eftersom allt som berättas för er i många avseenden är en del av illusionen.

Men återigen, om ni letar efter sanningen kan ni finna den. Och många av er börjar förstå vad som är sant och vad som inte är det. Ni börjar förstå att ni kan skilja på vad som är sant eller inte.

Så fortsätt föra detta framåt, för denna högre nivå av förståelse och förmågan att urskilja vad som är rätt eller fel för er själva, för er, men inte för alla, för det finns inget rätt eller fel för alla. Ni behöver helt enkelt följa de universella lagarna – inte lagarna från era 3D-regeringar – utan de lagar som ni djupt inom er vet att ni ska följa. Det är vad ni behöver göra mer och mer och mer.

Och vi upptäcker – att vi alla är en del av Uppstigningsenergin, även om jag förkroppsligar denna Uppstigningsenergi vid denna tidpunkt, och kommer att fortsätta att göra det, men vi av det högre uttrycket för denna energi, är alla medvetna om er alla, och följer alla era rörelser när ni fortsätter att gå igenom denna process.

Alla era guider arbetar med er. Ni är aldrig ensamma. Förstå det. Och när ni fortsätter att röra er genom uppstigningsprocessen, kommer ni att få fler och fler av dessa guider som uttrycker sig och visar er vägen. Och de guidar er till nästa del i ert uppdrag.

Så allt händer. Som ni har hört många gånger så händer allt precis som det måste, i det ögonblick det behöver ske. Så bara tillåt. Tillåt. Precis som att James här, nu tillåter mitt uttryck att komma igenom, även om han var något återhållsam då jag visade mig för honom i en dröm, men jag fick honom att förstå att han skulle föra fram detta budskap. Han var något återhållsam, men har nu tillåtit det.

Och vi ber er nu, jag ber er nu, att tillåta uttrycket att komma genom er närhelst tillfälle ges. Och jag kan berätta att möjligheterna kommer att börja dyka upp mer och mer.

För när dessa händelser fortsätter att komma fram här, kommer ni att känna förståelse för det när det händer. Och det kommer att driva er vidare till nästa fas av ert uppdrag. Och nästa fas går ni in i precis nu.

Det är allt jag har till er just nu. Jag kommer att vara med er under hela denna process, och jag kommer att uppmuntra er och era guider att uppmuntra er att fortsätta gå igenom denna process, och finna den totalt någon gång inom en inte alltför avlägsen framtid, och ni kommer att helt gå igenom er uppstigning när ni är redo att göra det.

Frid och kärlek till er alla, mina kära bröder, systrar, vänner och barn, som finns här för att uttrycka sin kärlek och sitt ljus.

 

EN SOM TJÄNAR, (OWS) (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här, och Shoshanna är här. Och vi börjar er stund med frågor och svar om ett litet ögonblick. Vi måste dela detta med er: det är viktigt för er att ta detta budskap ni fått och dela det med alla ni kan, alla som har en aning om att de behöver öppna upp sig för de högre sanningarna inom dem, och som börjar förstå att det finns så mycket mer än det de fått höra. Dela detta budskap med alla som befinner sig i den inledande uppvakningsprocessen, eller redan har börjat uppvaknandet och går framåt. Låt den gå ut över internet överallt där den kan. Men bekymra er inte om resultaten. Låt universum sköta det, som det behöver. Och förstå att ni är dessa budbärare, dessa Ljusets budbärare.

Ni är Vägvisarna, som ni har hört, och definitivt Systemförstörare. För bara genom att ni vägrar att följa dessa påbud, de mandat som kommer från era regeringar, har ni spridit Ljuset och öppnat upp fler och fler människors ögon och öron för att kunna se och höra. Och det är viktigt för er att fortsätta göra det, för ni kan inte vara en del av systemet och samtidigt bryta det. Det funkar inte. Ni måste mer och mer gå utanför systemet.

Nu innebär inte det att lämna systemet. Det innebär att ni går bortom det. Att vara medveten om systemet som det är, men inte bli en del av det. Tillåt inte att det håller er fast. Och fler och fler av er frigör er.

Och när vi talar till fler och fler av er, så talar vi inte bara till den här gruppen som hör dessa ord nu, utan till alla de som hör och läser dessa ord efteråt. Det är viktigt, eftersom ni alla är i detta tillsammans, för att åstadkomma den stora förändringen som finns precis runt hörnet nu.

Vi är redo för era frågor nu om ni har några. Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu. Finns det några frågor?

Gäst: Jag har en fråga, En Som Tjänar.

OWS: Ja?

Gäst: Tack. För några år sedan gjorde jag en ceremoni i Mexiko och jag hoppade ner i en cenote som var riktigt, riktigt, riktigt mörk. När jag kom ner och sedan kom tillbaka upp i vattenytan, började jag få en väldigt stark bild av att solen var helt mörk. Och jag såg två solar: en riktigt, riktigt svart i förgrunden och en riktigt ljus bakom den. Jag fick bilden, men jag tänkte aldrig mer på den. På sistone, när jag tränar på att titta på solen, börjar jag se den bakom den strålande solen. Jag ser den strålande solen framför, men jag uppfattar också att bakom den finns en liten bit av den mörka solen som jag tidigare såg. Kan ni hjälpa mig att förstå detta?

OWS: Vi kan berätta för dig att du upplever det vi talade om tidigare, eller så berättade vi det för James, för att ni skulle kunna prata om att du upplever den femdimensionella solen, som i vissa fall kan ses bakom den fysiska solen, er tredimensionella sol. Och du hade en bild av att du sett den andra solen, den som verkar finnas bakom. Den finns egentligen inte bakom, den finns bredvid i en högre dimensionell frekvens.

Och fler och fler av er kommer att börja uppleva denna femdimensionella sol, när ni fortsätter att stiga i vibration och fler och fler fortsätter att öppna ögonen här i termer av att verka genom ert tredje ögats centrum. Shoshanna, har ni något att tillägga?

Shoshanna: (JoAnna McConnell’s Högre Själv, kanaliserat av JoAnna McConnell)

Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Var detta tillräckligt för dig?

Gäst: En Som Tjänar, kan du snälla hjälpa mig att förstå detta: Då, när jag hoppade ner i den där cenoten då såg jag den svarta solen framför, den svarta solen fanns i solen. Och jag såg den ljusa solen bakom.

OWS: Ja.

Gäst: Men nu ser jag den ljusa solen framför, men jag ser fortfarande en liten liten del av den svarta solen. Kan du förklara varför de byter plats. Förut var den svarta solen framför, men nu är det den ljusa solen. Men jag ser fortfarande den svarta.

OWS: När du säger ’den svarta solen’, och det är vad vissa har kallat den när de upplevt det, för den upplevs som så. För att det är okänt. Svart, mörkt är också ofta ett uttryck för något okänt, eller när du som i den här upplevelsen ser något. Så du upplever här, så att säga, en okänd version av solen. Men vissa skulle också se det som en vit sol, som ni tidigare talade om i ert samtal. Oavsett om den är mörk eller ljus eller något annat, så är det är inget att bekymra sig för. Det är den femdimensionella solen som uttrycker sig, när vibrationsfrekvenserna fortsätter att stiga här på planeten. Och återigen, fler och fler av er kommer att uppleva det. Okej?

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: När jag fortsätter med det stora arbetet att rensa, så skulle jag vilja kalla tidigare liv för trauman, åtminstone för mig, och det verkar alltid handla om Atlantis, och tiden då Atlantis är djupt förtryckt. Och jag har alltid vetat, åtminstone för mig själv, att något ganska traumatiskt i själen hände mig vid den tidpunkten. Jag kan minnas Lemuria utan problem. Men jag verkar ha kastat en slöja över det. Men nu har det blivit dags att börja avslöja och typ peta i Atlantis, och ta itu med det där traumat, oavsett om det handlar om att jag behöver hämta ett själsfragment, eller andra sådana saker. Jag hoppades du kan upplysa mig eller sprida lite ljus om det. Jag läste detta nyligen i en bok som verkligen gav genklang i mig, att en del av det traumat kunde ha varit en sorts extrem eller abrupt separation från tvillingflamman. Och sedan, naturligtvis, det andra traumat vi vet är att Atlantis gick under väldigt snabbt, eftersom vi använde energin till något som vi inte borde ha använt den till. Kan du upplysa mig, kanske inte enbart mig utan mer gruppen, vad det där djupa traumat är? Var det för att slutet på civilisationen skedde så snabbt, eller var det mer på grund av separationen från tvillingflamman?

OWS: Det vi kan berätta är, som du säger, mer för gruppen snarare än för dig som individ, för vi kan inte dela det med dig, du måste komma fram till det på egen hand.

Men vi kan berätta för er att många av er i detta samtal, hade upplevelser i både Lemuria och Atlantis, och ni hade många olika upplevelser rörande det.

Och, ja, du var med om Atlantis fall, såväl som Lemurias före det. Så du har detta djupt i din själ. Och tanken om att du börjar bli vägledd för att uppleva detta, att komma ihåg detta, är att säga att det är dags för dig att göra det. Så dra dig inte för det, för vid det här laget kan du hantera det. Tidigare kanske inte. Men du är redo att kunna acceptera vad du gick igenom där, och hur du reagerade på det. Okej? Det är ett tips till dig.

GÄST: Perfekt. Tack.

OWS: Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: Vi kan dela om detta. Får vi det, Käre Bror?

Gäst: Absolut.

Shoshanna: Vi kommer att fråga, vad är det du vill vinna genom att förstå dessa upplevelser?

Gäst: Tja, precis som att rensa karma, så vill jag rensa alla trauman, alla blockeringar, program, trauman och hämta alla blockerade själsfragment, eftersom det är nu det gäller att heala min själ, heala alla uttryck som jag har någonsin haft på jordplaneten, vilket är många. Men det här kommer upp eftersom jag tror det är semi-traumatiskt. Jag tror att det är det, för det finns ingen anledning till att jag skulle ha förträngt detta så djupt. Men precis som En Som Tjänar har indikerat, känner jag att det är dags att ta itu med det. Och det finns verkligen en del att rensa i processen.

Shoshanna: Käre Bror, healing sker genom acceptans och genom att inte döma, och genom en förståelse av att allt som hänt i utvecklingen hos en varelse, hos en själ, har ett syfte, förstår du.

Trauma är en sak som den tredimensionella programmeringen av medvetandet ger er. Det finns inga trauman. Det finns inget verkligt…hur ska vi säga…vi har problem här… Det finns trauman på grund av de känslor som uttrycks genom en varelse i den tredje dimensionen, och den som uttrycker dessa känslor tror att de är verkliga. Det är de inte. Att säga att du vill rensa bort någon upplevelse, någon känsla eller något trauma, så gör du det genom dina ord. Du kan frigöra eller avlägsna dig genom att inte tillåta de känslor du tror finns utbredda här. Det är svårt.

Du får inte tillåta dessa vanligt förekommande känslor, rädslor för trauman, rädslan för att titta på något eller rädslan för att något gick väldigt fel. Även om dessa saker kan vara sanna, så var det den utveckling som krävdes för att föra din själ framåt i medvetenhet. Det är så det fungerar.

Så återigen måste vi säga att tanken om trauman är en 3D-idé. Det är inte en femdimensionell idé eller någon verklighet i de högre dimensionerna. Det är bara upplevelser.

Din själ kan vara splittrad för att du säger att den är det. Du tror att den är det. Vi finner dig intakt. Vi finner dig helt intakt. Vi finner din själ hel och komplett, och redo att gå framåt. Och att gå framåt kräver att varelsen du är tillåter och accepterar alla upplevelser som nödvändiga, och inte på något sätt döma dem.

Fragmenteringen sker genom dömande och rädsla, inte genom att du förstår din gudomliga verklighet, ditt gudomliga Guds-Själv.

Du är komplett, Käre Bror. Använd nu den kraften för att gå framåt. Namaste.

OWS: Och vi vill bara lägga till här, kom ihåg att: förlåta, glömma och gå vidare. Det är vad du behöver göra.

Gäst: Ja. Tack så mycket. En del av det var att avgöra om jag hade själsfragment, eller saker som behövde föras tillbaka till min själ för att bli komplett.

Shoshanna: Käre Bror, får vi dela med oss?

Gäst: Ja. Naturligtvis.

Shoshanna: Fragmentering uppstår från dömande. Fragmentering, eller att förlora en del av dig själv, sker genom dömandet av dig själv, genom din egen rädsla. När det väl har försvunnit och dessa känslor inte är vanligt förekommande i ditt liv, kommer din själ att bli hel. Men din själ är komplett. Det är tanken med dömande som splittrar. Fast detta är inte är en sann verklighet, det är en föreställd verklighet. Verkar det vettigt, Käre Bror?

Gäst: Det gör det. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor här?

Gäst: Ja, tack. Min fråga kan till viss det vara besvarad genom det Shoshanna har svarat på den tidigare gästens fråga. Jag har blivit medveten om ”arketyper.” Detta kan gälla även andra som är medvetna om sin arketyp, egenhet eller beteende. Så det jag skulle vilja veta är annat än de saker som jag redan arbetat med, för att att komma förbi arketypen av kaos, men jag är öppen för att ta emot all ytterligare information som kan stödja mig och andra, för att gå vidare med att hantera arketyperna. Så vägledning tack.

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja, Kära du.

Shoshanna: Vi kan inte hantera/styra en arketyp. Det är inte så man går framåt. Att styra en arketyp är att säga att det är något fel med den, ”Jag måste styra den; Jag måste styra dess beteende; Jag måste styra tänkandet; Jag måste styra den.” Det är ett tredimensionellt koncept som företag använder: ”När en anställd beter sig kommer vi att styra den.” Det är ingen positiv sak.

Så vi får inte försöka styra en arketyp. Du måste försöka vara arketypen utan att döma. Utan att döma den. När arketypen är fri att vara, kommer den att organisera sig till en mer fulländad arketyp. Namaste.

OWS: Bra. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga, tack.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har under den senaste månaden eller två vaknat, inte varje natt, och en låt kommer i mitt huvud, och jag sjunger, ”Auld Lang Syne.” Och jag kan inte andas. Då kan jag knappt andas. Och orden är ’should old acquaintants be forgot’. Jag vet inte eller förstår inte varför den hela tiden kommer upp, och jag sjunger men jag gråter och kan knappt andas. Kan du kanske hjälpa mig?

OWS: Det vi kan berätta är att det finns två saker här.

Den ena är ”Auld Lang Syne”, som du säger, men naturligtvis på ett annat språk, men med en liknande innebörd, så som den sjöngs på den tiden i Lemuria när Lemuria höll på att falla. Så det är en del av det.

Och det andra uttrycket är dock hur man känner sig när det används på er nyårsafton, när ni gör er redo, när ni säger hejdå till det gångna året och tar emot det nya, och hur vi känner tillsammans som ett med varandra, glada och lyckliga och allt sådant. Så det är båda dom sakerna, förstår du?

Det är allt vi kan säga om detta. Shoshanna kanske har mer?

Shoshanna: Vi kan dela. Vi vill dela, Kära Syster, får vi det?

Gäst: Ja tack. Det får ni

Shoshanna: Vill du svara på en fråga? Vi har en fråga till dig.

Gäst: Okej.

Shoshanna: Frågan vi har är vad du tror att det betyder?

Gäst: Ja, det som En Som Tjänar sa, förstod jag. Jag var tillbaka i Lemuria och på väg ner. När kontinenten förstördes befann jag mig i vattnet och jag skulle ner med den, och vi i gruppen sjöng den där sången, som jag också tror härstammar därifrån, och jag kan inte andas på morgonen för att jag håller på att drunkna. Det är så jag upplever det.

Shoshanna: Kära Syster, är detta ett minne?

Gäst: Ja! Minnet kom tillbaka när En Som Tjänar berättade. Jag är ledsen, jag gråter för att jag fortfarande kan känna det, och jag sjunger den där sången om att vi höll på att dö, vi skulle drunkna. Ja.

Shoshanna: Vi kommer att säga att du måste tillåta att processen rör sig genom dig, genom minnet och genom känslan, och sedan måste du släppa det. Om du fortsätter att se minnet, känna minnet, så tillför det inget. Det är inte till din fördel. Du måste tillåta minnet, låta det passera genom dig och sedan bestämma dig för att släppa det. Det är över. Det är inte den du är nu. Namaste.

Gäst: Ja jag förstår det, men jag fortsätter drömma om det. Det verkar inte som om jag kan hjälpa det. Och varför jag frågar om det idag, är för att jag önskar att det skulle upphöra. Jag vet ju att jag har jag makten att säga till mig själv att inte drömma det mer, för då händer det inte, och det är vad du säger till mig just nu. Så okej, jag gör det. Okej tack.

Shoshanna: Ja. Namaste.

OWS: Mycket bra. Vi tar en fråga till om det finns någon, sedan måste vi släppa kanalen.

Gäst: Hej, en som tjänar. Jag hade en dröm, och i denna dröm hände något mycket intensivt. I meditationer föreställer jag mig att jag alltid lämnar kroppen, jag visualiserar det, etc., etc. Men i den här drömmen fördes jag genom en mycket fin miljö, och jag kände det verkligen som om jag faktiskt lämnade kroppen och svävade runt i vilket utrymme du än svävar runt i. Och jag stötte på en spegel. När jag kastade en blick i spegeln så syntes ingenting, bara typ ljusprickar. Jag undrar vad det var för intensiv känsla jag upplevde, när jag lämnade kroppen under meditationen i min dröm. Och är det så vi ser ut på andra sidan? Är vi bara energi utan form? Tack.

OWS: Vi skulle vilja ställa en fråga till dig. Vad kände du när du vaknade ur den här drömmen? Vad sa den dig?

Gäst: Jag var skakad, för jag kunde känna att det hade varit en verklig upplevelse, att jag verkligen lämnat min kropp för första gången. Men det hände i en dröm. Det kändes väldigt bra, och jag kunde se och uppfatta saker. Men det förbryllade mig lite att jag inte hade någon form. Men jag kan föreställa mig att det kanske är så vi verkligen är när vi inte är i 3D; att vi är formlösa, eller kan anta vilken form vi vill, eller… jag vet inte.

OWS: Vi finner att under din vakna upplevelse, när du mediterar eller får en guidad meditation och du lämnar kroppen, så uppstår en fråga inom dig, ’gör jag det verkligen, lämnar jag verkligen min kropp.’ Stämmer inte det?

Gäst: Precis så, ja. Att jag föreställer mig det. Men jag känner det inte så som jag kände i min dröm.

OWS: Det är så vi förstår det. Men då du upplevde detta under sömnen, så blev det mer verkligt för dig. Och vi skulle då vilja säga, att det du upplever under sömnen, och det du upplever i ditt meditativa eller guidade meditationstillstånd när du lämnar din kropp, är en och samma sak. Även om du känner att du föreställer dig det, så gör du det. Du skapar det, så du gör det. Det är bara så att när du sover så är ditt medvetna vetande jag inte så involverat, och därför kan det verka och kännas mer verkligt för dig. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela här, Käre Bror. Får vi det?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Käre Bror, det som En Som Tjänar har sagt gäller för alla människor som inte kan släppa sitt tredimensionella analytiska sinne så lätt, och det gäller många. Så i processen för att släppa taget om kroppen i en meditation, hänger det tredimensionella analytiska sinnet kvar, eftersom det är vad det tror att det är tänkt att göra. Så i en drömprocess, som En Som Tjänar har sagt, är det tredimensionella medvetna analytiska sinnet bortkopplat, och kan inte störa. Det är därför du upplevde det som en verklig eller sann upplevelse, som En Som Tjänar sagt.

Och, när du går förbi en spegel och inte ser någonting, så beror det på att kroppen är en illusion. Kroppen är illusorisk. Det är en illusion. Den är ett fordon. Det är inte de vi är. Nu, tricket är, att du har makt att ge dig själv en form. Nästa gång du drömmer kan du ge dig själv en form, förstår du.

Det vi inte inser i den tredimensionella upplevelsen, är att vi har gett oss själva den kropp vi har. Vi har designat den. Vi har bestämt hur den ska bli. Vi har bestämt hur den ska uppleva livet. Vi har bestämt hur den ska lägga till det själsliga dokumentet och vad vårt uppdrag är, och det är vårt fordon på denna planet. Det är detsamma på andra ställen.

Som arkitekten bakom er upplevelse kan du designa det du vill se i spegeln. Det kan vara vad som helst ni önskar. Och när medvetandet hos varje varelse höjs, kan ni designa den som en varelse av ljus, det är också sant. Vi hoppas att detta inte är förvirrande. Namaste.

Gäst: Det var fantastiskt. Som alltid, väldigt tacksam.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, har du något avskedsmeddelande?

Shoshanna: Vi kommer att ge er samma budskap som ni brukar ge, Käre En Som Tjänar: var de ni är. Var de ni är menade att vara, var det. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi skulle vilja säga, börja nu mer och mer att ta era uppdrag på allvar.

Mitt i allt kaos med allt som pågår, se er själva gå framåt mer och mer, med ert uppdrag att dela Ljuset, sprida Ljuset, dela sanningen, sprida sanningen, var ni än kan. Börjar med detta budskap från Uppstigningsenergin. Låt det spridas var det än kan. Det är viktigt. Och det kommer ni att upptäcka när vi fortsätter röra oss framåt.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...