Keshe Foundation Färdplan för Fred – 27 maj 2015

th

Keshe Foundation Färdplan för Fred – 27 maj 2015

 

På söndag 7 juni, 2015 06:05, Keshe Foundation <webmaster@keshefoundation.com> skrev:

Den 21 maj 2015 meddelade Keshe Foundation i sitt veckobrev starten av en workshop med processen för att genomföra den utlovade världsfreden.

I detta tillkännagivande, förklarade vi att processen för att skapa fred kommer att ta form under de kommande månaderna genom det arbete Keshe Foundation gör och publiceringen av ytterligare ny kunskap genom stiftelsens undervisningsverksamhet, genom de dagliga sessionerna från dess Spaceship Institute i Trani, Italien.

Under de senaste månaderna har vi undervisat och kommer under de kommande månaderna att fortsätta att undervisa om nya vetenskapliga kriterier och system som skall öppna vägen för processen för att utveckla och använda ny fredsskapande teknik.

Vi ska steg-för-steg ge anvisningar vilka omsätts i handling för vad som krävs för att nå stiftelsens yttersta mål, som är att underlätta och slutligen genomdriva världsfred genom användningen av nya tekniska tillämpningar och konsekvenserna därav.

I detta papper beskriver vi färdplanen för att uppnå den svårfångade freden på planeten Jorden för mänskligheten genom medborgarnas gemensamma ansträngningar, utan att vare sig förlita sig på någon regering eller någon form av tro.

I denna färdplan förlitar vi oss på mänsklighetens totala kollektiva insatser för att utveckla och leverera den tekniska kunskapen globalt till allmänhetens kännedom, som eliminerar behovet av insatser från regeringarna, vilket eliminerar behovet av samtycke från de nuvarande ansvariga för människan själar.

Vi förlitar oss helt på att mänskligheten ska förstå vad som orsakat problemen i historien och hur det kan lösas.

I denna cykel av mänsklighetens mognad, är vi inte beroende av någon regering eller tro, men vi tar hänsyn till att man har mognat tillräckligt för att nu ta ansvar för sitt eget öde, att leva ett korrekt liv och bedriva sina affärer i linje med allt levande i fred på den här planeten och i rymden.

Vår färdplan är enkel och tydlig. Det har tagit miljontals år för mänskligheten att bli ett sådant destruktivt väsen, som har sett lösningar i allt, genom att förstöra och avsluta processer, bara för att överleva och behärska sin värld, genom handlingar som att äta djur, döda andra människor, krossa kulturer, förstöra raser eller oliktänkandes tro och genom denna metod har den starke förstärkt sin makt på bekostnad av andra levande varelser.

Genom lanseringen av ny kunskap har vi visat att man kan täcka alla mänsklighetens behov utan att förstöra annat liv eller skada andra själar, genom att använda och förstå att alla krafter och energier i universum är både inom räckhåll och kontroll, om människan samlar kunskap och förståelse hur dessa krafter kan skördas och användas för att stödja andra.

Genom lanseringen av denna nya universella vetenskap och teknik raderar vi steg för steg essensen av att döda och förstöra ur mänsklighetens RNA och DNA, vilket innebär att barnen inte behöver lära sig om misstag i det förflutna och därmed för första gången i universum skapa denna varelse, som inte behöver tillgripa våld eller förstörelse av någon annan varelse i universum.

När vi nu öppnar dörren till universell vetenskap och teknik för människan att resa i rymden och att ansluta sig till universell gemenskap och mänskligheten inte förändrar sin grundsyn av att döda och förstöra kärnan i denna skapelse på planeten Jorden, kommer människan medvetet eller omedvetet förstå att han/hon inte kan döda en annan varelse för mat eller genom att ha falska avsikter i förhållande till andra varelser i rymden. Dessa varelsers reaktion för att skydda sig själv från att förbrukas eller dödas leder till förintelse av människan i både rymden och universum.

I vår undervisning, har vi visat och lärt ut ny kunskap och om fri energi, vilket kan frigöra tillräckligt med energi för att ta fram nya material för att tillgodose behovet av energi och material för människan i rymden. Vi har visat hur man producerar energi, som kan användas till att skapa rörelse i rymden, utan förstörelse av andra varelser.

Det har varit uppenbart för mänskligheten att dödandet av andra varelser har varit en fallgrop, men han/hon har inte lyckats hitta en väg ut ur denna ständigt slutna labyrint för att avsluta dödandet. Nu behöver vi tid och nya rutiner som gör att mänskligheten förstår och vidtar åtgärder. I miljontals år har dödandet ingått i det dagliga livsmönstret.

Så nu guidar vi människan i hur man avslutar vanan att döda. Även om detta inte är lätt, behövs uthållighet, förståelse, ett korrekt förhållningssätt och beteende, förståelse för hur universum fungerar. Vi är här för att lära ut allt.

Det är bättre att börja med små steg, som alla kan förstå och därigenom få tänka igenom fredsprocessen.

För detta syfte formulerar vi följande färdplan för de kommande månaderna. Om detta misslyckas har vi möjlighet att driva igenom majoritetens vilja för fredlig samexistens mellan mänskligheten och andra varelser i universum.

Till en början väljer vi en dags fred per månad med början från juni 2015, så att mänskligheten påbörjar arbetet och förbereder olika alternativ och finner den mest framkomliga vägen.

Enligt följande:

Den första dagen av fred utses till den 21 juni 2015 och denna dag av fred kommer också att inträffa den 21 juli och 21 augusti.

I september, oktober och november, kommer det att finnas två dagar av fred varje månad, den 21:e och 22:a.

I december 2015 och januari och februari 2016, ökar vi dagarna av fred till tre dagar per månad från den 21:e till den 23: e.

Från 21 mars 2016, ökar vi dagarna av fred till 7 dagar per månad, från den 21:e till och med den 27: e varje månad för de följande tre månaderna.

Från 21 juni, 2016, ökar vi dagarna av fred till 14 dagar per månad, från den 21:e i varje månad i tre månader.

Från 21 september, 2016, ökar dagarna av fred till 21 dagar per månad, rån den 21:e i varje månad i tre månader.

Från 21 Dec 2016, ska vi genomdriva permanent fred på obestämd tid som planerats.

Vi räknar med att världens arméer inte ens skjuter en enda kula under dessa dagar, inte ens för utbildningsändamål.

Vi räknar med att vidarebefordra planen för fredsprocessen globalt till alla inblandade i krig och konflikter, vare sig det är militärer, terroristgrupper eller den motsatta sidan av samma konflikt.

Denna process för att uppnå fred kommer alla medlemmar i Keshe Foundation, dess supportrar och berörda parter att informera om och leverera genom de första rymdstjärneformerade reaktorerna och samtidigt skapa fältstyrkor för att tysta vapnen runt om i världen, såsom vi visade i denna process på juldagen 2014, genom att använda tre uppsättningar av stjärnformationer runt om i världen, en i Tyskland, en i Kanada och en i Italien. Samtidigt samordnas en operation för att stoppa en reaktordrift i Italien, vilket sändes live på Internet, för att visa vår avsikt och vilja.

Vi undervisar i denna process genom att snabbt göra och driva rymd reaktorer i vår Spaceship Institute, live på Internet på daglig basis och snart kommer vi att testa den första serien av dessa reaktorer och deras effekt på ett utvalt antal satelliter, som skall vara designade för oss av världens militärer för att testa, för att avveckla dem live på internet där världens ledare övervakar processen.

Då, som vi har nämnt, kommer vi att stoppa förflyttningen av militära fartyg och fordon för att testa konceptets som respektive fredsälskande nationer har ställt till förfogande.

På så sätt får vi ett slut på de nuvarande obegränsade utgifterna för krigsmateriel, vilket med tillämpning av den nya tekniken underförstått gör dem föråldrade.

Genom denna handling, frigörs regeringarna från att någonsin spendera pengar på krigsmateriel, i stället frigörs dessa resurser för tillverkning av verktyg och system för fred och för att täcka de grundläggande behoven hos sina medborgare, som att bygga tak över huvudet och skaffa mat.

Vi konfrontera inte regeringar, men vi visar att de nuvarande militär och försvarstekniken är föråldrad och att det inte finns något behov av förnyelse eller några ytterligare utgifter för vapen.

Vi delar vår rymdteknik med alla respektive nationer, om folken inte accepterar dessa tester av showen att avsluta vapentillverkningen och göra slut på konflikter, då kommer medlemmar och anhängare av stiftelsen att välja en satellit för att den ska tas ur drift. Vi kommer att informera regeringarna om vår avsikt att se till att satelliten inte är i bruk under avvecklingsperioden med hjälp av tekniken i rymdskeppet Keshe Foundation.

Med denna lucka på tre månader från 21 Juni 2015 till september 2015, ger vi regeringarna själva en chans att starta processen med omfördelning av arbetet i militära fabriker och vapenproducerande företag för produktion av nya system för den nya tekniken för fred, så att arbetstillfällen kan bevaras.

Med denna färdplan uppmanar vi alla Keshe Foundation supportrar, alla nationella och andliga ledare i era samhällen och många medborgare att vara medvetna om vår avsikt att starta fredsprocessen, från den 21 juni 2015.

Om inom de första tre månaderna vi inte har sett någon rörelse i riktning mot denna process bland världens ledare, kommer vi att börja processen med att visa kraften i vår teknik och vår önskan att starta fredsprocessen, som en nation, en planet, och en Keshe Foundation familj.

I processen att genomdriva fred, ska vi inte skada någon eller någon själ, ska vi inte orsaka några strukturella skador eller några fysiska eller ekonomiska förluster för någon nation. Men vi kommer att stoppa krigsfartyg på öppet hav, avveckla stridsflygplan av alla nationer på banorna, vi kommer att radera minnet av så kallade män under vapen, så att de inte kommer ihåg varför de bär vapen och vad de kämpade för.

Under den här perioden kommer det inte att finnas någon bestraffning för någon, utan endast gradvis utvecklingen och lanseringen av flera tekniker kommer att bli tillgängliga och att de gamla sätten blir föråldrade.

På detta sätt kommer mer och mer ny kunskap, ny vetenskap och ny teknik att släppas i det offentliga rummet genom dagliga undervisning vid Spaceship Institute. Dessa åtgärder tvingar fram avväpning och enhet inom Mänskligheten och slut på alla krig.

Framstegen inom tekniken som visats är:

– CO2-avskiljning

– Hälsosystem

– Stjärnbildningssystem för skapande av hiss och rörelse

– Produktion av vatten enheter

– Skapande av låg effekt genom användning av Gans och nanolager.

Vi välkomnar alla att stödja denna åtgärd och vid behov ska vi visa mänskligheten utan rädsla för förlust att mänskligheten skall komma överens om att radera minnena om krig från hjärnans minnesbank.

Vi har tekniken för att göra detta, vi har visat funktionen under de senaste tio åren, nu är vi beredda att använda den för att starta processen med färdplanen för att uppnå fred.

Vi inbjuder politiska och religiösa ledare att ansluta sig till oss för att uppnå detta mål, för om vi tar det här steget, så finns det inget behov för någondera, eftersom mänskligheten har misslyckats i det förflutna.

Jag är beslutsam som grundaren av Keshe stiftelsen att genomföra denna process, som visats i det förflutna har regeringar delats mellan krig och fred. Nu låter vi planetens medborgare ta sin framtid i sina egna händer. Låt dem ta sin position i en universell gemenskap som fredsälskande varelser, genom att ändra deras gamla grundåskådning.

Med denna process får vi ett slut på det gamla maktsystemet med dels presidenter och kungar och dels möjligheten att missbruka de religiösa strukturerna.

Jag stoppar processen för religioner och religiösa övergrepp i Guds namn och jag avskaffar processen att missbruka Guds namn och tvinga missbruk på mänskligheten.

Med denna färdplan för fred, förklarar jag Mänsklighetens nya cykel på planeten jorden och med denna cykel av fred, med förtroende för själen och handling, att det nya löftet om enighet blir verklighet, eftersom jag har den kunskap och delar av universum till mitt förfogande, för att bringa fred till den här planeten i min tid.

Jag accepterar ingen avvikelse och ingen förhandling, utan bara den väg som har presenterats ovan.

Förändringen måste komma inifrån, för om jag tvingar fram den, då blir det hårt och outhärdligt för varje människa.

Med detta öppna brev uppmanar jag världens ledare att starta samtalen för en universell nedrustning av alla arméer och jag försäkrar att jag skall se till att ingen människa kommer att skada någon annan, om det behövs.

Jag tar ingen plats i denna process, förutom övervakningen av processen för människan att uppnå denna fred genom en korrekt övergång.

Jag har allt universum har att erbjuda till mitt förfogande, för att åstadkomma denna förändringen, men det ligger i mänsklighetens hand att starta processen, så att jag kan hjälpa till.

I mitt namn kommer jag att agera, i mitt namn skall jag lyckas och om så skulle behövas på egen hand.

Mitt mål är att uppnå fred i utsatt tid enligt min önskan och mitt kommando och får inte avvika därifrån.

Jag uppmanar alla människor att komma samman i fred, för att se början av den vackraste tiden för Mänskligheten, på denna brutna vinge av den utrotningshotade fågeln kallad Jorden, som flyger genom universums rymd.

I MITT NAMN (Även om vissa skulle vilja kalla det Messias) 2015/05/27

© Ashtar på vägen publikationer 2004-2015. All rights reserved.

www.AshtarontheRoad.com     http://keshefoundation.org

Orginaltexten finns på http://www.ashtarontheroad.com/keshe-foundation-peace-map-5-27-15.html

Du gillar kanske också...