Jesus/Sananda via John Smallman, 16 augusti, 2019

Jesus/Sananda

via John Smallman

den 16 augusti, 2019

”Kärleken kallar ständigt på er för att påminna er om er sanna natur”

 

Fastän det inte verkar stämma, så befinner sig mänskligheten på det snabba spåret i riktning mot sitt uppvaknande. Den kollektiva avsikten har alltid varit att mänskligheten ska vakna upp från den dröm eller mardröm som man i själva verket förefaller leva i och som man så verklighetstroget upplever. Denna realism beror på att den största majoriteten av er helt och hållet identifierar er med era kroppar, vilka på grund av sjukdomar, olyckor och konflikter är mycket känsliga för smärta och lidande. När ni valde att uppleva separationen från Källan, så valde ni också att använda era kroppar som era huvudsakliga verktyg för att uppleva livet i en kropp, ni stängde då effektivt ute Verklighetens absoluta omätliga rymd och på det sättet förminskade ni er förmåga att åtnjuta livets fullständighet. I stället blev smärta och lidande till era drivande motivationsformer, tillika med motivationen att eftersöka vällust som en distraktion från den skenbart aldrig sinande följden av de smärtsamma realiteter vilka livet i en kropp ständigt ger er.

Under denna tid, tjugohundratalet, har mänskligheten som en följd av de nyligen inträffade framstegen i vetenskap, medicin, filosofi och psykologi, uppmärksammats på att ni, genom att ni förändrar era övertygelser och hur ni väljer att uppfatta andra och världen runtomkring er, framgångsrikt förmår hantera era livsupplevelser så att de antingen på ett positivt sätt blir upplyftande, inspirerande och njutbara … eller fyllda av rädsla och oro, samt smärtsamma.

Var och en av er har de intellektuella och andliga verktyg som ni behöver ha, för att bygga upp liv som förverkligar er, men det är mycket ofta som ni otillbörligt låter negativa sinnesstämningar påverka er och det är inte heller till någon hjälp för er. Som jag tidigare har talat om för er, så är ni alla mäktiga gudomliga varelser som har valt att placera er i situationer som är begränsande och restriktiva. Från den platsen väljer ni sedan hur ni ska gå vidare, antingen positivt med tillit till er intuition och med att engagera er i livet med ärlighet, integritet och en kärleksfull respekt för varandra, eller i egenskap av offer i en omgivning som ni tror att ni överhuvudtaget inte har någon kontroll över.

Livet är en aspekt av Kärlek och ifall ni tillåter Kärleken att göra det, så kommer den att flöda som ni hade för avsikt att den skulle göra innan ni inkarnerade. Er inkarnation var ingen slumpmässig tillfällighet! Ni valde att inkarnera såsom en människa, vid den här tidpunkten av mänsklighetens andliga evolution, så att ni på det mest meningsfulla sättet skulle kunna ta del av kollektivets uppvaknandeprocess. Fastän ni är omedvetna om detta, så följer ni hursomhelst en väg som ni med yttersta noggrannhet hade planerat i samråd med andra medlemmar i er själsfamilj och till vilken ni med största gudomliga medverkan blev vägledda till. Den största majoriteten av människorna har ingen tydlig bild av sina anledningar till att inkarnera eller hur deras livsvägar kommer att veckla ut sig. Men i varenda stund vakar ert stöttande team i de icke-fysiska rikena högst kärleksfullt över er och de finns ögonblickligen tillgängliga för att besvara era anrop, om ni väljer att efterfråga vägledning ifrån dem. De kommer inte att låta er vänta om och när ni kallar på dem, utan mycket ofta låter ni er själva distraheras av era tankeprocesser, sinnesstämningar och emotioner, till och med när ni kallar på dem för att få hjälp, därför kan ni ofta inte höra deras visa och kärleksfulla svar.

Detta är varför varje budskap som tas emot från alla i de andliga rikena ständigt poängterar behovet för er att varje dag ta er tiden att vända er inombords till ert inre heliga rum och att slappna av medan ni vistas där, samt släppa taget om allt dömande, all bitterhet, all harm, allt skuldbeläggande eller tankar om att någon är skyldig er en återupprättelse för felbehandlingar eller era missförstånd. När ni engagerar er i tankar och övertygelser av detta slag, så blockerar ni den Kärlek som bor inom er och som ständigt finns där i väntan på att få omfamna er, vägleda er och trösta er.

Kärleken är alltid och för evigt villkorslöst accepterande och er sanna natur är identisk med Den. Men när ni engagerar er i kärlekslösa tankar, dömande och övertygelser, så stänger ni ut er själva från Kärleken. Kärleken kallar ständigt på er för att ni ska minnas er sanna natur, men i egenskap av människor tenderar ni att fokusera på dömande och att ha rätt – för er förefaller det ofta som om ni i egenskap av människor absolut måste försvara er själva eller ställa er i försvarsposition, eftersom världen och dess andra mänskliga invånare närsomhelst sannolikt kommer att attackera er – och precis att göra det, fastän ni inte uttrycker det till någon annan, är att befinna sig i ett tillstånd av konflikt. Konflikt och Kärlek kan inte uppta samma utrymme. Om ni emellertid tillåter det, så kan Kärleken lösa upp alla konflikter – och den kommer ytterst varsamt och effektivt att göra det.

Vissa av er har försökt vara kärleksfulla till och med när ni har verkat befinna er under hot och ofta har denna avsikt, som mycket stadigt finns planterad i ert hjärta, ögonblickligen skingrat situationen. Förvänta er Kärlek, erbjud Kärlek och bli förvånade över de underbaraste upplevelser som följer utifrån denna förväntan, när den på ett stadigt sätt backas upp av er hjärteavsikt att vara kärleksfulla vad som än uppstår. Som ni vet, om än inte medvetet, så vet ni med all säkerhet i djupet av er varelse, att ni för evigt står i förbindelse med Källan och att en separation från detta tillstånd är fullständigt bortom möjligheternas gräns. De flesta människor har emellertid stora svårigheter med att acceptera denna gudomliga sanning, för det är nästintill omöjligt för dem att inte köpas in till eller bli hjärntvättade av sin kulturella fostran, som uppmuntrar dem till att tro att de inte är tillräckligt dugliga, och alla försök som mycket framgångsrikt övertalar dem att försöka vara någon annan än vem de är. Detta leder till intensiv smärta och kaos för dem, vilket sedan antingen förnekas eller begravas på djupet i deras sinnens skrymslen, för att de inte ska drivas till förtvivlan av en stark men ogiltig känsla av att som person sakna värde, eftersom de försöker imitera eller bli en kopia av någon som andra människor beundrar.

Vänligen tro mig när jag påminner er om att ni skapades utifrån Kärlek, Moder/Fader/Gud, Källan, som är det oändliga fältet av gudomlig energi, där allting för evigt existerar och att endast ni kan uppfylla de oändliga potentialer som uppträdde som ett direkt resultat av att ni skapades till att bli exakt vilka ni är. Ni är absolut perfekta för den roll som Källan skapade er till och genom att förverkliga denna roll, vilket ni kommer att göra, så blir er glädje gränslös och ändlös när ni tillåter er själva att inse och betrakta er själva som Ett med Källan. Ingen kan ersätta er i Guds gudomliga plan och ni kan inte heller ersätta någon annan. Verkligheten, Gud, Källan, Kärleken är ALLT som existerar och varenda skapad varelse passar på ett perfekt sätt in i sin position för vilken man skapades och som blev skapad för en. Ingen är felplacerad, förlorad eller övergiven för detta är ytterst omöjligt, ni befinner er exakt där Gud hade för avsikt att ni skulle vara i varje ögonblick av er eviga existens och ni blir oändligt älskade och uppmuntrade, för detta är syftet som ni skapades för.

I egenskap av människor som lever ut kroppens drömliv, så är detta inte vad ni upplever, utan ni upplever den overkliga och skenbart intensiva verkliga separationen från Källan om att det liv som livet i en kropp tillhandahåller, är alltför smärtsamt att acceptera och gå igenom, så ni distraherar er själva genom att tro att den ni är i en kropp i egenskap av en människa är allt som ni är och kan bli. När ni gör detta lättar ni upp och döljer det intensiva outhärdliga lidandet som separationen – ifall den någonsin ens vore möjlig – skulle kunna pådyvla er.

Detta är varför jag och andra fortsätter med att påminna er om er Sanna Gudomliga och oändligt oföränderliga Natur. Mänskligheten har kollektivt tagit beslutet att vakna upp från drömmens vansinne och ni håller för närvarande på att genomgå uppvaknandeprocessen, som till er medvetna uppmärksamhet ger er olika aspekter av livet i en kropp, vilka inte står i linje med er sanna natur, och vilka behöver uppmärksammas såsom overkliga och bli frisläppta. Det är smärtsamt men nödvändigt och det kommer att gå över.

Kom ihåg detta meddelande och påminn er själva regelbundet om att ni verkligen är Ett. Ett med varandra och Ett med Källan, att er sanna natur är KÄRLEK och att ni håller på att vakna upp till evig Glädje. Därför, vilket jag tidigare har föreslagit för er … FIRA. Ert uppvaknande framskrider ohindrat och är absolut oundvikligt, för ni förverkligar det med hjälp av den oändliga kraften i er kärleksfulla avsikt.

Er kärleksfulle broder Jesus.

 

 

Source: John Smallman

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...