Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 16 augusti 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 16 augusti 2019

 

The Collective of Guides (channeled messages)

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 14 augusti 2019

av Caroline Oceana Ryan

Denna veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldsta, Änglalegionerna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få den här tiden för att prata med er idag.

Vi är medvetna om att många av er har frågor om vad som pågår i ”maktens salar” som de kallas.

Ni har också frågor om vad som händer med er planet, när det gäller klimatförändringar och när det gäller den förväntade utrotningen av olika insekter, växter och djur.

Vi kommer igen att begära att ni inte tar dessa frågor som områden att stressa eller irritera er över.

Långt ifrån att stärka er suveränitet, ilska mot någon eller något binder det er bara närmare det ni är arga på.

Du har sett detta i förhållanden där du känner att du har utnyttjats, offrats, missförståtts eller inte uppskattats – aggressorn eller rovdjuret faller inom kategorin “dålig person” i dina bedömningar, och du sätter därför igång ilska och motstånd mot dem.

Vi kan säga att du långt ifrån att befria dig från deras förtryckande beteende bara senare sjunker in i dem och spelar den ilska-/passivitetsroll som du omedvetet gav dig själv i den situationen.

Det är bra att ha medvetenhet och att använda den medvetenheten för att hålla dig vaken och fullt medveten om vad som händer med dig och andra.

Vet ändå att en ilskareaktion faktiskt är en förlust av din livsenergi, och vid denna tidpunkt på Jorden och på din livsväg behöver du din livsenergi för mycket högre syften än att reagera med känslomässig täthet på vad någon annan har sagt eller gjort.

 

Photo by Jennifer Scalia

De som ockuperar “maktens salar” har, som vi har noterat tidigare, aldrig varit mer rädda för att förlora sitt eon-långa grepp över Jorden och Hennes varelser.

De engagerar sig inte bara i striderna mellan sina fraktioner, utan ett “SOS” -scenario med högt i tak, där lägre energier dras ur den Inre Jordens fickor och de lägre rikena, i ett försök att lägga större eldkraft till deras undertryckandeinsatser mot mänsklig Uppstigning och uppvaknande.

Naturligtvis kan de inte vinna; energierna som når Jorden, och mänsklighetens och Jordens eget beslut att Stiga Upp, kan inte upphävas, även om det verkar vara bromsat eller hindrat ibland.

Och ändå fortsätter de och uppmanar alla aspekter av människans lägre natur att använda energier som stöder deras maskineri, både fysiskt och eteriskt.

Detta är i ett försök att undertrycka och hämma det Ljus som ni har fört in, som ni har använt för att förstora och intensifiera Ljuset i varandra och i hela ert Universum.

Vi skulle vilja säga att förutom att försäkra er om att era uppdrag förblir intakta och på rätt spår, är det nu viktigt för ert eget välbefinnande att ni är medvetna och uppmärksamma när era energier leds in i det vi vill kalla skuggmaskinerier.

Dessa söker upp och drar från lägre känslomässiga resonanser för att driva en lägre agenda.

De kan vara energier av ilska, rädsla, sorg.

De kan ha att göra med skuggad sexualitet, tvångstanker från ego-sinnet eller hundraåriga cykler skapade av mycket upprepade mönster mellan dig och en älskad person.

De kan vara förklädda som vissa kulturella etiketter, politiska partier eller rörelser, eller oetiketterad respons som löper genom befolkningen, som panik angående djur eller barns välbefinnande, miljön eller missbrukade ”energikällor” som olja eller kol.

Var noga med att ni inte energetiskt instämmer i nyhetsrubrikerna eller kommentarerna som meddelar det är slut med alla bin, eller att all mat innehåller oätliga, farliga kemikalier.

Var helt medveten när du tittar på en film eller tv-show eller video, eller lyssnar på musik eller radio- eller internetprat.

Fråga dig själv om det är den typ av överföring som leder dina energier till ett ställe där du undrar om mänskligheten kommer att klara sig genom moraset – och sedan, intressant nog, funderar över när en frälsare kommer att spränga igenom molnen för att rädda Jorden och alla Hennes varelser.

 

Photo by Michelle Kidd

Kanske ett skepp med ET-familjemedlemmar, eller kanske en Uppstigen Mästare eller grupp av Ärkeänglar.

Kanske din egen själsfamilj och allt de arbetar för nu.

Ändå behöver ni inte en frälsare, för ni höjer er upp till den nya och högre nivå ni föreställer er, om ni låter er själva se till det.

Tänk på er egen befrielse först, kära ni, och låt världen och hennes folk resonera med er egen höga vibration.

Håll er inspirerade och leta efter det som är behagligt, bra, vackert och står för sig själv i världen som en symbol för balans, symmetri och Ljus.

Vet att ränksmideriet från de som är förslavade till den lägre ordningen och deras egen desperation efter makt kommer att landa dem exakt inuti vad de skapar, genom sitt eget snäva behov av spänning och dyrkan.

Ge dem det utrymme de behöver för att uttrycka sin obalans och förlorade minne av de högre rikena.

För ni kan inte gå deras vägar för dem, så använd inte energier för att försöka omdirigera deras ansträngningar med er egen skräpföresats och era skräckreaktioner på deras beteenden.

Ingen är så liten och sårbar som den verkar, i fullaste mening.

Till och med en bruten och fragmenterad själ kan läka och återgå till full styrka, med rätt healing och stöd.

Till och med ett förment utrotat djur, en blomma eller insekt kan dyka upp igen i Jordelivet – många av er ska bevittna detta för er själva, när de som troddes utrotade (eller tidigare okända) återkommer från Inre Jorden, eller från parallella tidslinjer och Universum, för att än en gång vandra på Jorden.

Det finns osynliga hjälpmedel för er nu, som den senaste 8-8 Lion’s Gate-portalen och andra astrologiska konfigurationer har öppnat dörrarna till.

Dessa ger era högre jag plattformen för att hjälpa er ännu mer med att utveckla ert mästerskap fullständigare, snabbare och kraftfullare.

Bestäm vilka former av mästerskap du behöver för din väg nu – be om Visdom för detta, så att du inte ber ur egots behov, utan ut ur önskan om tillväxt, att känna ditt sanna jag och hjälpa planeten.

 

Photo by Sherri Bausch

Kanske frammanar du full frihet från alla energetiska störningar, tidigare liv och nuvarande livstrauman, tidigare löften och troheter och felaktiga identiteter.

Kanske frammanar du fullständig frisläppning från alla matriser och deras kontroll över din och mänsklighetens inre ledning, känslor och tankar.

Eller ber om att bemästra manifestation genom att använda visualisering, förväntningar, tack och förståelse för Universella skapande lagar.

Du kanske rensar en väg för dem som ännu inte har insett att de inte behöver tillhöra ett visst läger eller en kulturell grupp för att känna sig älskade och accepterade av andra när de följer sin väg.

Eller så kan du be om mer glädje, mer kreativitet, mer i-ögonblicket-insikt om hur bra det är att leva.

Med säkerhet, om du känner dig arg eller störd nu och ber om den typen av svar som den logiska vänsterhjärnan kräver, även om den aldrig är nöjd med något svar – kommer inget av detta att registreras som viktigt eller ens till en del relevant för dig.

Och så skulle vi säga, gå in i den känslan av upprördhet och känn den helt och hållet.

Ge den trovärdighet. Lyssna på vad den säger till dig.

Bestäm sedan om detta verkligen är den du är och vad du kom in för.

Namaste, kära ni! Vi är hedrade över att tjäna bredvid er i detta, Jordens och ert eget viktigaste uppdrag och i den mest avgörande timmen.

.

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...