Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 8 februari, 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan

8 februari 2019

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktiker, Jordelementaler, Féers Äldre, Änglar och Ärkeänglar kända som Kollektivet:

Hälsningar vänner! Som alltid är vi mycket glada att få detta tillfälle att tala med er idag.

Denna vecka adresserar vi några frågor ställda av en Ljusarbetare som skrev in angående de senaste nyhetsrapporterna om en världskänd healer som blivit åtalad för att ha begått mycket mörka handlingar mot andra.

Ljusarbetaren kommenterar:

Min utgångspunkt är att en person kan vara en stor healer, men att det inte innebär att denne är medveten. Vi måste ta ansvar för de tillgångar eller krafter vi är begåvade med. Vi kan döma handlingen, men inte personen. Det är olyckligt att detta har givit healers eller Ljusarbetare dåligt rykte.

Religiösa institutioner kommer att använda detta som ett exempel på att ”new age” är demoniskt. Människor har kapaciteten att uttrycka sig själva antingen för det goda eller för det onda. Gud arbetar på många sätt, och i sista hand är vi våra egna healers.

Jag skulle vilja att Kollektivet tog sig an frågan om hierarki bland Ljusarbetare. Jag tror att ett religiöst ramverk fortfarande är mycket aktivt bland Ljusarbetarna, med alltför många versioner av ”Gud”, när Gud är det JAG ÄR.

Alltför många självrättfärdiga predikningar sker, och konkurrens. Det görs etikettering av vad som är acceptabelt för Gud när vi egentligen behöver använda vår urskillningsförmåga istället. Vi sitter fast i ett Gud/Satan, God Galaktiker/Dålig Galaktiker, Vit Hatt/Svart Hatt paradigm, och kräver att Gud slår ned på våra fiender.

Jag har hört sändningar be Gud om att ”skära upp” häxor. Varenda synagoga i Denver var i en utsändning stämplad som ett ställe där spädbarn offrades.

Vissa Ljusarbetare beskyller Judar, Muslimer, Reptiler, häxor, varandra, då vi försöker klättra på stegen till Uppstigning. Denna hierarkiska illusion måste adresseras.

Denna kära Ljusarbetare noterar klokt att alla människor är på en väg som är högst individuell, och att försök att förtala eller rättfärdiga någon speciell väg som högre eller lägre än någon annan görs förgäves.

Ingen är här för att säga sig vara andligt överlägsen någon annan.

Och de flesta vet intuitivt att även om en del personer som en gång varit associerade med vissa former av andlighet, nu befunnits begå skadliga handlingar, så betyder det inte att alla som stöder den formen av andlighet på samma sätt lever i skuggorna.

Helt säkert är att med det kraftfulla högre Ljus som kommer till er planet nu, så blir alla som lever i skuggorna och som utför mörka handlingar mot Jorden och Hennes varelser i allt ökande grad avslöjade.

Och precis nu görs nya undersökningar och bekännelser kommer i ljuset, ibland för att ytterligare lägga undersökarens väg i linje med Ljuset, ibland därför att de som bekänner sig till mörka beteenden desperat söker sig till Ljuset för att befria sig från det förtryck de lever under.

Ni kommer nu också att se att människor i ökande grad har förmåga att höra eller känna varandras tankar och avsikter.

Alla energier, avsikter och intressen läggs uppenbarade, och det inte bara för de få personer som blivit avslöjade av legala myndigheter eller media.

Fler och fler Sanningar kommer att fortsätta komma upp i Ljuset, antingen från medvetet val av de som talar ut om vad de sett eller upplevt, eller tack vare legala undersökningar, av vilka många görs av personer som medvetet arbetar för Ljuset.

Och då den Sanningen uttrycker sig självt, kommer ni att se att det hårklyveri, argumenterande, poserande, beskyllande och den misstro som nu finns mellan personer och grupper, naturligt kommer att börja brytas ned då Enhetsmedvetande mer och mer kommer i fokus.

Hur kan det bli så, undrar ni kanske, när människor verkar vara mer splittrade och trötta på varandra än någonsin?

Vi skulle säga att denna splittring kommer fram mycket mer nu, inklusive den olämpliga och besvärande idéen om ”andlig hierarki” (som faktiskt inte existerar), därför att separation/splittring är en av de frågor som väl kommer upp i Ljuset.

Så ni kommer att se Splittring ännu tydligare och känna den mycket mer akut, då den kommer till ytan för att avslöjas som den lögn den är.

Och då den kommer upp och ber att få helas i det mänskliga medvetandet.

Jorden Själv har begärt att alla som lever i skuggorna skall föras fram, undersökas och medge i nu – har inte era meditationer visat er det?

Har ni inte sett att Jorden mer och mer existerar i ett förenat medvetande, sprunget ur högre Ljus?

Helt säkert har ni sett det. I alla fall i sömnen, om inte i vaket tillstånd.

Så det kan låta konstigt, kära ni, när vi inte kallar dessa splittringar bra eller dåliga, men notera att den nakna smärtan i deras frekvens då de stiger ut i Ljuset, bara påvisar dem som områden för healing och transmutation, ingenting att vara olycklig över.

Så det ni kan göra i alla oroande situationer är att föra splittringen, de mörka kommentarerna, bristen på generositet och medkänsla in i Ljuset.

Om ni vill, dra dem in i St Germains stora Violetta Transmuterande Flamma och betrakta dem transmutera från en tung, mörk massa till ett gnistrande högre Ljus.

Ni kommer alla att erhålla stor Visdom från detta, innan slutet på era vägar på Jorden.

Så är det – ni har kollektivt förordnat det! Så nu ser vi det utvecklas på ett perfekt sätt.

Låt var och en gå sin egen väg, också de vägar som förefaller förolämpa och förlöjliga andra.

För ni ber dem acceptera alla andra vägar, och för det mesta har de bara ert yttre exempel och vackra höga frekvens som exempel på ett bättre sätt av varande.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

Vi är med er varje steg på vägen.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...