Saint Germain och OWS via James McConnell och Shoshanna, 5 februari, 2023

 

Saint Germain och One Who Serves via James McConnell

5 februari 2023

NI NÄRMAR ER FILMENS SLUT

 

SAINT GERMAIN (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag kommer för att vara med er i denna tid, i dessa stunder som fortsätter att utvecklas och förändras, och föra fram nästa ögonblick, och nästa ögonblick efter det. Det är en kontinuerlig process som aldrig upphör.

Den process ni befinner er i, denna uppstigningsprocess just nu, upphör aldrig. Ja, ni kommer att uppstiga. Ni kommer att till fullo gå genom uppstigningsprocessen och komma till den punkt då ni uppstiger. Men vad uppstiger ni till? Ni uppstiger till nästa nivå. Men sedan finns det en ny nivå efter det, och ytterligare en, och ytterligare en. Det är en kontinuerlig resa som aldrig slutar. Som inte slutar förrän ni återigen når Gudomen, Gudskällan, och ni helt och fullt inser att ni är den Gudskällan. Men just nu, bara se på saker, inte som de är, inte som de är i illusionen, utan som ni vill att de ska vara, som ni skapar dem att vara.

Vet att kabalen, de mörka styrkorna, närmar sig slutet på deras styre. De kan inte stoppa det som kommer, även om de kommer att fortsätta försöka. De kommer att fortsätta föra fram en annan del av deras plan. Men nästa del av deras plan kommer att bli deras sista, kanske deras slutliga flämtning. Det är som om deras skepp seglat iväg, och då det seglar kommer det att bli förstört, eftersom det inte kan bibehålla sig i de högre vibrationella frekvenserna..

Ni själva kan bibehålla er i dessa högre vibrationella frekvenser, eftersom ni har höjt er frekvens, olikt mörkrets styrkor som fortsätter hålla låga vibrationer inom sig, och försöker hålla dem låga för alla andra genom rädsla och ilska och förtvivlan. De försöker hålla alla där. Men de förlorar greppet på detta. Och fler och fler människor drar sig ur deras grepp. De vädjar till er och försöker hålla er tillbaka, hålla er tillbaka, men ni drar er bort mer och mer, ni i meningen det kollektiva ni. Människans kollektiva medvetande drar sig ur deras grepp.

Så tänk på detta. Vet detta. Detta är vad som händer och kommer att fortsätta hända då livet fortsätter att utvecklas och rotera kring de upplevelser som alla går genom nu. Och ja, verkligen, betrakta detta som en film, eller en lång TV-serie som ni tog upp i er diskussion. En lång TV-serie som aldrig slutar. Även om det kommer ett slut vid någon punkt. Just nu bara verkar det som den aldrig slutar.

Men den kommer att sluta, och sedan kommer en ny början. En ny början. På ett sätt skapar ni de nya TV-serierna. De serier ni vill ha. De serier som innehåller kärlek, liv, skratt och glädje. Men ingen mer rädsla, ingen mer ilska, ingen mer förtvivlan. Dessa är de gamla sätten. Dessa är vad ni hade när ni kände er bekväma inom er bekvämlighetszon. Men ni känner er inte längre bekväma med detta. Ni har dragit er bort från den bekvämlighetszonen och skapar en ny sådan för er själva.

Vill människor ha det bekvämt? Ja, naturligtvis vill de det. Men människor måste också veta att de måste greppa förändringar i sitt liv och tillåta förändringar. Och förändring, mina vänner, ligger verkligen över er nu. Förändring till en punkt där den kommer att nå detta crescendo som det talats om så många gånger. Att stå vid randen, att nå slutet, hur ni nu vill se det. Slutet på filmen, eller slutet på denna TV-serie. Det kommer. Ni befinner er i den processen precis nu. Och ni behövs alla vid denna punkt för att vara de som för fram sanningen på alla sätt ni kan.

Jag vet att vi fortsätter tala om detta, gång på gång på gång, om att sprida sanningen, men det är vad ni kom hit för att göra. Det är vad ni alla kom hit för att göra. För att först hitta sanningen inom er själva, att inom er minnas vem ni är, och sedan, då ni kan, sprida sanningen till alla som är redo att lyssna. Och om de inte är redo att lyssna, gå bara vidare.

Er diskussion ”förlåt, glöm och gå vidare” är verkligen så viktig just nu. Detta är vad ni måste fortsätta göra. Förlåt er själva, förlåt andra för allt de kan ha gjort mot er, och glöm sedan. Glöm det förflutna. Glöm det, släpp det, på vilket sätt ni nu måste göra det, för att komma till den punkt då ni är i nu-ögonblicket, och i varje givet ögonblick går framåt. Och när ni gör det, släpper ni taget. Ni går vidare. Går vidare till nästa kapitel i er film eller TV-serie, eller bok, hur ni nu vill se det.

Men det är er skapelse nu, inte skapelsen av de mörka styrkorna som försöker hålla er i deras skapelse. Inte nu längre. Det är Er skapelse nu.

Jag är Saint Germain, och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet. Och må ni fortsätta släppa den gamla programmeringen och omfamna den nya, som rör sig inom er i detta ögonblick.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum: hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Shoshanna är här. Och vi är redo att fortsätta det program vi arbetat med tillsammans med er, för att föra er framåt mot en högre nivå av medvetande.

Och vilken högre nivå av medvetande ni alla är på väg in i, det märks genom att bara lyssna på er diskussion tidigare, och var ni alla är just nu! Det är mirakulöst! Det är underbart hur långt ni kommit på kort tid. På kort tid, vilket är år, ja, men för oss är det verkligen en kort tid, kanske inte för er dock. Men det är en fortsatt process som ni alla befinner er i och går genom. Och ni gör det fantastiskt då ni fortsätter med dessa diskussioner som ni gör.

De är så viktiga, dessa diskussioner för de hjälper. De hjälper er alla att komma till punkten, inte där var och en befinner sig, ni behöver inte vara lika alla andra, utan där ni är lika i sinne och hjärta, och mer och mer inser att ni verkligen befinner er i det givna ögonblicket, och att ni skapar varje ögonblick framför er, och därför skapar er framtid då ni går vidare här.

Vi är redo för era frågor om ni har några. Har vi några frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag tror det var Ärkeängel Mikael som för två veckor sedan sade något om att de mörka för alltid kommer att vara separerade från Guds ljus, eller Källan. Jag trodde vi alla så småningom skulle komma samman, även om man var på den mörka sidan.

OWS: Vad vi talar om här är att gå samman med ljuset eller att bli förtärd av det. Och de som inte går in i ljuset och är med ljuset kommer att förtäras av det, av sitt eget mörker. De kommer att låta sitt eget mörker förtära dem och inte låta ljuset komma in, förstår du? Verkar detta vettigt för dig?

Gäst: Så det kommer inte att finnas något kvar av dem?

OWS: De kommer inte att förstöras, energi kan aldrig skapas eller förstöras, men de kommer att förtäras, ska vi säga, och återskapas. Ja, man kan se på det så. Ja, det fungerar. De kommer att gå tillbaka till begynnelsen, ska vi säga här, och börja om och få en möjlighet att komma framåt, och göra om alltihop. Det blir aldrig någon förlust dock. Ingen förloras någonsin. De bara rekapituleras (vet inte om det är rätt ord här). Men ja.

Gäst: Rekonstitueras.

OWS: Ja, det är ett bättre ord. Ja.

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi ska ge dig ett exempel. Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshannna: När du hittar ett äpple som är ruttet och kastar bort det, vad händer då med äpplet?

Gäst: Det förmultnar.

Shoshanna: Det förmultnar, och fröna i äpplet kan utvecklas till ett nytt träd; en varelse. Du förstår, när du har ett ruttet äpple, vill du inte äta det, men det har delar som föryngras och blir något annat. Det är vad som sker. Namaste.

Gäst: Ok, bra. Tack.

OWS: Någon annan fråga här?

Gäst: Om ingen annan har någon, så har jag en. Jag tycker inte den är personlig, jag tycker den rör alla, även om det var min dröm, vilket bara var en kort glimt av att jag körde på en motorväg, och var på väg in i en tunnel i en bil. Jag skulle köra genom och var exalterad, och det verkade ganska uppenbart. Men jag är nyfiken, för i den andra bilen fanns unga kvinnor. Jag undrar, vad är betydelsen av mig och några unga kvinnor. Jag är inte ung, men de var det, på väg på en ny väg.

OWS: Ja. Och vi ska säga att när du har drömmar av den här typen, är de andra, de andra kvinnorna, delar av dig själv. Och de är delar av dig själv som går vidare, som inte håller tillbaka, vilket andra delar av dig kanske gör. Dessa går framåt. Det finns mycket mer i din dröm som du inte nämner, eller kanske inte minns. Men du kommer att se att det handlar om att gå framåt, gå till nästa nivå, nästa stadie i din utveckling. Och Shoshanna kan ha något mer specifikt.

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Ok, bra.

Gäst: Tack.

OWS: Fler frågor?

Gäst: Ja, det här tar upp en bra punkt jag tänkt på. Tidvis har vi sagts att det här kan ha den här betydelsen, eller att en dröm kan ha den betydelsen. Andra gånger att våra drömmar verkligen är legitima upplevelser. Med andra ord, vi har ett liv i denna andra verklighet eller så. Så min fråga är, för att förstå det här lite bättre, jag tror inte att varje enskild upplevelse i mitt liv är, ”ok, här är den djupa meningen med detta”, eller något sådant. Har varje dröm någon sorts djup lektion eller mening, eller är vissa av dem bara som själva upplevelsen av dem?

OWS: Om du betraktar ditt drömtillstånd som en annan verklighet som du upplever just då, då har den en mening för dig om du kommer tillbaka och minns den. Och om du inte minns den är det ändå en process inom dig som fortsatt har mening för dig i ditt liv, även du inte är medveten om det. Men förstå också att då du upplever vad det nu är, så är det en helt annan verklighet du går genom, och ett sätt för dig att uppleva saker i den verkligheten som du inte kan i den här. Så det är som om du befinner dig i två verkligheter samtidigt och får erfarenhet av dem båda. Förstår du? Och också multidimensionellt, bortom det, men det är en annan mer komplicerad sak att titta på. Shoshanna, har ni något att tillägga här?

Shoshanna: Vi ska tillägga här. Får vi erbjuda dig vårt perspektiv, Kära Syster.

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, drömtillståndet är mestadels missförstått. Det är en verklighet. Det är ett annat existensplan. Det är en serie upplevelser. Och i det tillståndet är dina upplevelser ofta otydliga, missförstådda, osammanhängande, men de påverkar ditt liv och ditt vakna tillstånd. Och ofta erbjuder dina drömmar budskap till dig. Och det är upp till dig att dechiffrera dessa budskap. Det är det som är svårt.

Detta är orsaken till att många rekommenderar en dagbok, att föra drömdagbok. För, om ni för en drömdagbok, vilket många inte vill göra, de är inte tillräckligt disciplinerade (eftersom ni måste skriva med drömmen direkt efter att ni vaknar, och det kan vara klockan tre på natten), men om ni för en drömdagbok kommer ni att se budskapet komma fram tydligt för er. Det är som om ni har ett liv och alla de upplevelser ni har i detta liv hopknutna får en helt annan betydelse, och visar er något ni kanske inte sett i stunden av en upplevelse, eller två upplevelser, men tio upplevelser hopknutna ger er en tydligare bild, förstår du.

Så vi föreslår att om du menar allvar angående att förstå ditt drömtillstånd, dina upplevelser i drömmarna, att du börjar skriva ned dem, då kommer du att kunna se något komma fram som du inte sett förut. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Ok. Kan jag ställa en följdfråga?

Shoshanna: Ja.

Gäst: När jag skriver ned dem letar jag inte nödvändigtvis efter betydelsen i det ögonblicket. Jag bara skriver ned dem, och ser vad som kommer till mig över tid. För jag vet att vi kan vilja se på betydelsen, och analysera och fundera ut den och så. Men jag tror att jag hör er säga att det bara är att låta allt vara, och sedan se vad som till mig naturligt. Är det riktigt?

Shoshanna: Ja, Kära Syster. Det är exakt det vi menar. Det är precis som om ni har upplevelser i vaket tillstånd och inte är säkra på vad dessa upplevelser representerar förrän mycket senare, när ni har en till, och ytterligare en, och ytterligare en, och ni säger, ”Åh, jag ser det här mönstret”. Ja, låt bli att analysera. Låt bli det, för det är ap-sinnet som försöker förstå något, och kanske aldrig kan göra det. Men om du verkligen skriver ned dessa drömmar, och går tillbaka och funderar på dem och mediterar på dem, då kommer du att se en bild träda fram. Verkar det vettigt för dig?

Gäst: Ok. Det låter väldigt vettigt. Ja, för jag tror att jag var mer bekymrad angående att analysera ihjäl dem. Men detta låter mycket vettigt. Tack så mycket.

Shoshanna: Ja. Namaste.

OWS: Bra. Någon ytterligare fråga här?

Gäst: Ja, gärna.

OWS: Ja?

Gäst: Jag är medveten om att vi alla upplever olika fysiska känslor som en del av vår expansion. Så jag ber om ett annat perspektiv på vad jag har upplevt. Min fontanell, den punkt i skallen som är öppen vid födseln, i det området har det kliat som tokigt. Det är inget fysiskt som pågår med skallen. Det är intermittent, och jag tycket det är mycket intressant. Det är inte störande på något vis. Jag gör vad jag gör under dagen, och sedan kliar jag mig i huvudet. Jag är öppen för att höra ett annat perspektiv på vad som pågår. Och tillsammans med detta lägger jag märke till plattorna i skallen, ibland står en sida ut, den andra inte, och sedan lägger den sig. Så allt det här verkar besläktat på något sätt. Jag ber om ett djupare perspektiv för min förståelse. Tack.

OWS: Då vi tittar på detta, och vi tittar på det inte bara för dig som frågar, utan för alla som är med på detta samtal, som kan uppleva olika saker, eller känslor, eller tendenser i kroppen som kan vara lite annorlunda än de brukar vara. Detta är en indikation på att en högre vibrationell frekvens kommer in i dig. Att Ljus kommer ini dig. DNA-processer sker inom dig. Allt är, ska vi säga, bra saker här. Återigen, vi talar för alla här, inte bara för denna. Det kallas uppstigningssymptom, DNA-nedladdning, sådana saker. Allt är en fortsatt process. Vi ska inte bli specifika angående detta, kanske Shoshanna ska dock. Vi ser på det på ett allmänt sätt här. Ok? Shoshanna vill dela.

Shoshanna: Vi har inget specifikt att dela här. Vi håller med ert perspektiv, One Who Serves. Namaste.

OWS: Mycket bra. Andra frågor? Då är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, har ni något som avslutning?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Då så. Då säger vi bara att fortsätt, som ni sade i er diskussion tidigare, att verkligen förlåta, glömma och gå vidare. Det är mycket viktigt, speciellt i den stund vi befinner oss i nu, och de som kommer till er.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *