Sananda via John Smallman,16 juli 2019

Sananda via John Smallman

16 juli 2019

Separation inträffade aldrig

Mänsklighetens uppvaknande går vackert vidare, precis som det gudomligt planerades och avsågs. Bli inte distraherade och förfärade av de olika olyckliga händelser som (mainstream) media fokuserar sin uppmärksamhet på, och som den använder för att hålla er rädsla och ängslan på topp. Som jag redan många gånger sagt, (mainstream) medias syfte är inte välvilja, det är tydligt styrt av dem som äger och kontrollerar det, för att nästan helt och hållet fokusera på de nyheter som handlar om konflikter, tragedier, dödsfall, och därför är oroande eller till och med alarmerande för publiken.

Det mesta av goda och upplyftande nyheter rapporteras inte av (mainstream) media därför att de är beroende av chocker och drama för att attrahera tittare, lyssnare och läsare. Inom mänskligheten kvarstår en intensiv önskan om ”dåliga nyheter” därför att det tillfredsställer ett egoistiskt behov att se andra i sämre situationer än en själv. När man känner sig ensam eller separerad som mänsklig individ, kan vetskapen om smärta hos andra fungera som en lindring som tillfälligt släpper känslor av personligt lidande, och kan få en människa att acceptera att livet är orättvist mot alla. Och i den illusoriska världen av form verkar detta verkligen vara fallet, med en mycket stor del av människorna som lever i extrem fattigdom i områden som är praktiskt taget laglösa, och där fundamenten för överlevnad är en extrem bristvara, medan andra bor i områden med konflikter.

DET HÄR ÄR VAD SOM MÅSTE FÖRÄNDRAS OCH DET KOMMER ATT FÖRÄNDRAS! Det förändras faktiskt redan, så fokusera er uppmärksamhet på att vara den förändringen själva genom att släppa allt dömande, all bitterhet och förbittring över vad ni ser som oacceptabelt beteende hos andra.

Kom ihåg att alla är ett och att alla därför är en spegel till alla andra. Ju mer ni väljer och har för avsikt att vara bara kärleksfulla oavsett vilken riktning den situation ni befinner er i verkar gå, desto mer kommer ni att uppleva att kärlek reflekteras tillbaka till er. SÅ förändras världen, och den FÖRÄNDRAS hela tiden. Som ni så väl vet är det enda konstanta i världen av form FÖRÄNDRING! Så gör förändringen från rädsla till KÄRLEK i era egna hjärtan, ägna er INTE åt konflikter och VET, som ni i sanning djupt inom er gör, att det att göra detta fungerar PERFEKT.

De gamla sätten kan inte fortsätta, och kommer inte att fortsätta; de är långt förbi sitt ”utgångsdatum”. De har tjänat sitt syfte vilket var att föra er fram till det ögonblick då ni valde att vakna upp. Det valet, som gjordes kollektivt för någon tid sedan, genomförs dagligen på allt fler platser. Ni vet detta, därför att var och en av er, individuellt, har gjort valet att vakna upp, och det finns bara ETT, NI!

Den pågående förvirringen i alla områden av mänskligt bemödande är ett direkt resultat av det kollektiva valet att vakna upp, och mänskligheten håller på att vakna upp till vansinnet i det nuvarande sättet att relatera till sig självt som individer i oacceptabla politiska, kulturella, etniska och sociala grupper. Varje människa och varje grupp har mycket att erbjuda som är ovärderligt, men tills nu har ni för det mesta fokuserat på de till synes oacceptabla skillnaderna mellan er istället för att fokusera på sanningen att alla har gåvor att erbjuda, gåvor som bara de kan erbjuda. Då den insikten stiger upp i medvetenheten hos fler och fler av er, och då ni väljer att hedra och respektera varandra, istället för att negativt döma dem som förefaller annorlunda, kommer frid och harmoni att stiga upp då allt som inte är i linje med Kärlek upplöses eller skingras tillbaka till den overklighet varifrån den kom när ni valde att uppleva den – den varande – SEPARATION från KÄLLAN!

Separation inträffade aldrig, den kunde inte ske därför att Ett är odelbart, Ett är Allt, och utan ens en till synes individuell kännande livsform skulle Ett vara inkomplett, och Ett kan inte vara inkomplett. Modern fysik har slutligen visat att det är så i den materiella världen, och har också insett att den materiella världen i vilken mänskligheten upplever livet i form – det universum som ni, i form, ser som enormt och opersonligt – bara är en mikroskopisk del av Alltet, faktiskt är det så litet att ett försök att definiera det som en procentandel av ALLTET skulle vara ytterst och totalt meningslöst, det skulle bara inte synas därför att det är så litet.

När ni vaknar upp, som ni kommer att göra, kommer den absoluta VÄLDIGHETEN av Verkligheten, Alltet, att förstumma er. Verkligheten är Allt, och er Glädje när ni blir medvetna om detta, att ni och Det är Ett, kommer att spränga era små mänskliga sinnen, förutom det att ni inte kommer att ha några små sinnen att spränga, när ni är Ett med den VÄLDIGHET som är ALLT.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Source: John Smallman

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...