KaRa och OWS (En Som Tjänar) via James McConnell, 14 juli 2019

KaRa och OWS (En Som Tjänar) via James McConnell, 14 juli 2019

 

KaRa (kanaliserad av James McConnell)

Jag är KaRa. Som alltid är det ett nöje att vara här med er, för att få möjlighet att dela med oss, för att få möjlighet att öppna upp många olika förståelser som ni kanske inte har just nu. En ny syn, kanske ni säger, på allt som händer på hela planeten och hos var och en av er.

Ni talade om neutralitet i er tidigare diskussion, och vilket underbart ämne. För det är ett ämne som förekommer i stunden, NU. Ju mer ni kan fokusera på att vara i ett neutralt tillstånd, att vara centrerad, att vara i NU-ögonblicket, det är att vara neutral. Precis som Skaparen är neutral. Precis som ni, som skapare, är neutrala. Det är det tillstånd ni jobbar mot. Den högre vibrationen och frekvensen i det neutrala tillståndet, tar er som ett kollektiv, till nästa Gyllene Tid.

I de högre dimensionerna finns neutraliteten i det ögonblick ni befinner er. När ni fokuserar era liv, era tankar på att vara i NU-ögonblicket, på att vara i det neutrala tillståndet, då hittar ni allt i era liv som ni letar efter, och upptäcker alltid att allt ni letat efter har funnits precis framför er, hela tiden.

De säger och vi säger, att det är ”för de som har ögon att se med och öron att höra med”, och så är det. För ju mer ni öppnar upp, desto mer tillåter ni er att se av det som finns precis framför er, och desto mer kommer ni att befinna er i de högre vibrationerna. Och när ni befinner er i högre vibrationer, desto mer öppnar ni upp för att kunna se, höra, uppleva och veta.

Jag har en form av tillkännagivande för er just nu. Detta tillkännagivande kommer att gå ut vitt och brett, inte bara genom mig själv utan genom andra som också kommer fram. Många sanningar kommer fram, som ni redan vet. Ni börjar se dessa sanningar komma.

Och en mycket stor sanning som måste avslöjas, är nu på väg att komma fram. Ni har haft några mindre fallande dominobrickor. Ännu inte den stora som det talats om, men den kommer nu. Ni kommer att känna igen det när de faller. För nästa som faller kommer att bli katalysatorn för nästa att falla, och nästa och nästa. Och snart blir det som på bilden eller videon, när alla dominobrickorna faller en efter en, efter att ni tippat den första och alla andra följer efter. Detta är vad som kommer.

En del av dominobrickorna avslöjas genom vår närvaro, en galaktisk närvaro ibland er, inte bara ibland er utan ovanför er, och även under er. Allt kommer att avslöjas.

Vi, Plejadierna, Arkturierna, Sirianerna, Antarianerna, har alla fått grönt ljus att gå vidare med slutfasen av denna avslöjandeprocess. Och den sista fasen gäller er. Vi visar oss för er, och ni går framåt och förklarar för världen, att ni inte är ensamma i universum, att vi är här. Det blir en del av ert uppdrag när det fortsätter att utvecklas.

Borta är sannolikt det ögonblick då vår presentation eller vår närvaro, kommer att meddelas av era ledare. För många av dem är inte människornas ledare: de är sina egna ledare. Och många av dem ska ersättas av er som gått framåt, och ännu en gång mantlar ledarskapet. Och jag säger ”ännu en gång”, eftersom många av er – Ljusarbetarna och Krigarna, Bärarna och Delarna – många av er har funnits i dessa positioner av ledarskap tidigare, i andra livstider, men också under era upplevelser bland stjärnorna, har ni till exempel varit ledare, inte egoistiska, utan ansvarsfulla ledare utan att vinna på det.

Ni, var och en av er, har ett ansvar för att fortsätta gå framåt, för att fortsätta att föra fram alla sanningar så mycket som möjligt. Och när de kommit fram, ligger mycket av ert ansvar i att berätta om dem, för så många som möjligt.

För många kommer att leta efter svar. Många kommer att vara förvirrade, för de vet inte vart de ska vända sig. För de kommer att inse att sanningen om hela deras livstid, har undanhållits dem. De kommer att känna sig lurade, precis som många av er kände sig lurade i början, när ni först började höra om de sanningar som har undanhållits er.

Tiden är nu, mina vänner. Det är dags att nå ut, att gå bortom sådant som hållit er tillbaka så länge, att gå i tro, att ”gå ut på grenen” så att säga, för att nå frukten i änden av vinstocken, som bara kan nås genom att gå ut på den..

Berätta sanningen närhelst ni kan. För när ni berättar sanningen, så kommer andra att göra lika dant, och så vidare. Ljuset kommer att avslöjas mer och mer. Och när ljuset fortsätter att uppenbara sig, så kommer mörkret att dra sig tillbaka till skuggorna, från vilket det kom.

Allt är i rörelse nu. Allt är i flödet nu. Så tillåt det att fortsätta öka runt omkring er.

All min frid och kärlek är med var och en av er.

Jag har längtat så länge efter den tid då jag, KaRa, och alla mina bröder och systrar här i delegationerna som formas nu, skulle introduceras för er. Och sedan kommer ni, i de delegationer ni sedan kommer att forma, att introduceras för många fler, och så vidare.

Var i frid. Var i kärlek. Var En.

 

 

OWS (En Som Tjänar) (kanaliserad av James McConnell)

 

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här, och Shoshanna står bredvid. Underbart! Jippie! Hurra! Allt sådant.

 

Vi är redo att svara på frågor. Vi har inget meddelande. Shoshanna, har du något meddelande?

 

Shoshanna (kanaliserad av JoAnna McConnell):

 

Kanske, men inte just nu.

 

OWS: Mycket bra.

 

Innan vi fortsätter med frågor har vi ett litet meddelande, och det är att ni ska fortsätta som ni gör. Vi är mycket glada över det som händer under era samtal, era telefonsamtal, era diskussioner under era samtal, för de är inte längre så slumpmässiga som tidigare. De är inriktade mot ett ämne, och de är inriktade på att ta sig i en viss riktning.

Det är underbart, för att ni kommer att förstå på djupare nivåer på grund av det. Och det är viktigt för er att göra det, för det är mycket som kommer att uppenbaras, som ni hör, så många sanningar som kommer fram och mycket förståelse kommer att behövas över hela planeten. Och ni har ”första vakten”, kanske ni säger, de som kommer först. Föregångare är vad ni är. Ni röjer vägen för de som kommer efter.

 

Som sagt, ni är en del av den första vågen, om ni vill det. Den första vågen av uppstigning. Och om ni är delar av den första vågen för uppstigning, så kommer ni att få mycket fördelar, extrema fördelar, för att hjälpa de i den andra vågen, och sedan kommer de i den andra vågen att hjälpa de i den tredje vågen. Det är nu vid denna tidpunkt det är tänkt att ske, att det ska hända.

 

Så fortsätt precis så som ni är, fortsätt att vara de ni är, och fortsätt att vara det närhelst ni kan i det ”perfekta nuet”, och i det perfekta tillståndet av neutralitet i allt.

Vi är redo för frågor nu. Har ni frågor till En Som Tjänar?

 

Gäst: Jag har en fråga. Jag har haft stora genombrott under den senaste veckan. Jag vill veta om vi kommer att träffas av mer energi innan det händer och så. Jag menar, ska vi säga att vi att vi är Stjärnfrön? Jag är lite förvirrad.

 

OWS: Vi är lite förvirrade över din fråga. Frågar du om du är ett Stjärnfrö? Eller säger du det?.

 

Gäst: Jag frågar om vi kommer att träffas av en stor våg innan alla dyker upp. Det är min fråga. Händelsen.

 

OWS: Om du kommer att träffas av den första vågen? Är det vad du säger?

 

Gäst: Ja, den stora vågen. Den större vågen.

 

OWS: Pratar du om Händelsen?

 

Gäst: Jag antar det.

 

OWS: Eller talar du om de tre vågorna av uppstigning?

 

Gäst: Nej … Jag är typ rädd för att vi inte ska vara redo, och inte veta vad vi ska säga när tiden kommer. Jag behöver minnas vem jag är och jag kommer dit, men jag är inte där än, och det gör mig orolig.

 

OWS: Först och främst måste du lägga det därhän, denna oro, den här rädslan eller något av den typen, för att du kommer att vara exakt där du behöver vara i det ögonblicket. Och det är allt du behöver bekymra dig över. Fortsätt bara vara den du är.

 

Fortsätt att följa med i processen som ligger framför dig, du vägleds mot varje ögonblick och du kommer att hitta dig själv när denna våg kommer in, och vi talar nu om den slutliga vågen, den som kan anses vara händelsen eller den sista övergången, och vid den tiden kommer du att vara precis där du behöver vara. Var inte bekymrad över något annat än det, för om du bekymrar dig över det, om du är orolig över det, så kommer du inte vara där du behöver vara. Förstår du?

 

Så tillåt processen. Vi säger det här många, många gånger. Tillåt processen. Gå med strömmen. För om du gör det, kommer du vara precis där du måste vara vi tiden då den kommer. Okej?

 

Allt går fort mot detta. Allt håller vid denna punkt på att acklimatisera er till de större energierna som kommer in. Det gäller den här gruppen. Det är vad det handlar om hos många av grupperna som möts regelbundet, att de kommer att acklimatiseras till dessa olika energier som kommer in, så att ni när den stora energin, den slutliga energin, den slutliga vågen som ni vill kalla den, Förändringen kommer, att ni då är redo för den. Okej? Så redo som ni kan vara i det ögonblicket. Okej?

 

Shoshanna, vi vet att du vill tillägga något.?

 

Shoshanna: Ja, vi vill dela med oss till dig, Kära Syster, kan vi få dela vårt perspektiv med dig?

 

Gäst: Visst.

 

Shoshanna: Kära syster, det vi förstår är att du är någon som kanske är orolig för din kunskapsnivå, din förståelse för vad som skulle hända, vad som kommer att hända, och detta skapar en känsla av rädsla, oro, tvivel, det som är mänskliga känslor.

 

Det finns bara en eller kanske två saker, du kan göra för att bli förberedd för att vägleda andra. Det första vi vill säga är att bara ha ett öppet hjärta. Och du har redan det. Fokusera på ditt hjärta, Kära Syster, fokusera på ditt hjärta, öppna ditt hjärta för allt som kommer in i din krets av influenser, då kommer det du säger att bli perfekt, för det du säger för att vägleda andra, kommer då från ditt hjärta.

 

Det handlar inte om att tänka på vad du ska säga, veta vad du ska säga, förstå det som händer runt om dig, för i det ögonblicket, om ditt hjärta är öppet så är du i det ögonblicket medkännande och kärleksfull, och allt du behöver säga kommer att avslöjas för dig i stunden.

 

Så vi skulle vilja be alla att inte tänka på det som kan hända, vad som ska hända, vad som eventuellt kan hända, utan att förbli i ögonblicket med ett öppet hjärta. Namaste, Kära Syster.

 

Gäst: Tack så mycket. Jag behövde det där.

 

Shoshanna: Ja.

 

OWS: Mycket bra. Finns det några ytterligare frågor, här?

 

Gäst: Ja. Kan ni förklara syftet med autism, och hur det är till hjälp för människor på planeten?

 

OWS: Syftet med autism? Och hur det hjälper människor på planeten? Och vem säger att det hjälper människorna på planeten?

 

Gäst: Föräldrarna.

 

OWS: Du verkar ha kommit fram till att det är något bra med denna process, och det är viktigt eller hjälpsamt för de som går igenom den, som upplever den, både direkt och för de som finns runt omkring, de som får denna speciella erfarenhet, som ett resultat av att vara föräldrar, syskon eller något annat. Så i det avseendet kan det vara till hjälp, som en process av lärande, en process med ett kulmen från tidigare livstider, som fortsätter livstid efter livstid. Och i det avseendet är det är viktigt.

 

Men om det är bra för hela kollektivet, så nej, det är det inte. Det är något som finns i de lägre vibrationerna. Det är något som är en del av ert tredimensionella illusionstillstånd här, och det är inte något som kommer att finnas i de högre vibrationerna, och frekvenserna i de högre dimensionerna. Så det är inte nödvändigtvis viktigt i det avseendet. Det är bara en del av illusionen nu, och en del av det vi skulle säga är en process, med ett kulmen i denna livstid för att ta sig ut ur 3D-matrisen.

Något att tillägga, Shoshanna:

 

Shoshanna: Ja, vi har något att dela med oss av. Vi har vårt perspektiv. Får vi dela vårt perspektiv med dig, Kära Syster?

 

Gäst: Ja. Jag har en sak till. Vad gäller då för Downs Syndrom?

 

Shoshanna: Vi måste berätta vårt perspektiv på vilken sjukdom som helst, alla sjukdomar. Allt som egentligen inte skapas till någon nytta för alla. Vi måste dela vårt perspektiv på detta.

 

Det du känner till som autism, är ett program som körs emotionellt, fysiskt och mentalt inom 3D-matrisen, och det är orsakat av de som sover hårt. Det påverkar kemiskt, det påverkar mentalt och det påverkar känslomässigt, så att rädslan blir inneboende hos de som kanske har ett autistiskt barn.

 

Det vi vill säga är att se det perfekta i allt. Om en person pekas ut som autistisk, så kommer det barnet att bete sig autistiskt, eftersom alla runt omkring honom som lyssnar på honom eller henne, skapar en etikett som förstärker programmet, och det förstärker rädslan och upplevelsen. Så vi skulle vilja be er att inte ens ha ordet autistisk i ert ordförråd. Det finns många som fungerar annorlunda än andra, men det betyder inte att det är något fel med dem, det betyder att det är den erfarenhet de ville ha i det här livet.

 

Så vi ber er att inte peka ut Downs Syndrom heller. Vi ber er att inte namnge det. Downs Syndrom skapas mycket av rädsla. En mamma som är äldre och har en läkare som är magiker, vilken berättar för henne att hon kan föda ett barn med Downs Syndrom, eftersom hon är 39 eller 40, eller vid den ålder som det programmet körs idag. Så vi skulle säga att alla dessa saker är rädslobaserade program som ni måste neutralisera, eftersom de körs i er 3D-matris. Namaste.

 

OWS: Mycket bra. Underbart sagt.

 

En annan gäst: Kan jag få säga något riktigt snabbt? Jag tror jag vet varför den här frågan kom upp. Jag lyssnar mycket på Kryon, och han har talat om dessa barn som speciella och inte linjära, och att de är en del av denna process. Jag tror det var därför han sa det.

 

Första Gästen: Håller med. Jag håller med.

 

OWS: Ok. Kan vi gå vidare nu? Vi kommer att gå vidare till nästa fråga om det finns någon

 

Gäst: Ja det finns en. Jag undrar bara när jag deltar i en annan grupp i mitt land, och vi samlas varannan vecka. Är det mer till hjälp, eller skulle det vara bättre om vi samlades en gång i veckan, istället för varannan vecka, eller hur stor skillnad gör antalet timmar vi samlas, eller gör det ingen skillnad i processen, eller i våra förberedelse för alla saker som händer?

 

Shoshanna: Vi skulle vilja dela med oss?

 

OWS: Ja, snälla gör det.

 

Shoshanna: Vi skulle vilja dela med oss, går det bra att gå före dig, En Som Tjänar?

 

OWS: Ja, varsågoda.

 

Shoshanna: Välsignade Syster, kan vi dela vårt perspektiv?

 

Gäst: Ja varsågoda. Tack.

 

Shoshanna: Kära Syster, du har tänkt på det här länge och mycket. Du har tänkt på det här ofta. Du har tänkt att ni kanske inte tjänar så bra ni kan, om ni bara träffas varannan vecka.

 

Men här är det vi vill berätta för dig. Det andliga i uppstigningen, att andligen flytta medvetenheten framåt, är en stund-för-stundprocess. Det handlar inte om att träffas en eller två gånger eller tre gånger. Det är en tillämpning man måste uppnå genom högre medvetenhet och förståelse för andra, som en och samma. Så vi vill säga till dig nu, att vad vi kan förstå angående din grupp som du träffar, så skulle de ha stor nytta av att höra meddelandet mer än varannan vecka, eftersom det skulle gagna alla.

 

Så du måste bestämma om du har energi och engagemang nog, att göra det för dem. På ett eller annat sätt kommer de att få det de behöver, baserat på deras val av väg, och baserat på deras högre självs vägledning, och du kan påverka och underlätta om du väljer att göra det. Verkar det vettigt, Kära Du?

 

Gäst: Ja det gör det. Jag tänker på det, det gör jag, men jag kanske behöver göra det på ett annat sätt, eller mer.

 

Shoshanna: Ja. Det är upp till dig.

 

Gäst: Tack.

 

OWS: Vi skulle vilja tillägga, att om du tittar på era olika religioner och de som har tagit upp anledningen till att ha möte en gång i veckan, i er kyrka eller vad som helst på veckobasis, så finns det en anledning till det. Och den anledningen är repetition. Att samlas om och om igen, och att kunna fly även under korta stunder från 3D-illusionen eller matrisen. Det var anledningen till att träffas varje vecka.

 

Det har verkligen inte blivit så, eftersom religionerna fortsätter att få mer och mer kontroll över folket och det var syftet, inte att komma samman som en och bli ett med varandra, vilket var det ursprungliga syftet, och det är det som har förändrats under en lång period.

Så om ni samlas, oavsett om det är en gång per vecka eller varannan vecka, så är det som Shoshanna sa, upp till dig.

 

Men förslaget skulle vara att samlas varje vecka, precis som den här gruppen gör, och James blev vägledd att göra detta veckovis av anledningen: att komma samman, som sinnen, som hjärtan och ännu mer för att vibrationer kommer samman och blir till ett, tillsammans med varandra varje vecka. Okej?

 

Gäst: Ja. Tack.

 

OWS: Ja. Finns det ytterligare frågor nu?

 

Gäst: Jag har en fråga. Den handlar om Händelsen. Jag brukade ha visioner om hur den skulle ske, den pulsen, och jag kunde se människor som låg på marken men vissa av oss stod fortfarande. Och jag hade en känsla av att det var ett budskap. Men på senare tid har den känslan försvunnit. Och jag undrar om det ändrats, om det redan hänt, eller om jag precis släppt min anknytning till den. Jag känner det som om energin är annorlunda. Så jag är inte säker. Kan ni förklara lite för mig.

 

OWS: Energierna är verkligen annorlunda, och de fortsätter att vara annorlunda. Och som vi sagt, det kommer att fortsätta komma in mer och starkare och starkare energier. Då dessa energier fortsätter att komma in, kommer du fortsätta att acklimatisera dig mer och mer till dem, så att de inte blir så invasiva eller påträngande, som de ibland har varit fram till nu.

 

Vissa av er har märkt av energierna, eftersom de blivit starkare och påverkar ert centrala nervsystem mer och mer, och de skapar sensationer i era ben, i hjärtats centrum, i magens område och allt sådant. Och då märker ni att det finns blockeringar i ert energisystem, som ni tidigare inte lagt märke till. Men de kommer nu till ytan eftersom energierna hjälper till att frigöra dem. Och när de kommer in och börjar frigöra dessa blockeringar, så känner ni intensiteten eller symtomet på grund av det. Så allt eftersom dessa energier fortsätter att komma in, acklimatiserar och förbereder ni er för de större energierna, och allt detta är en del av processen. Så bara fortsätt låta det komma.

 

Och som vi sagt, det viktigaste av allt är att vara i NUET varje stund. Fokusera inte på det förflutna. Se inte bara mot framtiden och hur den kommer att bli. Du kan få dina visualiseringar och allt sådant, det är underbart, men det kommer att bli som det blir, oavsett hur du tror att det kommer att bli. Förstår du? Nu har visserligen dina visualiseringar kraft. De skapar processen den kommer att ta. Men det är naturligtvis din visualisering tillsammans med den kollektiva visualiseringen, eller en del av hela kvantfältet här: det universella sinnet. Och allt detta är en del av processen för Händelsen som kommer närmare och närmare nu. Okej?

 

Shoshanna?

 

Shoshanna: Ja. Kan vi dela med oss av vårt perspektiv? Men först kanske vi får fråga vem som talar?

 

Gäst: Ja, tack.

 

Shoshanna: Åh, vi ber om ursäkt, vi kände inte igen din röst. Här är vad vi skulle säga om vi kan dela vårt perspektiv med dig, går det bra?

Gäst: Ja, tack.

 

Shoshanna: Vi märker, Kära Syster, att din vision ursprungligen blev smittad med rädsla, och att din vision har förvandlats eftersom din rädsla har förvandlats till något annat: till lugn. Så det vi vill berätta om energi, är att mottagaren av energin tar emot energin baserad på mottagarens energi. Så ditt fält har neutraliserats något, och du är mer mottaglig och annorlunda i dig själv (om det alls verkar vettigt), vilket då skapar en annan vision och en annan upplevelse, den som du nu har. Så när du säger att energin har försvunnit, eller hur dina ord löd, så har den inte det, du har förändrats. Så när en person förändras genom en upplevelse de har av någonting, inklusive händelsen, så beror det på deras energinivå. Vi hoppas det verkar vettigt. Namaste.

 

Gäst: Tack så mycket.

 

OWS: Mycket bra. Finns det någon sista fråga nu innan vi släpper kanalen?

 

Gäst: Ja, en liten. Jag tycker att vi på något sätt går runt i en cirkel och ställer samma fråga. Gäller det här avslöjandet eller Händelsen?

 

OWS: Vänligen upprepa frågan.

 

Gäst: Jag tycker att vi på något sätt går runt i en cirkel och ställer samma fråga. Gäller det här en del av avslöjandet eller Händelsen?

 

OWS: Är avslöjande del av Händelsen? Eller är Händelsen en del av avslöjandet?

 

(Värdar, gäster: skratt)

 

Gäst: Den ena eller det andra, jag vet inte (skrattar).

 

OWS: Vi stannar där. Vilket det är?

 

Shoshanna: Det är båda.

 

OWS: Ja. Det är korrekt. Det är båda. Det är en och samma och kommer tillsammans som en. Alla de olika mindre händelserna, kanske ni säger, de små händelserna som det har talats om, håller på att hända nu. Och den större händelsen, eller Händelsen, håller också på att ske nu. Så en del av Händelsen, en del av allt detta, kommer att bli avslöjandet, inte bara av utomjordisk närvaro utan även avslöjandet av alla de många sanningar som har hållits tillbaka, inklusive: tekniker som har hållits tillbaka kommer att komma fram, inklusive många av de olika sanningarna som måste komma fram, för att ta dem ut ur skuggan och in i ljuset, eftersom det har skapat eller varit med om att skapa, många av de problem som finns här i denna tredimensionella illusion. Så allt detta är en del av avslöjandet och en del av Händelsen också.

 

Shoshanna, något att tillägga?

 

Shoshanna: Vi skulle skulle vilja tillägga en sak om vi får, vårt perspektiv?

 

Gäst: Varsågod.

 

Shoshanna: Okej. Vi vill berätta att det här är väldigt enkelt, eftersom varje sak är en ackumulering som ackumulerar inför nästa sak. Så varje upplevelse och varje energifält har en egen medvetenhet, som matchar medvetenheten med den som upplever det energifältet. Så vi skulle vilja säga att varje sak bara är en ackumulering av den senaste, och när en individ blir mer uppmärksam, mer medveten, mer upplyft i hans eller hennes tänkande, så kommer de energifält de attraherar att bli större och mer fördelaktiga, för deras personlig uppstigning. Namaste.

 

Gäst: Underbart. Tack. Namaste.

 

OWS: Mycket bra. Vi kommer att släppa kanalen. Men innan vi gör det, Shoshanna något slutligt meddelande?

 

Shoshanna: Ja. Kära Ni som lyssnar och som kanske läser dessa ord vid en annan tidpunkt, alla som deltar i detta, deltar på en högre nivå nu än det senaste ögonblicket. Var och en som vi hör har mer och mer upphöjd medvetenhet, mer och mer förståelse för vilka de är, vad de kan bidra med, hur de kan påverka världen. Det vi vill säga är, tvivla inte! Ni är på rätt väg! Namaste.

 

Gäster: Namaste. Tack.

 

OWS: Mycket bra. Vi kommer att stänga med ett slutligt meddelande, och det är att allt går enligt planen, enligt den större planen. Vi talar inte om de små planerna som ni tänker på, vi talar om den stora planen här, som ni alla ingår i, som ni alla deltar i, några mer än andra, men allt är en del av fortsättningen för att komma samman som en, som ett kollektiv, och ni arbetar alla mot det. Och när ni fortsätter att arbeta mot det, så öppnar ni många vägar av uttryck inom er, som inte funnits där tidigare.

 

Och som vi sagt många gånger, fortsätt att gå med flödet, tillåt uttrycken, tillåt allt att komma igenom er då det behöver, för ni växlar upp för den Stora Händelsen!

 

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

 

www.ancientawakenings.org

 

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

 

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

”Att tro är att se!”

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...