Kesha Foundation, 10 oktober

th

Keshe Foundation

10 oktober, 2015

Keshe Plasma Energy Unit Technology: ”Bensinpriset kan sjunka under 1 dollar före Jul”

Vi lever förvisso i intressanta tider!!!

När Mehran Keshe (www.keshefoundation.org) den 16 oktober i Rom överlåter sina plasma reaktorer till världens ambassadörer, borde de italienska bensinpriserna sjunka kraftigt. Italien har redan beställt över en miljon enheter. Kina följer efter med glada jämfotahopp. Saudi Prinsen blev ombedd att sluta fylla upp sina oljetankers för snart har han ingen att sälja sin olja till.

Keshe säger att 10% av världen inte längre kommer att behöva bensin före utgången av oktober. Detta är den gudomliga aktiviteten sedd med 3D-ögon. Obama fick en plasma enhet den 24 september med överenskommelsen att om inte Amerika accepterar fred för energi, kommer Keshe att sända ut sina patenter över världen. Illuminati står med ryggarna mot en mycket hög mur.

Råttorna i Washington D.C. befinner sig fortfarande i chock och letar efter en anonym flyktväg. Det är mycket spännande tider och RV sker troligen före mötet, för valutorna i oljeländerna kan bli ännu mer värdelösa.

Jag tänker att endast valutan i Zimbabwe kan kunna hållas flytande eftersom den är laddad med mer guld och diamanter än värdet av all sammantagna oljan i Irak.

Mr Keshe visar den slutgiltiga prototypen av kraftenheten från Keshe Foundation:

Kära Jordbor, Keshe har fullbordat sin cykel för mänskligheten med en uppfinning som heter ‘Plasma Energy Unit’. I denna video förklarar han hur plasma kommer att skjuta iväg oss in i den framtid, som vi har hört att väntar på oss. Jag talar om den framtid, på vilkens avgrundsbrant vi befinner oss. Keshe kommer faktiskt att stänga igen klyftan då den anländer. Vi behöver inte längre vänta!

Nära relaterat: Snart kanske Europa inte behöver kraftverk – En ny energy- revolution är på väg.

Allt börjar med VärldsFred och inkluderar rymdresor och världsresor bokstavligen inom några minuter, helt utan gränser i alla länder.

Han har skapat en ‘Plasma Energy Power Unit’, och denna teknologi är snabbare än ljusets hastighet. Han planerar att använda sin Plasma Unit som en hävstång för att få till stånd VärldsFred vid Freds Konferensen den 16 oktober i Rom, Italien. Det enda sättet på vilket representanterna från varje land kan erhålla en enhet, är att skriva på Kontraktet för VärldsFred.

Jag tror att detta mycket väl kan komma att bli kulmen för människorna i världen som under alla dessa år har bett, mediterat och åkallat VÄRLDSFRED, vilken nu kan fullbordas genom Keshes uppfinning.

Några av fördelarna av Plasma Power Unit är:

Enheten är speciellt designad för att varje person på planeten ska kunna ha råd med den. För en kostnad av $200 kan varje hem generera kraft och inte behöva vara beroende av kraftbolag. För dem som inte har råd med en kraftenhet kommer bidrag att finnas tillgängligt från många källor runtom i världen.

I våra hem kommer vi att kunna upprätthålla uppvärmning såväl som system för nedkylning. En jämn rumstemperatur kommer alltid att kunna bibehållas och inget särskilt nedkylningssystem behövs.

En enhet för bilar kommer också att finnas tillgänglig, som kommer att spara tusentals dollar i bränslekostnader. Det kommer inte längre finnas ett behov av råolja! Han uppmanar till att handeln med olja ska upphöra eftersom den inte längre kommer att behövas.

Inte heller kommer det att behövas någon back-up generator. Det finns ingen copyright och den kan inte få någon copyright.

Detta är svaret på att snabbt få hjälpa vårt klimat att bli renare.

I åratal har vi fått höra från människor som Sheldon Nidle att vi kommer att bli Galaktiska Medborgare och att vi kommer att kunna resa i Universum. Fram tills nu har ingen kunnat förklara hur.

Sheldon har också specifikt förklarat att vi kommer att kunna resa runtom i världen via ‘Teleporters’, bokstavligen inom minuter… återigen, ingen förklaring fram tills nu. Sheldon nämnde i ett av sina seminarier att han faktiskt har sett en enhet och att den såg ut som ett inbyggt TV -skåp. Sättet på vilket Sheldon beskrev hur det fungerade är precis det sätt som Keshe förklarar att Plasma Enheten fungerar på.

Om ni forskar på Plasma, kommer ni att upptäcka att den spelar en mycket viktig roll i vår kropp, så väl som den roll den spelar i vårt Universum.

Keshe påminner oss om att resultatet av vår interaktion med plasma beror på vår vibration, eftersom den är … beroende av omgivningen. Vi kan kommunicera med enheten med vår innersta natur.

Den 16 oktober 2015 är ett mycket viktigt datum för Mänskligheten. Det kan mycket väl komma att markera en ‘tidpunkt’ för förändringen som vi i århundraden har arbetat mot – och den har äntligen anlänt för att vi är redo.

Keshe säger flera gånger att det inte spelar någon roll ifall ett land undertecknar Freds Avtalet för enheterna kommer i allafall att gå ut runtom i världen. Keshe säger att vår värld inom de följande 6 till 12 månaderna dramatiskt kommer att ha förändrats till det bättre, när tillverkningen kommer att ha skapat tillräckligt med enheter för hela världen.

Så …. Skål! Vi skålar för vår framtid. Vi är verkligen de som vi har väntat på. Många Galakter har fortlöpande sagt att de inte kan utföra arbetet för oss.

Tack, ur djupet av mitt hjärta, Mr.Keshe!

“En människa är en del av Helheten, som av oss kallas Universum” – Albert Einstein.

“Likt slaveri och apartheid, är fattigdom inte naturligt. Den är uppfunnen av människan och den kan inte övervinnas och utplånas av människans handlingar” – Nelson Mandela

 

 

“Enligt det ‘Jämställda Användandet’ av lagen om Internationell Copyright, deklarerar författarna att användandet av fotografier, videos och information i denna akademiska forskning har analyserats för ändamålen för ‘kritik, kommentarer, nyhetsreportage, undervisning, stipendier eller forskning’ i enlighet med Section 107 of Title 17 of the US Code.”

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

https://kauilapele.wordpress.com/2015/10/12/more-about-the-keshe-from-galactic-connection-10-9-15-keshe-plasma-energy-unit-technology-gasoline-may-drop-below-1-by-christmas/

 

You may also like...