Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 12 oktober 2015

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

12 oktober 2015

Kanal: Brenda Hoffman

 

Kära Ni,

Detta meddelande är för dem som känner sig avstannade – som om ingenting händer inombords eller utanpå. Tillåt er själva tid för att flytta in i ert nya varande. Ni har förändrats inombords. Ni förändras nu utanför er själva.

Ni följde andras regler i ert 3D-liv. Nu när ni har rensat inom er, flyttas ni utanför er själva med tydlig kunskap om vilka ni är och vad era gränser måste vara. Det är nog skrämmande, för även om ni är helt bekväma med att följa efter andra, tycker ni att det är svårt att vara er själva.

Förstå att ni är några av de miljontals unika entiteter som bryter ut från ert underdåniga yttre skal. Ni blir er egna person i varje bemärkelse.

 

Men när ni agerar på era yttre impulser, befinner ni er i minoritet. Ni får även ”de” blickarna eller ”de” kommentarer om att ni måste återgå till den 3D varelse ni antogs vara.

Denna radikala nya ”du” får inte den hyllningen ni hade hoppats när ni först initierade ert nya varande. Några av er förväntade till och med att andra skulle buga vid era fötter och tillkännage er riktighet i denna helt nya värld. Istället finner ni att ert nya jag ännu inte är helt accepterat i omvärlden.

Kanske bekräftar era vänner era tankar, handlingar och övertygelser. Men de som inte har ändrat sina handlingar till att genereras av sina inre väsen, tycker ni är lite udda.

Är ert nya jag är ett hopp eller realitet?

Ni noterar inte många förändringar på Jorden eller i er värld och sådant är skrämmande. Vad händer om Nya Jorden är en bluff? Vad händer om ni aldrig upplever Nya Jorden eftersom det kommer att ske eoner efter er övergång från Jorden i detta livet? Mest av allt, var är era belöningar för ert flitiga arbete inför övergången?

Ni börjar tro att Nya Jorden inte är verkligheten. Även om ni satt namn på er dröm om Jorden, har ni ännu inte skapat den, och de som inte tillhör den Nya Jorden tittar på er med förakt när ni ger ord åt den drömmen.

Så ni tvivlar på er själva, er dröm och Nya Jorden. Ni vet att ni känner er lite annorlunda i ert varande. Och ni vet att ni upplevt olika reaktioner genom åren eller månaderna då ni bearbetade ert nya jags information. Men drömmer ni bara om en Ny Jord eller är den riktig?

Sådana tankar är förväntade, för ni är i frontlinjen för denna övergång. Ni skulle inte vara intresserade av dessa meddelende om ni inte var det. Men eftersom ni ännu inte har noterat en förändring som skett över hela världen, så tvivlar ni på er själva och andra.

Ni skapar er Jord-dröm för att bekräfta Nya Jordens verklighet för er själva likaväl som för dem som vill följa er.

Ni har arbetat – och det är det rätta ordet i det här fallet – under en mycket lång tid med få belöningar utom dem ni känner av inom ert varande. Ni har bestigit berg, simmat uppströms och förnekat vänner, arbetskamrater och släktingar enbart för att notera minimala förändringar i er yttre värld.

”Var är mina belöningar?” –så låter den refräng som snurrar inom ert varande.

Precis som var sant för er inre glädje, är det en process att skapa er jord-dröm. Det första steget var septembers energier – långt bortom vad ni var vana vid – som skickades till jorden från Universum. Den enda del ni behöver vara inbegripna i nu, är att förtydliga er dröm. För de flesta av er har flera drömmar – en stor och till synes omöjlig dröm följt av flera mindre och till synes mer uppnåeliga drömmar. Se tillbaka på vad som framkommit i ert liv de senaste dagarna eller veckorna som visar att några av era mindre drömmar har kommit till stånd.

Det är betyder inte att vissa drömmar är lättare uppnå än andra, utan för att ni tror att de är lättare att uppnå. Så ni skapar er jords dröm (drömmar) som en process i stället för omedelbart. Och så är det att ni kommer att skapa er större dröm vid eller nära slutet av detta år.

Förutsätt inte att allt är en illusion. Att ni på något sätt måste bli en ”bra” medlem av samhället igen – som om ni kunde bli det. För om ni försöker att gå tillbaka eller ”passa in” i 3D samhället, kommer ni att upptäcka att detta inte är möjligt. Ni vet för mycket. Lite som någons naivitet innan de upptäcker 3D kärlek eller sex. När kärlek eller sex har upplevts, kan man inte återgå till ett liv av undran hur dessa delar känns.

Även om ni kan låtsas återvända till 3D, skulle ni inte längre vara nöjda på den arenan, för ni är bland de miljontals som förändrar både er själva och Jorden.

Slutför er Jords dröm om ni inte redan har gjort det. Oroa er inte för hur och när den drömmen kommer att förverkligas. Sånt kommer att ske, precis som vi förutspådde att ni skulle lyckas med att bestiga era berg och rulla ner för era kullar.

Ni har slutfört varje uppgift som begärts av er, både av er och Universum, inom några få år. Och ni kommer att göra samma sak med er dröm. Skillnaden är att ni lär er att vara och inte att göra. Denna första stora jord-dröms skapelse (i ert sinne) är ett bevis på att vara istället för att göra.

Er nuvarande frustration handlar om att det inte finns något ni verkar kunna göra för att skapa den drömmen. Denna frustration och rädsla som resultat, är bara en del av ert gamla 3D liv.

Det finns inget ni behöver göra annat än att klargöra er dröm och lyssna på ert inre välbefinnande. Resten kommer att falla på plats lätt. För så är lärdomen av er process av drömskapelse. Ni behöver inte längre skapa genom att göra – att vara i glädje är mer än tillräckligt.

Att försöka göra något för att skapa er jord-dröm kommer att bromsa processen. Njut av ert liv. Ändra er uppfattning från rädsla, frustration och ilska till glädje och allt faller lätt och enkelt på plats. För denna del, är ett betydande steg i er roll som ledstjärna av ljus för andra.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Du gillar kanske också...