Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 23 augusti 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 23 augusti 2019

Per Staffan 23 augusti 2019

The Collective of Guides (channeled messages)

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 23 augusti 2019

av Caroline Oceana Ryan

Denna veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få den här tiden att prata med er idag.

Vår skrivare [kanaliserare] har bett att vi ska behandla bränderna i Amazonas regnskog – vad det kan betyda och hur den genomsnittliga personen kan hjälpa till att bevara människor, växter och djurliv i den regionen.

Och vi skulle säga att det är en chock att se så många tunnland vackert grönt gå upp i lågor, så att om du känner en rad känslor – ilska, sorg eller känslor av hjälplöshet – är det förståeligt och en indikation på din empati både för människor och djur som bor där, och för de gröna växterna och träden, luften och marken i den regionen.

Vi skulle vilja säga, gå bakom de känslorna när du kan, till en plats för klarhet och Lugn, så att mottagaren av dina tankar och känslor om den delen av världen – skogen själv och alla hennes varelser – får tröst och lugn av din vibration, mer än densiteten av den.

Detta liknar det vi har sagt under den senaste månaden eller mer, att det finns många planer som har gjorts (många krossade innan de kan förverkligas) som innebär förlust av fysiskt liv för människor, djur och/eller träd och växter, liksom förorening av mark, luft och vatten.

Och dessa verkar ibland vara helt oavsiktliga eller helt planerade av dem som föredrar att se Jorden och Hennes varelser förstörda innan de blir fria.

Och ändå finns det mycket mer än det.

En del av det som sker är en rening och en återfödelse av gamla Jordenergier, så att när den Nya Jorden framträder, ja – det kommer att finnas en skillnad beträffande var kusten slutar och börjar, och beträffande vilka skogar som planteras och som huggs ned och de livsformer som vissa stammar och nationer har upprätthållit i tusentals år.

Photo by Jennifer Scalia

Inget av detta kommer att kännas vettigt emellanåt. Inget av det verkar vara bättre för dig, eftersom du har utbildats noggrant för att förvänta dig att livet kommer att fortsätta som det alltid har gjort.

Så att till och med förändringar som barn som lämnar för högskolan eller för att bo på egen hand, eller en äldre förälder flyttas till en äldreomsorg eller vissa politiska eller sociala regimer som skiftar över tiden, kommer att kännas onaturliga och en orsak till nervositet, sorg, eller förskjutning på något sätt.

Vi skulle säga att det är förståeligt med tanke på den gamla Jordens ståndpunkt att saker alltid borde fortsätta som de har gjort tidigare.

Men det gamla perspektivet fungerar inte längre nu.

Det kan inte flyta på enkelt och lyckligt med livet när det blir på en alltmer femte dimensionell planet.

Nu säger vi inte att träd som brinner så att området kan användas för gruvdrift eller annan destruktiv aktivitet är en bra eller trevlig sak.

Det vi säger är att de som planerar förstörelse för sin egen vinning eller för att upprätthålla ett psykologiskt grepp över en befolkning planerar sin egen undergång, på en eller annan nivå.

I dessa tider med allt snabbare manifestationer i form av högre Ljus som Jorden inte har sett på årtusenden, finns det ingen planering för den gamla densiteten med säker framgång.

Till och med det som inträffade i september 2001 förlöpte inte helt som planerat av dem som skapade händelserna den dagen.

I stället för att sänka planetens vibrationer samlades hela världen för att uttrycka kärlek och stöd för de som gick över och för familjerna till dem vars nära och kära hade gått vidare.

I det ögonblicket skiftade hela planeten till en högre vibration, där Kärlek lättare uttrycktes och värdesattes mer än den hade gjort i årtusenden – och den vibrationenen av sammankoppling och medkänsla fortsätter fram till denna dag.

Och så vi tittar på Amazonas bränder, en region med grönt och lysande Liv som åtminstone en del av planetens välbefinnande beror av, och vi ser människor vara mer medvetna än någonsin om den gröna, ovärderliga närvaron av den gröna luminescens som också är ert eget Andeliv, ingjutet i de levande varelserna omkring er.

Vi ser att ni sträcker er ut från en Andlig nivå och själsnivå för att trösta urbefolkningen, djur, växter och träd i regionen, liksom deras jord, luft och vattenvägar.

Och vi ser att ni är fast beslutna att föra in regnen genom era egna visualiseringar, eteriska kommandon och alla andra former av ingripanden som er egen Gudomlighet är fullt kapabel att genomföra.

Photo by Sherri Bausch

Det finns sätt att återplantera skogar mycket snabbare än vad ni såg på den tredimensionella Jorden, eftersom det finns sätt att rena vatten, luft och jord som ni ännu inte har utnyttjat i en massrörelse.

Men det betyder inte att ni inte kan eller kommer att nå dessa lösningar och former av läkning för er själva och er Jord.

Vi ber att när ni ber till Änglaformer och andra högre former för läkning och hjälp, gör det inte bara för att stoppa bränderna och bevara livet i regionen, utan för att skydda den från ytterligare tät inblandning, att ni besöker regionen eteriskt och flyttar energierna av lugn, Fred och läkning till den plats där ni utåt bara kan se aggression.

Vi kan försäkra er om att ingenting är utom kontroll på er planet som ni inte kan lösa på sätt som leder de nuvarande formerna till en högre nivå än de var före nödsituationen.

Det finns många sätt att läka kaoset av sjukdomar, översvämningar, föroreningar eller eld.

Ett sätt skulle vara att först förankra Kärleken och lugnet från de högre rikena inom dina egna energier och uppmana ditt högre jag att gå in i din varelse så mycket som möjligt, så att det blir så lite utrymme som möjligt mellan er vibrationsmässigt.

Gå sedan in i orons vibrationer, oavsett vad det än är, och lyft vibrationen i den situationen till den du bär från ditt högre jag och/eller de högre världarna.

Gå in i lågorna i denna situation och lugna dem som om du vore regn som faller på dem, eller helt enkelt som lågor som dämpas av vibrationen av tystnad och frigörelse.

Vi skulle säga att när Jorden släpper mycket som har plågat Henne under många, många århundraden, kommer Hon verkligen ibland att frigöra en irriterande smärta eller ett självförstörande uttryck som inte verkar vara positivt eller användbart för Hennes övergripande omvandling.

Och ändå – har din egen Uppstigningsresa varit så enkel, så fri från obehag och återfödd smärta, att detta skulle överraska dig?

Du är medveten om chocken från energetiska lyft som uppstår samtidigt och de obehagliga frisläpp som det resulterar i.

Detta kan kännas som ett bortrivande av det du har känt så länge och som verkar vara helt ologiskt, ohälsosamt, konstigt och oplanerat.

Vi skulle vilja säga, släpp behovet av ”affärer som vanligt” i Jordelivet och i ditt eget liv, och med varje chockerande händelse eller pågående situation, säg: ”Jag Är här för att hjälpa till med detta.”

Vi menar inte med detta att du och dina kolleger Ljusbärare har planerat våldsamma händelser eller situationer helt enkelt för att växa från dem.

 

Photo by Michelle Kidd

Snarare har du kommit in vid den här tiden till en planet i kaos, just för att du visste att Hon begärde din hjälp och du svarade på det anropet, och för en annan sak, för att du ville komma ihåg ditt mästerskap och din Gudomlighet – Enheten av allt Liv – i samband med mänsklig passivitet och offermedvetande.

Är det för en för stor utmaning för de flesta? För vissa kanske, men inte för dig.

Du skulle inte vara missnöjd med utvecklingen av en eller annan situation om du inte var här för att ta itu med den tillsammans med dina kollegor Ljusvarelser på sätt som förvandlar den inifrån och ut.

Och så uppmuntrar vi dig att ta ett ögonblick just nu – att kalla in ditt högre jag helt och känna närvaron av honom eller henne fullt ut med dig.

Du kanske inte känner dig särskilt annorlunda fysiskt eller känslomässigt, och det är okej.

Kalla på det och kräv att dess närvaro, dess behärskning och dess vibrationskapacitet kommer in till dig på så sätt att dina fysiska och mentala/emotionella aspekter enkelt kan integreras lätt och ändå fullt ut.

Gå sedan inåt till de situationer där oroligheter, lidande eller chock upplevs av så många på Jorden nu och skifta resonansen i dessa situationer till en mycket högre nivå – en av Fredliga resultat, lösningar och Jordens och mänsklighetens högre goda.

Var villig att släppa allt till deras högre goda, utan att kräva att allt flyter som bara du vill ha det.

Flytta helt enkelt atmosfären av Fred och välbefinnande in i varje situation och begär att ditt högre jag och det Gudomliga jaget återkommer till det området med jämna mellanrum, för att återinföra de högre vibrationerna tills de naturligt resonerar med den frekvensen på egen hand.

Du kanske undrar om detta är den typ av ingripande som är tillåtet och om det stör någon annans fria vilja.

Fråga dig själv, är detta min planet? Kom jag hit av en anledning?

Kom jag bara för att observera, som så många gör nu i sina skepp som omger Jorden?

Eller är jag här för att fullt ut delta och återta den suveränitet och Gudomlighet som naturligtvis är min, vilket har förnekats mig så länge?

Det är er egen fråga att svara på, kära ni – vi lämnar den resan till er nu.

Namaste, vänner! Vi är alltid med er.

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...