Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 11 oktober 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan,

11 oktober 2019

 

Ett Meddelande till Ljusarbetarna – October 11, 2019

av Caroline Oceana Ryan

 

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarnas legioner och Ärkeänglar kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha denna stund för att prata med er idag.

Förstå att er värld förändras snabbt nu, långt utöver tidigare beräkningar.

Ni har nyligen passerat en punkt, där förändringarna kommer att inträffa mer frekvent, och därför kommer ni att känna det intuitivt, även om ni inte ser förändringarna hända i det yttre.

Er intuitiva inre känsla om vad som händer i världen, och vad som händer i ert eget inre (vilket avgör det yttre livet), ökar nu exponentiellt.

Så även om nyhetsrapporteringen inte ger er någon indikation, till exempel om att de välvilliga invånarna i den Inre Jorden, skapar nya energiska sätt för att hjälpa Ljusbärarna i deras Jorduppdrag, så kommer ni ändå att känna effekterna av det vackra hjärtbaserade stödet.

Vi skulle också säga, att er egen utveckling växer snabbt, både i hastighet och intensitet.

Bli inte förvirrade om era nattliga drömmar verkar vara en konstigt blandning av symbolik och scenarion, som känns oroväckande eller osammanhängande, även om de ibland är sanningsenliga.

Det är ert undermedvetna som väger in de häpnadsväckande förändringarna som pågår i er ande och ert psyke, och det kan ibland inte riktigt avgöra eller fatta.

Kan ert undermedvetna och er kropp, hålla jämna steg med dessa accelererade rörelser? undrar ni kanske.

Ja, men de behöver både stöd och healing nu.

Ni är medvetna om att ni bär med er upplevelserna från hundratals liv, på denna och andra planeter.

I många av dessa liv, led ni eller de ni älskade, av hemska brister, missförhållanden, orättvisor och förluster, som har orsakat att många energimönster och störningar har satt sig in i era eteriska energier.

Dessa mönster och störningar, återkommer sedan varje gång ni går tillbaka till det fysiska, i en ny inkarnation.

De flesta av er har svurit på att ni aldrig mer kommer att återvända till en tredimensionell existens, och vi förstår och hedrar det, såväl som alla era beslut.

Detta betyder att detta är det Jordliv då alla de andra måste åtgärdas – äkta healing och frigörelse måste till, för att ni inte ska fortsätta bära med er energierna från mycket låga tredimensionella livserfarenheter, som en prägel i själen eller på annat sätt.

Att säga att er utveckling hålls tillbaka av dessa mönster, störningar och av täta, lägre dimensionella känslor, avtal och själskontrakt, är lite av en underdrift.

Ni kom hit för att utvecklas bortom egot, bortom personligheten, bortom rädslan för överlevnad, med en önskan om att ”utjämna” det som var fel, oavsett om ert sinne kallar dessa handlingar för Rättvisa eller vedergällning.

Vi rekommenderar starkt energihealing och energirensning, och ni kan träffa någon personligen eller lyssna på online-rensning, för att hjälpa er att släppa lägre dimensionella frekvenser – de ni föddes med, de som sitter i era energier som inte hör hemma där, och sådant ni har på grund av trauman.

De av er som inte vill det, eller inte litar på effektiviteten i dessa metoder, rekommenderar vi starkt daglig djup meditation, för att öka er inre medvetenhet och vibration, så att frekvenser, entiteter eller annan närvaro inte kan störa er, för att de anser att er varelse är ett bra ställe att befinna sig inom.

Låt oss till exempel säga, att när ni befinner er i tillstånd av ilska – när ni minns de fel som gjorts mot er, era nära och kära eller mot en hel befolkningsgrupp – i ett visst land, en ras, kön, inriktning etc.

Den ilskan, och de känslor av hjälplöshet som ofta följer med, är faktiskt planerad.

För de som planerar och ser till att kaos uppstår på er planet, är det en önskad bieffekt av er emotionella densitet; den mänskliga upplevelsen av passivitet och raseri i de tätare programmen, gör bara att mer ved läggs på brasan.

När ni känner er arga eller får andra täta känslor, så hamnar ni i en frekvens som sedan ansluter till en större frekvens, vilken sedan närs hela tiden, av energin från den känslan.

Det är som att gå in i ett rum med hög, missljudande musik, och inte kunna gå därifrån eller stänga av den.

Ni sätter er ner och accepterar missljudet, även fast ni säger till er själva att ni kämpar emot, och pressar tillbaka missljudet.

I själva verket så orsakar kamp bara mer kamp.

Känns det rättvist, då ni bestämt er för att kämpa mot någon händelse eller ett helt trossystem, som försöker förinta eller trakassera er, och då istället för att ta hem segern, upptäcker att ni bara ställt till det ännu värre.

Antagligen inte. Men då är ingenting i den tredje dimensionen, vars former ni nu slänger bort, utformade för att vara ”rättvisa.”

Vi skulle säga, om ni kan ta er ur det gamla spelet – den gamla dualiteten med argument som, ”jag vet att jag har rätt, så varför erkänner ni det inte bara, och slutar upp” – så att ni istället kan hjälpa till att befria, inte bara er själva, från det mörka nät som denna planet varit fångad i så länge, utan hela den mänskliga rasen.

”Är att inte göra motstånd mot den mörka aspekten av livet, enda sättet för att kunna bli fri från det?” kanske ni frågar.

Vi skulle säga: Ni har försökt göra motstånd mot destruktion i tusentals år, och det har ännu inte fungerat, såvida ni inte pytsat in en stor dos av positivitet i det, från en inre ingivelse och ja, till och med Glädje vissa dagar.

 Det var därför er inspirerande Ljusvarelse, Dr King, en gång sa: ”Mörker kan inte driva bort mörker; bara Ljus kan göra det. Hat kan inte driva bort hat; bara Kärlek kan göra det. ”

Vi använder ”Ljus” och ”Kärlek”, eftersom det är en levande, kraftfull aktiv medvetenhet, som inte kommer att motstå eller ignorera er begäran om att lära känna det bättre, för att kunna vara exempel på det när ni lever på Jorden.

Er vädjan kommer inte att ignoreras, och det är inte bara för att kunna ”förstå” varför fruktansvärda saker händer, utan för att ni ska kunna stiga över det som hänt, så att ni förstår att detta aldrig skulle kunna förstöra er, oavsett hur hemskt det än kan vara. Det kan aldrig förstöra oss, som en mänsklig ras av alltmer bemyndigade själar. Och ja – vi skapade, åtminstone delvis, detta. Vi är inte offer.

När ni accepterar er egen position av Samverkan i detta Universum, så faller många saker på plats.

Ni blir mer tålmodiga när det gäller sjukdomar eller oenighet i familjen, uppkomst av ekonomiska svårigheter eller bristen på Nära och Kära, som förstår och tror på er.

Ni börjar förstå att det bara är som det verkar, och inte som Sant.

Ni inser att allt inte är förlorat, de gånger då en eller annan resurs verkar vara så otillräcklig, att ni undrar om ni någonsin kommer att kunna återhämta er.

Och ni kommer att älska och respektera er själva mycket mer i dessa ögonblick när ni – efter att ha släppt egots alla anspråk och krav på yttre bevis om att allt är bra – möter er egen själs skönhet och kraft leende, eftersom ni verkligen vet att ingenting någonsin är fel eller ur balans.

Om ni någon gång känner er som om ni inte har den inre styrkan att känna lugnet och stillheten, kalla då på oss, kära ni – vi finns precis bredvid er!

Och kom ihåg att den till synes omöjliga väg ni valde, inte kommer att fortsätta under oöverskådlig tid.

Ni är här för att återfödas och omdana allt ni är, till en mycket högre form – för att ännu en gång utvecklas till den Ljusvarelse, som samtidigt är bekant med alla riken och alla tider, och har aldrig glömt Vilka de är.

Inte heller skulle vi låta er göra det!

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

 

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...