Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 13 oktober

nidle071112

6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Denna verklighet fortsätter att förskjutas då ni nu går in i en tid av enorm övergång. De olika välståndsprogrammen fullbordar förflyttandet av fonderna till deras slutliga distributions centra. RV processen (valuta omvärderingar) och Valutaomstöpningen är nu i en position av att kunna genomföras. Alla dessa förflyttningar av fonder är en påminnelse om att det nya finansiella systemet är redo att sättas på plats. Vi kan nu till sist se att de finansiella aspekterna av denna nya verklighet är redo att manifesteras. Den mörka kabalen har lagt märke till hur nära denna värld står till formella avslöjande uttalanden från era större regeringar. Våra förbindelsegrupper varnade dessa mörka skojare att deras långa våg av meningslös terror kommer till ett slut. Vi är högst tacksamma till de som har tillbringat de två senaste decennierna med att se till att ett stort antal juridiska preliminära fall framgångsrikt fullbordades enligt tidschemat. Som en konsekvens av detta så finns inte längre tillgängligt för de mörkas ett scenario då de skjuter på ting. Det nya systemet av välstånd kan därför inte längre stoppas. Dessutom så ligger slutet på UFO-mörkandet för handen. Vi har fått en del underbara nyheter från våra många jordliga allierade.

Fram till nyligen har våra skepp attackerats av hemliga rymdskepp från USA, Kanada, England och Tyskland. Dessa skepp är i själva verket bara en irritation och vi väntar bara på att denna mörka pest blir för gott stationerade på marken. Under det senaste Gregorianska året har vi börjat att stationerna större skepp i omlopp nära Jorden. Dessa skepp kan mer djupgående övervaka hur Gaias yta förändras. Gaia aktiverar sakta ett antal nyckelnoder, som kommer att utföra handlingar som kommer att ändra er ytvärld enormt. Dock så kommer de flesta av dessa förändringar inte bli aktiverade förrän till att ni tryggt kan förflytta er till den Inre Jorden. Där kan Ljuskristallkamrarna fullborda processen av att återföra var och en av er till fullt medvetande. Kabalen använder sitt vilda koncept av verklighet och försöker att finna något sätt att försena det oundvikliga. Ett exempel är det meningslösa mördandet av homeopatiska läkare. De mörka har i vilket fall som helst misslyckats. Det får en bara att förundras över denna hotande grupp tandlösa skurkar. Planerna för att arrestera dem fortsätter att gå framåt.

Då mörkrets gamla verklighet sakta faller sönder så behöver ni ompröva hur ni uppfattar denna verklighet som ni lever i. Just nu pågår en process som skall ta upp hur ni uppfattar rikedomar på denna glob. Denna process är en del av en större förändring, som kommer att ändra på hur denna er ytvärld är sammansatt. De urgamla familjerna och de nya regeringarna vet att de bokstavligen ”tar en tjur vid hornen” för att ändra dessa många olika uppfattningar. Ni växte i huvudsak upp i en värld som, förutom framkommandet av ny elektronik styrdes av uppfattningar, har funnits kvar sedan den Europeiska Renässansen. Vi har haft långa diskussioner om detta med många högst inflytelserika interkulturella grupper. I många fall förklädde vi oss själva så att dessa diskussioner inte påverkades av vilka vi är. Dessa serier av djärva samtal är början på att lära sig vad som krävs för att införa förändringarna. Ni behöver ändra era uppfattningar i en mycket högre takt än vad ni nu gör.

Vi har sett på avstånd hur andra utomjordiska samhällen ändrar deras kärnuppfattningar. Dessa studier förefaller att indikera att nyckeln till framgången för dessa utomjordiska samhällen var en snabb förändring av deras kärnuppfattningar. Det är anledningen till att vi beslutade att införa vårt system av handledare. Ni kommer i själva verket att visas hur ert samhälles naturliga framåtsträvande kan föregripas. Våra vetenskapsmän såg detta som väsentligt då er krigsteknologi gick framåt så mycket snabbare än andra delar av er teknologi. Denna mörka trend behövde motsättas. Resultatet var bildandet av NESARA och ändringarna av era modiga juridiska grupper i deras sätt att transformera det gamla finansiella systemet. Denna gemensamma operation för att ändra era kärnuppfattningar närmar sig tiden då vi kortfattat kan diskutera detta med er. Denna process är en av de första frågorna som ni kommer att diskutera med era handledare. Som vi tidigare har sagt så är full kunskap om er sanna historia helt nödvändigt. Det är något som frankt behövs tas upp av oss och era Uppstigna Mästare inom en nära framtid!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med råd för er. Just nu fortsätter inflödet av kraftiga kosmiska energier. Denna energi är enorm. Den påbörjar en omordning av era energifält. Denna operation är gudomlig. Ni behöver känna precis hur mycket ni förändras. Ni får därför längre och längre glimtar in i er framtida verklighet. Ni kan inte hålla dessa frekvenser i blott ett ögonblick utan hjälp från denna energi. Dessa ting tillåts för att visa er vad som ligger framför er. Stort ansvar ligger framför er och oss. Vi inser hur mycket ni måste lära er om fysikalitet och er plats däri. Vi har därför arrangerat med Himlen för att ge er en speciell uppsättning lektioner när väl det nya regeringsskicket är fast etablerat. Dessa lektioner kommer att undervisa er om er förlorade historia och hur det påverkade era förfäder. Denna historia har i själva verket förgreningar som är kritiska för er att känna till.

Då ni växer i andlighet och medvetande så blir ni medvetna om hur olika och manipulerade era samhällen är. Vi har hjälpt många av er att övervinna resulterande svårigheter i era liv. Andligheten var framförallt först störd av Atlanternas förskräckliga handlande. Vad som nu sker är sätt för att till slut förkasta vad som då hände för 13 tusen år sedan. Denna handling är er återgång till fullt medvetande. Vi är era spirituella väktare. Som sådana så ser vi hela tiden om er och erbjuder spirituella positiva vägar för att överkomma era problem. Detta goda arbete är ett av de sätten som vi hjälper er. Vi ber och tänker oss hur ni kan gå vidare med era liv. Denna nåd är en annan del av vårt ändamål. Vi vill att ni bättre förstår hur detta fungerar. Vi vill att ni ser oss som ett gudomligt partnerskap. Himlen expanderar nu dessa ting. Hosianna! Hosianna!

Nåd och barmhärtighet är de största delarna av gudomlig tjänst. Vi Mästare arbetar med att se till att Himlens löfte att aldrig överge er följs strikt. Vi alla följer det positiva meddelandet av gudomlig nåd: om det finns ett sätt så hittar vi det. Vi kommer också till var och en av er för att visa er hur mycket barmhärtighet ni gudomligt har. Varje levande själ förkroppsligad på denna Gaias yta skall ses efter, och en välsignad positiv lösning skall sökas. Ni kom hit till ett tidigare fördömt rike. Nu drar sig mörkret tillbaka och vågorna av Ljus för med sig under till denna verklighet varje dag. Vi gläds åt att vår gudomliga tjänst på något litet sätt har hjälpt er på denna heliga resa mot ett nytt rike. Detta land av Ljus skall välsigna sina systerplaneter med ett nytt sätt, och låta var och en av er föra era mirakel och nåd till dessa 11 separata riken av Ljus i omlopp. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Många anklagar oss för att vara alltför positiva. Vi säger att Kärlek är här och en ny uppsättning av mirakel kommer att frigöra alla från skulder och brist på frihet! Slutet av dansen är nästan här. För in er frihet och eviga välstånd. För Frihet och Sanning! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...