Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 28 augusti

Kollektivet

28 augusti, 2015

Via Caroline Oceana Ryan

 

Den senaste vägledningen för Ljusarbetarna från våra vänner, varelserna i femte och sjätte dimensionen som är kända som Kollektivet.

Hälsningar, vänner! Vi är glada över den här möjligheten att få tala till er idag. Under denna kraftfyllda augustimånad har ni fått se många förändringar och det är ännu inte slut på dem. De byggs upp i intensitet så att de förändringar i energiklimatet, vilka kommer att inträffa i september, inte kommer att komma som en chock för era system. Man skulle kunna säga att alla de energiskiften och aktiveringar som nu sker i de mänskliga kropparna och i medvetandet, kommer som en förberedelse för nästa steg – det nästa steget mot att skapa era Ljuskroppar, mot att bygga upp den Nya Jorden, mot att omfamna er frihet och suveränitet som självständiga varelser och intergalaktiska medborgare.

Den senaste tiden har ni kanske lagt märke till en förändring i era tankar och känslor.

Gamla problem som hade verkat lösta eller som ni trodde ni hade fått bukt med, har plötsligt kommit upp till ytan och har krävt en helt ny nivå av uppmärksamhet. Det är inte längre nog med att säga: ”Det där problemet har jag klarat av – jag är inte längre arg på den där personen”, eller ”Den där situationen känns ok för mig – jag kan inte förvänta mig att det blir mycket bättre”.

Nu finns en helt ny energi av förväntan inom och runtom er.

Ni är tvungna att ta er en titt på gamla frågor och inse att en djupare healing behövs, en som sträcker sig bakåt till händelser i tidigare liv, såväl som i detta liv.

Ni håller i själva verket på att klara upp karma eller den gamla tredjedimensionella tätheten, som ni ska lösa upp i detta liv och detta måste klaras av innan ni kan ta steget till livet i den femte dimensionen.

Vi kommer ut med mycket mer av detta i vår nästa bok Manual för Uppstigningen, som ges ut senare i år.

Men låt oss för tillfället säga att Ljuset på planeten har uppnått en nivå som visar att inget och ingen kan gömma sig för det.

Säkerligen har ni under många århundraden levat under stora bedrägerier. Arbetare har varit lågt avlönade och de har behandlats illa i de flesta delar av världen. Djuren har lidit under dåligt handhavande och det har också många utsatta personer gjort, som antingen inte varit tillräckligt starka för att försäkra sig om att skydda sig själva eller inte blivit skyddade av andra. Dessa som vi benämner ”utsatta personer” är i själva verket majoriteten av den mänskliga rasen. De är kvinnor, åldringar, barn, unga, och de med avvikande sexuell läggning.

De är arbetare, slavar, de som utsätts för människohandel, personer med ett beroende och analfabeter. De är invandrare, de som tillhör flera religioner, infödda personer, icke-vita människor och de som lever med handikapp. Yrkandet på att alla människor ska få bli behandlade med värdighet och respekt började få slagkraft under 1800-talet, när detta fortfarande var nytt för de flesta och det byggdes upp till ett crescendo under nittonhundratalet och in i ert nuvarande århundrade.

Ni har blivit ombedda att acceptera dessa ojämlikheter i tusentals år, som om de vore normala och inte behövde rättas till.

Stora lärare, som Jesus och Gautama Buddha kom till Jorden för att lära ut motsatsen – att vi är här för att ta hand om och respektera varandra, och oss själva, och att ingen borde bli nertrampad på vägen till att skapa eller upprätthålla sitt rike eller sin överlevnad. För många är detta fortfarande ett nytt tänkesätt.

Uppfattningen att vissa personer inte förtjänar att bo i Förenta Staterna, om de så ursprungligen föddes i landet eller inte, framhålls av någon hoppfull presidentkandidat och många håller tanklöst med, fastän de i större utstäckning håller med hans arga framtoning än med själva tanken.

Ni kommer nu att få se att det bland Jordens befolkningar förekommer en separation i tanke och beteende.

Några grupper och individer kommer, i de nuvarande energiernas aldrig tidigare skådade kraft och Ljus, att kräva att inget på Jorden ska förändras, och att det nuvarande systemet sluts tätt igen för att försäkra att det som är kvar av herraväldet under de mörkas kontroll ska förbli exakt som det är.

Andra grupper och individer kommer att se till att allting nu kommer att förnyas, transformeras, omvandlas och helas.

De kommer genom konversationer och inre insikter att öppet medge var de inte har varit kärleksfulla, inte tillåtit andra gå sina vägar, och inte har varit sina sanna och genuina jag.

Mitt i detta fantastiska Ljus kommer de att inse vad som måste förändras innan de kan gå vidare och de kommer att försöka göra dessa förändringar. Kommer dessa förändringar att inträffa för att de är förankrade i det gamla paradigmet av skam och självkritik, av känslan av att vara liten och hjälplös inför en stor och vred gud? Nej, för de som vandrar i det högre Ljuset förstår att de själva är Skapare.

Miljontals ser nu att de inom sig har hela det utvidgade Universum, med sina aldrig sinande möjligheter och oändliga drömmar om glädje och förnyelse.

Detta är Uppstigningen – en förändrad inställning som gör hjärtat ansvarigt och strävar efter att rena detta hjärta med Kärlek, Kärlek till en själv, öppenhet, acceptans och en önskan om tillväxt.

Vi är medvetna om att er media fortfarande befinner sig på vägen av att huvudsakligen eller endast tala om det negativa, och kartlägger de stormiga haven och hårda vindarna som om de förutsåg katastrof, men vi talar om för er att det verkligen inte är någon katastrof som ni nu håller på att skapa.

Vi skulle kunna säga, till dem av er som nu håller på att bli självaste Ljuset, att det nu är dags att röja upp ordentligt, och att tillåta er själva att känna vad ni måste, för att kunna tillåta förnyelsen och pånyttfödelsen som håller på att ske. Mycket av det kommer att inbegripa att möta den gamla smärtan – den gamla chocken av det som har inträffat i detta och andra Jordeliv som ni har levat. Tillåt er ilska och släpp fram era tårar och älska bådadera in till en plats av acceptans för allt som har hänt i era familjer, era samhällen, era klasser, era raser, era länder och era trossystem.

Förstå att när Jorden rör sig mot sin rättmätiga plats i Universum så kommer inget nu att förbli gömt.

Därför inträffar både firande och insikten att energierna i september kommer att vara den Nya Jordens energier. Som medborgare i den Nya Jorden är ni de som inte bara kommer att fira dess ankomst, som om ni fått den i gåva eller ni blivit ledda till den, utan ni skapade den medvetet.

I denna Nya Jord, kommer det där att finnas glädje, god vilja och acceptans av alla? Kommer det att finnas rättvisa, jämlikhet, respektfullt bemötande för alla, försörjning av förnödenheter för allt liv för alla?

Eller kommer ni att fördröja skapandet av den, tillbringa ytterligare tid i splittring, medan ni överväger vem som ”förtjänar” acceptans, överflöd, jämlikhet och respekt?

Ni skulle inte vara här om ni inte redan hade beslutat er för vilken väg ni vill ta.

Ändå vill vi be er att blicka inombords och finna de stilla och inte så stilla delarna i ert eget hjärta och psyke som längtar efter er Kärlek och er acceptans och att ni nu tar beslutet att erbjuda dessa gåvor, i stora mängder.

I denna Nya Jord skapar ni snabbt, det finns bara ärlighet och klarhet och alla ting återgår till sina rätta värden – till sin högsta form. Och åter en gång välkomnar vi er!

Allting som ni skapar firar vi med er och vi säger ”Vandra er väg, vänner och med-Ljuskrigare! Ni kom hit för att lära er att Älska och nu har vägen röjts. Så sätt igång. Överflödet ni längtar efter, friheterna och jämlikheten ni söker är äntligen här, för ni har efterfrågat dem. Ni banar den vägen med samma Kärlek som ni har längtat efter, för er själva och era barn”.

För det är så att Kärleken är allt som finns.

Och ni alla har, som Skapare, åstadkommit det.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

http://carolineoceanaryan.com/2015/08/28/a-message-to-lightworkers-august-28-2015/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...